Sve do juče verovala sam da će izbori u pravosuđu omogućiti dugo najavljivanu borbu protiv korupcije u društvu tako što će biti izabrane sudije prema kriterijumima dostojnosti, stručnosti i osposobljenosti. Međutim, predsednica Visokog saveta sudstva je bila dosledna samo obećanju da će izvršenim izborom biti šokirane mnoge sudije, kada se objavi lista izabranih sudija. Ta lista je kod mene izazvala šok, jer su izabrane sudije koje, ne samo da su morale biti lustrirane, već i krivično gonjene zbog korupcije u Okružnom sudu u Požarevcu, za koju postoje dokazi koji se ne koriste već dve godine, već se krivični postupak vodi samo protiv portira kome je u međuvremenu obezbeđena invalidska penzija za “ćutanje”.

U krivičnom predmetu K.38/09 koji se vodi pred Okružnim sudom u Požarevcu audio i video zapisi i transkripti telefonskih razgovora se ne koriste više od dve godine, a nakon izbora Predraga Trifunovića za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, Vesne Mitrović za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, Milice Arizanović za sudiju Višeg suda u Požarevcu i predloženog advokata Dragana Stanojlovića za sudiju Višeg suda u Požarevcu, ta dokazna sredstva se neće ni koristiti, jer je upravo u interesu novoizabranih nosilaca pravosudnih funkcija da se ta dokazna sredstva koja se odnose na njih ne koriste.

Godinama unazad u požarevačkoj javnosti se otvoreno govori da se u Okružnom sudu u Požarevcu trguje sudskim predmetima, i da ta trgovina ide po vertikali do predsednika građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije Predraga Trifunovića, a u istinitost toga sam se uverila, i sa konkretnim dokazima suočila 2007. godine, kada je i moje ime upotrebljeno u trgovini sudskim predmetima u trenutku kada se za akciju policije koja je bila u toku očigledno saznalo u pravosudnim krugovima, i kada je pominjanjem mog imena trebalo da se zaštite korumpirane sudije. Moje ime u toj korupcionaškoj aferi je pomenuto kako bi moj moralni i profesionalni ugled bio zaštita za korumpirane sudije.

Od septembra 2007. godine traje moja borba da se rasvetli slučaj korupcije u Okružnom sudu u Požarevcu, da se koriste svi prikupljeni dokazi i to audio i video zapisi i transkripti telefonskih razgovora prikupljenih praćenjem od strane SBPOK, po nalogu istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu Kri.Pov.br.312/07 od 18.07.2007. godine. Nakon izbora gore navedenih lica i neizbora zamenika Okružnog javnog tužioca u Smederevu, koja je na pretresu najavila da će predložiti korišćenje CD-a sa audio i video zapisima dobijenim korišćenjem mera određenih naredbom istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu Kri.Pov.br.312/07 od 18.07.2007. godine, očigledno je da se ta dokazna sredstva neće koristiti.

O svemu sam obavestila odmah nadležne insititucije: Ministra pravde, Predsednika Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca, Specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala, SBPOK.

Protiv sudija Vesne Mitrović i Milice Arizanović, šefa pisarnice Zorana Krstića i tada Okružnog javnog tužioca u Požarevcu Dragana Petrovića podnela sam krivične prijave. OJT Dragan Petrović je u novembru 2007. godine po svom zahtevu za izuzeće, a nakon što je završena istraga, izuzet od postupanja u predmetu Ktr.411/07. Od 13.11.2007. godine do avgusta 2008. godine kod sebe neovlašćeno drži audio i video zapise i transkripte telefonskih razgovora, da bi tek na insistiranje od strane OJT Smederevo iste dostavio OJT Smederevo nakon 10 meseci, pa je očigledno da je zloupotrebom službenog položaja imao nameru da spreči dokazivanje sakrivanjem audio i video zapisa i transkripata telefonskih razgovora i onemogućavanjem da se ta dokazna sredstva koriste.

Dopisom Kt.99/07 od 28.11.2008. godine, zamenik OJT u Smederevu obavestila me je da će o krivičnoj prijavi koju sam podnela protiv sudija Milice Arizanović i Vesne Mitrović, šefa pisarnice i OJT Dragana Petrovića odlučiti nakon okončanja postupka u vezi sa određivanjem mesne nadležnosti Okružnog suda u Smederevu i Okružnog suda u Požarevcu, ali do danas nisam dobila obaveštenje o podnetim krivičnim prijavama. Zam. OJT u Smederevu, koja nije na spisku izabranih tužilaca, na pretresu je najavila korišćenje audio i video zapisa i transkripata telefonskih razgovora, ali je očigledno da se nakon ovakvog izbora u pravosuđu ta dokazna sredstva neće koristiti.

Kada sam saznala da je moje ime pomenuto u vezi sa trgovinom sudskim predmetima i kada sam najavila da neću odustati od toga da se otkriju lica koja su saučesnici uhapšenog portira u vezi sa trgovinom sudskim predmetima, tadašnji OJT u Požarevcu Dragan Petrović u razgovoru mi je rekao: “Miro, svi mi znamo ko uzima pare od sudija, ali ja protiv sudija neću pokretati postupak i neka o tome odluči Republički tužilac.”

Da o procesuiranju korumpiranih sudija treba da odluči Republički tužilac rekla mi je i zam. OJT u Smederevu, uz konstataciju da bih zbog svega što preduzimam mogla imati neprijatnosti.

Korupcija u požarevačkom Okružnom sudu nije samo problem požarevačkog pravosuđa, već kompletnog srpskog pravosuđa, ukoliko je u korupciju sa sudijama Okružnog suda u Požarevcu uključen Predrag Trifunović, dosadašnji predsednik građanskog odeljenja Vrhovnog suda i novoizabrani sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Kada je u pitanju izbor adv. Dragana Stanojlovića za sudiju Višeg suda u Požarevcu, koji će biti izabran za sudiju, a kasnije sigurno za predsednika Višeg suda u Požarevcu, radi se o advokatu koji je direktno uključen u slučaj korupcije i koga opt. portir Okružnog suda naziva “svojim advokatom”. Taj isti advokat piše molbu za pomilovanje bez pečata portiru Okružnog suda u Požarevcu koji je u predmetu Opštinskog suda u Požarevcu K.683/07 pravnosnažno osuđen za krivično delo Kleveta po mojoj privatnoj tužbi.

Nakon hapšenja portira u Okružnom sudu, kada je u javnosti počelo da se govori o slučaju korupcije u Okružnom sudu i da je moje ime upotrebljeno u cilju zaštite korumpiranih kolega “dostojna, nelustrirana sudija” Vesna Mitrović je 02.10.2007. godine advokate nazvala bagrom, o čemu je raspravljala AK Požarevac – Pododbor Požarevac na sednici 25.10.2007. godine i koji je zauzeo stav “da ponašanje imenovane treba imati u vidu u slučaju podnošenja zahteva za upis u imenik advokata AK Požarevca”.

Kada je adv. Ružica Lekić, inače moja sestra, javno na Redovnoj godišnjoj skupštini AK Požarevca održanoj 10.05.2008. godine diskutovala o stanju u pravosuđu i konkretnom slučaju korupcije u Okružnom sudu u Požarevcu, predsednica Okružnog suda u Požarevcu je uputila zahtev AK Požarevac u kojem je tražila da se preduzmu mere protiv adv. Ružice Lekić u vezi sa diskusijom na Skupštini. U tom zahtevu ona je falsifikovala sadržinu i navela da su svi prisutni na kolegijumu Okružnog suda u Požarevcu tražili da se od AK Požarevac zatraži mišljenje o tom događaju, kao i da li je zauzet stav i da li su preduzete neke mere protiv adv. Ružice Lekić. Kolegijumu sam prisustvovala i ja i naravno da nisam glasala za ovakav zaključak. Očigledno je da je ovakav zaključak donet usled straha od obaveštavanja javnosti o korupciji u Okružnom sudu, jer o korupciji u Okružnom sudu ne sme da se komentariše glasno i to je zabranjena tema.

Inače, moja rođena sestra adv. Ružica Lekić je 1992. godine, kako su tada govorili, bila prva na listi za izbor sudija u Okružni privredni sud u Požarevcu, brisan pred samo održavanje Republičke skupštine od strane mafijaško – privredničkog lobija. Sve vreme od početka opozicione borbe bila je politički angažovana, kako ona tako i njen suprug Nenad Lekić. Učestvovala je u svim političkim procesima, od borbe protiv izbornih krađa, do slučaja otporaša Zorana Milovanovića (“motorna testera”) i otporaša pok. Radojka Lukovića, Momčila Veljkovića i Nebojše Sokolovića, kao njihov punomoćnik u svim tim postupcima.

Sada razumem strah pojedinih kolega, koje su mi, izbegavajući da pričaju o slučaju korupcije u Okružnom sudu, polušapatom govorili da od svega toga što preduzimam neće biti ništa. Bila sam naivna kada sam smatrala da su pošteni izbori u pravosuđu mogući bez otvaranja dosijea.

Svesna sam da sam se upustila u tešku borbu, jer se izbori u pravosuđu vrše tajno, bez kontrole javnosti, u trenutku kada još uvek nisu otvoreni dosijei, ali mojih 25 godina rada u pravosuđu i sve ono što sam izdržala, veliki moralni i profesionalni ugled u sredini u kojoj živim i radim su moja zaštita i snaga da izdržim u ovome do kraja. Oni su to najbolje znali kada su upotrebili moje ime, ali ja od ove borbe neću odustati.

Prilog: Moja prijava na oglas za izbor sudija.

U Požarevcu, 20.12.2009.

Mirjana Savić, neizabrani sudija

Peščanik.net, 23.12.2009.

REFORMA PRAVOSUĐA