The Simpsons
The Simpsons

Ove nedelje će se u Beogradu održati serija manifestacija, završno sa velikim okupljanjem u subotu, 28. septembra, uz učešće stranih, pre svega američkih lobista. Ovi lobisti, koji su svoju političku moć stekli zahvaljujući bliskoj povezanosti sa prethodnom predsedničkom administracijom SAD, aktivni su u zemljama bivšeg Istočnog bloka, Afrike i Južne Amerike, gde rade na menjanju postojećih zakona ovih država, posebno u domenu porodičnog zakonodavstva i reproduktivnih prava. Koristeći popularan žargon ljudskih prava i povezujući se sa lokalnim NVO i političkim strankama, oni vrše aktivan pritisak na zakonodavce i rade na preoblikovanju porodičnog života širom sveta.

Lobistička organizacija o kojoj je reč zove se „Svetski kongres porodica“ i uz svesrdnu i otvorenu pomoć Bušove administracije za petnaestak godina svog postojanja, proširila je svoj uticaj na UN, Poljsku, Nigeriju, Meksiko, Keniju i mnoge druge države i internacionalne institucije, u kojima je lobirala za ograničavanje prava na abortus, ukidanje zakona o istopolnim zajednicama i slične mere „zaštite prirodne porodice i tradicionalnih vrednosti“.

Predsednik SKP, Don Feder, ove nedelje će boraviti u Beogradu gostujući kod svojih saboraca iz pokreta Dveri, kojima je poslao i sledeću dirljivu poruku: “Moramo da prebrodimo osećaj izolovanosti kod pro-porodičnih snaga u svetu. Svetski kongres porodica želi da vam pomogne da prepoznate međunarodni pro-porodični pokret koji uključuje 42 partnerske organizacije sa kojima sarađujemo u preko 80 zemalja. Druga strana ima Evropsku uniju, Ujedinjene nacije i većinu zapadnih vlada i medija koji zastupaju anti-porodičnu agendu. Ipak, prirodna porodica je jedina nada za budućnost čovečanstva. Moramo da stavimo jasno do znanja da organizacije kao što su Dveri nisu same u ovoj borbi”. Dveri su ovu poruku, kao i agendu SKP uopšte, primile k znanju, ali i k srcu, uvrstivši izraz „prirodna porodica“ (inače patent osnivača SKP-a, Alena Karlsona) u svoju „Porodičnu povelju“ (koja je praktično kopija sličnih dokumenata SKP), ali i usmerivši svoje napade na tek započeti i još uvek eksperimentalni program seksualnog obrazovanja.

Pored zalaganja za porodične vrednosti, Don Feder je poznat i po strastvenoj borbi protiv iliegalnih emigranata, koje je, u sasvim hrišćanskom i porodičnom duhu, u više navrata nazivao „parazitima“ i paganskim „hordama“ koje Amerikanci ne treba da tretiraju sa saosećanjem, već da im se suprotstave vojnom silom. Pa ipak, ima nekog ko je, po Federu, opasniji i od ilegalnih emigranata, a to su naravno muslimani, za borbu sa kojima Feder preporučuje stari vijetnamski recept: „Kill ’em all, let Allah sort ’em out!“. Takav je to šaljivdžija, hrišćanin i porodičan čovek, kojeg će isto tako časni i porodični hrišćani iz Dveri ove nedelje ugostiti u Beogradu.

Za kraj, jedna anegdota. Kada je bio u Londonu, Feder je preko puta zgrade parlamenta sreo jednog postarijeg pacifistu koji ga je, kako kaže „podsetio na bulimičnog Bertranda Rasela“ (referenca svakako nije slučajna, jer je i sam Rasel bio pacifista i predani borac protiv američkog militarizma, rata u Vjetnamu i atomskog naoružanja): „Protestujući sa grupom sebi sličnih bezumnika, nosio je majicu sa listom zemalja koje je ‘Amerika bombardovala’. Pokazao sam prstom na njegovu majicu i rekao mu da sam ponosan na svako od tih bombardovanja.“

Srećna vam Porodična nedelja!

Peščanik.net, 24.09.2013.

LGBTQIA+