Panel diskusija „Uključenje građana i građanki u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predloge” u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM i Fondacije Hajnrih Bel održaće se u Hotelu In, Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd, 15.06.10. u 11.00.

Nakon sprovedenog istraživanja pravne regulative koja uređuje ostvarivanje ovih ustavom zagarantovanih prava, i 5 radionica održanih sa predstavnicima nevladinih organizacija, sindikata i šire javnosti u Beogradu, Nišu, Preševu, Kragujevcu i Novom Sadu, došlo se do zaključka da ne postoji pravni okvir koji reguliše ova prava, kao i da praksa postupanja po peticijama i predlozima građana pokazuje na veliki stepen ignorisanja ovog prava od strane organa javne vlasti.

Cilj panel diskusija je stvaranje konstruktivnog dijaloga između predstavnika organa javne vlasti i građana i građanki o modelima ostvarivanja ustavnog prava na podnošenje peticija i predloga. Konstruktivnim dijalogom otklonile bi se samo neke od nedoumica koje postoje: da li organi javne vlasti imaju procedure koje uređuju odgovaranje na peticije i druge predloge, kakva su iskustva organa javne vlasti sa postupanjem po peticijama i drugim predlozima, koje su glavne prepreke za davanje odgovora na peticije i predloge.

10.45 – 11.00: dolazak učesnika

11.00 – 11.05: uvodna reč, Milan Antonijević, Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava- YUCOM

11.05 – 11.20: Budući metodi rada, Saša Dujović,narodni poslanik, Predsednik Odbora za predstavke i predloge skupštine Srbije

11.20 – 11.30: Tendencije razvoja u EU i region, Wolfgang Klotz, Hajnrih Bel fondacija za jugoistočnu Evropu

11.30 – 11.45: iskustva poslanika sa peticijama i predlozima građana, Vesna Pešić, narodna poslanica

11.45 – 11.55: Pravo i praksa u Srbiji, Katarina Jozić, YUCOM

11.55 – 12.05: predstavljanje sajta www.uticaj.rs, Novak Vučo, YUCOM i Nina Đurđević-Filipović, Hajnrih Bel fondacija

12.05 – 12.20: Pauza za kafu

12.20 – 12.50: Diskusija, moderatori: Milan Antonijević i Katarina Jozić, YUCOM

12.50 – 13.00: Zaključci

 
YUCOM, 14.06.2010.

Peščanik.net, 14.06.2010.