Na skupu „Pravosuđe u doba pandemije virusa COVID-19“ održanog 25.9.2020. u organizaciji Društva sudija Srbije između ostalih su govorili Dragana Boljević i Gordana Vidojković iz Društva sudija, Lidija Komlen Nikolić iz Udruženja tužilaca, Radovan Lazić iz Državnog veća tužilaca, Sudija Apelacionog suda Omer Hadžiomerović i Vida Petrović Škero iz Centra za pravosudna istraživanja… Veliki broj sudija i tužilaca, kao i Visoki savet sudstva, Državno veća tužilaca i Ustavni sud spremno su dočekali pandemiju nastavljajući da rade isto što i ranije: da bespogovorno sprovode u delo usmene i pismene naloge svih nivoa izvršne vlasti, ili da mudro izbegavaju da se mešaju u svoj posao.

Peščanik.net, 03.10.2020.

KORONA
REFORMA PRAVOSUĐA