Ustavni sud Srbije ocenio je prošle nedelje neustavnom Uredbu Vlade Srbije od 17. juna 2005, kojom se pripadnicima Ravnogorskog pokreta priznaje učešće u Narodnooslobodilačkom ratu, nakon čega su se zaorili patriotsko – proklinjući četnički deseterci, a dežurni falsifikatori počeli su javno da obnavljaju svoje opskurne teze, na radost tabloida i ostale štampe. Četnici su izgubili borački dodatak, ličnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, pravo na banjsko i klimatsko lečenje o trošku države, na ortopedska i druga pomagala, ostalo im je pravo na penziju (nijedan četnik nije ostvario pravo na boračku penziju) i rehabilitaciju, ali partizani podsećaju na neke uspehe u svom pravosudnom pohodu na institucije. Po zahtevu Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata, Ustavi sud je nedavno proglasio neustavnim odredbe Zakona o pravima boraca i vojnih invalida, te je pomenuta uredba, po oceni predsednika SUBNOR Miodraga Zečevića, trebalo, po automatizmu, da bude proglašena neustavnom.

SUBNOR je, takođe, već zatražio da se ispita ustavnost Zakona o rehabilitaciji i očekuje uspeh, budući da je Ustavni sud već osporio antifašistički karakter Ravnogorskog pokreta. Neustavnošću Zakona o rehabilitaciji poništene bi bile sve presude o rehabilitaciji, a prema nekim procenama polovina od ukupno 2012 odnosi se na ravnogorce.

Za ovako sumornu četničku zbilju kriva su, smatra Aleksandar Jugović, funkcioner Srpskog pokreta obnove, “deca komunista”.

“USS je ukinuo prava ravnogorcima koja oni nikad nisu ni dobili zato što su institucije dezavuisale zakon o izjednačavanju prava pripadnika tog pokreta i partizana. Nijedan ravnogorac nikada nije dobio penziju. Deci komunista koja su na svim rukovodećim mestima u Srbiji smeta istina, a to je da je Ravnogorski pokret bio prvi antifašistički pokret u Evropi”, siguran je Jugović, a prenose ga pod lucidnim, srceparateljskim, nadasve tačnim naslovom “Ravnogorce bi potpuno da sravne” Večernje novosti (2. oktobar).

Zbog toga su četnici najavili kontraudar, Republička asocijacija za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta (RAZNTRP) koju predvodi aforističar Aleksandar Čotrić, razmatra mogućnost da se za zaštitu četničkih prava obrati Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Pre toga, postoji šansa, doćiće do unutarčetničkog ujedinjenja: “Organizovaćemo i zajednički sastanak sa veteranima Drugog svetskog rata koji su okupljeni u Udruženju pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, kako bismo odlučili o koracima koje treba preduzeti”, najavljuje Čotrić (Danas, 2. oktobar). On kaže da će RAZNTRP zahtevati od ambasada SAD i Francuske da se izjasne o tome da li su njihove države odlikovale Dragoljuba Dražu Mihailovića, u Srbiji ratnog zločinca bez građanskih prava, kao kolaboracionistu ili borca za slobodu.

Javio se, uvek raspoloženi kama – istoričar, nekadašnji šef sale Borisa Tadića Bojan Dimitrijević koji, bez zrnca sumnje u humanost izvidnica Pavla Đurišića, tvrdi: “Činjenice pokazuju da je Ravnogorski pokret bio antifašistički i u tom pogledu se ne razlikuje od partizanskog”. Niko nije zvao Hitnu, te je Dimitrijević nastavio, o čvrstini kama karaktera potencijalnih korisnika državnih prinadležnosti: “Većina preživelih je svoje učešće u ratu smatrala svojom dužnošću i nije imala potrebu da pred državom to dokazuje i traži kompenzaciju. Ionako su preživeli mnogo toga – godine zatvora, mučenja i torture. Malo je onih koji su se pozvali na Uredbu iz 2005. i tražili privilegije”, tvrdi Dimitrijević.

Najdalje je otišao Aleksandar Nedić, predsednik Srpskog liberalnog saveza koji je, uz ohrabrujući stav da sve ovo nema veze sa rehabilitacijom Draže Mihailovića rekao da četnici nisu, a partizani jesu sarađivali sa Nemcima, Italijanima i kvislinzima raznih boja.

Združeni četnički juriš na Strazbur je, izgleda, pitanje dana, u međuvremenu kama eksperti na domaćem terenu pripremaju rehabilitacioni udar, kada Čiču, uprkos svemu, proglase mrtvim. Silna će borba da bude.

E-novine, 02.10.2012.

Peščanik.net, 03.10.2012.