Evropski parlament

– u skladu sa svojom rezolucijom od 7. jula 2005. o Srebrenici

– u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice i njenih država članica s jedne strane, i Bosne i Hercegovine sa druge strane, potpisanog u Luksemburgru 16. juna 2008. i perspektivama članstva u EU predočenim svim zemljama zapadnog Balkana na EU samitu u Solunu 2003,

– u skladu sa članom 103 (4) svog Poslovnika,

A. zato što je u julu 1995. bosanski grad Srebrenica, tada izolovana enklava, koju je Savet bezbednosti UN rezolucijom od 16. aprila 1993. proglasio Zaštićenom zonom, pala u ruke srpskih snaga predvođenih generalom Ratkom Mladićem po direktivama tadašnjeg Predsednika Republike Srpske, Radovana Karadžića,

B. zato što su snage bosanskih Srba pod vođstvom generala Mladića i paravojne jedinice, uključujući neregularne srpske policijske jedinice koje su na teritoriju Bosne ušle iz Srbije, u samo nekoliko dana po padu Srebrenice po hitnom postupku usmrtile više od 8.000 muslimanskih muškaraca i dečaka koji su se zatekli u ovom području pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija (UNPROFOR), a blizu 25.000 žena, dece i starijih ljudi je prisilno deportovano; ovaj događaj je najveći ratni zločin koji se dogodio u Evropi od kraja Drugog svetskog rata,

C. zato što je ova tragedija od strane Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na teiritoriji bivše Jugoslavije (ICTY) proglašena za genocid, koji se dogodio na teritoriji koju su Ujedinjene nacije proglasile bezbednom zonom, što je simbol nesposobnosti međunardone zajednice u posredovanju u konfliktu i zaštiti civilnog stanovništva,

D. zato što su jedinice bosanskih Srba višestruko kršile odredbe Ženevske konvencije uključujući deportaciju hiljada žena, dece i starijih osoba i silujući veliki broj žena,

E. zato što uprkos izutetno velikim naporima da se otkriju i ekshumiraju brojni masovni i pojedinačni grobovi i identifikuju tela žrtava, dosad obavljene ekshumacije ne omogućavaju kompletnu rekonstrukciju događaja u Srebrenici i njenoj okolini,

F. zato što ne može biti stvarnog mira bez pravde i zato što je potpuna i neograničena saradnja sa Haškim sudom i dalje osnovni zahtev u daljem nastavku procesa integracije u EU zemalja zapadnog Balkana,

G. zato što je general vojske bosanskih Srba Radislav Krstić prva osoba koju je Haški sud proglasio krivom za učestvovanje u srebreničkom genocidu, ali i zato što je najprominentniji optuženik, Ratko Mladić i posle gotovo 14 godina i dalje nedostupan, kao i u znak podrške što je Radovan Karažić izručen Haškom sudu,

H. zato što je institucionalizacija dana sećanja najbolji način odavanja pošte žrtvama pokolja i slanja jasne poruke budućim generacijama,

1. seća ih se i odaje poštovanje svim žrtvama nasilja tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije; izražava saučešće i solidarnost porodicama žrtava, od kojih mnoge još uvek nisu dobile konačnu potvrdu o sudbini svojih rođaka; priznaje da je taj kontinuirani bol sve veći zbog neuspeha da se odgovorni za počinjeno privedu pravdi,

2. Savet poziva Komisiju da na odgovarajući način obeleži godišnjicu u Srebrenici i Potočarima prihvatajući predlog Parlamenta da se u celoj Evropskoj uniji 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici, te poziva da to učine i sve države zapadnog Balkana;

3. poziva na dodatne napore da se preostali begunci privedu sudu, izražavajući svoju punu podršku značajnom radu Haškog suda, jer je suđenje odgovornima za maskr u Srebrenici i njenoj okolini važan dalji korak u pravcu mira i stabilnosti u regionu; i s tim u vezi nagalašava da treba posvetiti veću pažnju suđenjima pred domaćim sudovima za ratne zločine,

4. naglašava važnost pomirenja kao deo integracionog procesa u Evropi; ističe važnost uloge verskih zajednica, medija i obrazovnog sistema u tom procesu, kako bi građani svih etničkih pripadnosti mogli da prevaziđu tenzije prošlosti i otpočnu mirnu i iskrenu koegzistenciju u interesu održanja mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja; insistira da sve zemlje čine dalje napore u izlaženju na kraj sa optrećenjima prošlosti,

5. upućuje svog Predsednika da prosledi ovu rezoluciju Savetu, Komisiji i vladama članicama, Vladi i Parlamentu Bosne i Hercegovine i njenim entitetima, i vladama i parlamentima zemalja zapadnog Balkana.

Evropski parlament, 15.01.2009.

Peščanik.net, 18.01.2009.

SREBRENICA