Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM uputile su Kancelariji za evropske integracije pri Vladi Republike Srbije odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

U svojim odgovorima ove četiri organizacije iznele su niz podataka do kojih su došle u svom radu, a koji su neophodni radi dopunjavanja, ali u određenim slučajevima i stvaranja slike o stanju ljudskih prava u Srbiji.

Iako je u isključivoj nadležnosti države da do 31. januara 2011. godine odgovori na pitanja iz Upitnika EK, organizacije civilnog društva odlučile su da daju doprinos i da aktivno učestvuju u pisanju odgovora, procenjujući da je taj pristup efikasniji i da će se na taj način problemi u oblasti zaštite ljudskih prava na koje ukazuju zaista i naći u odgovoru države.

 
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Fond za humanitarno pravo
Inicijativa mladih za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava

 
Peščanik, 21.01.2011.