Inicijativu o osnivanju Regionalane komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima (REKOM) pokrenuli su Fond za humanitarno pravo (Srbija), Istraživačko dokumentacioni centar (BiH) i Documenta (Hrvatska). Koaliciju za REKOM čine organizacije za ljudska prava, udruženja žrtava, organizacije mladih, pisci, umetnici i novinari iz post-jugoslovenskih zemalja, koje se zalažu za regionalni pristup nedavnoj prošlosti.

Koalicija za REKOM planira da prikupi 1.000.000 potpisa i da ih u januaru 2010. podnese svim parlamentima država naslednica SFRJ. Cilj inicijative je osnivanje REKOM-a kao državne regionalne komisije.

Prva tri foruma o osnivanju REKOMA održani su u maju 2006. u Sarajevu, u februaru 2007. u Zagrebu i u februaru 2008. u Beogradu. Četvrti regionalni forum održaće se u Prištini 28. i 29. oktobra 2008. Forum će otvoriti Fatmir Sejdiu, predsednik Kosova, Piter Feit, specijalni predstavnik EU na Kosovu, ambasador Verner Almhofer, šef Misije OEBS na Kosovu i Valdete Idrizi, direktorka nevladine organizacija Community Building Mitrovica. Učesnici će imati priliku i da čuju Rozu Meijide, članicu Nacionalne komisije za nestale u Argentini.

 
Peščanik.net, 28.10.2008.