Protesti u Beogradu #1od5miliona

Protesti u Beogradu, foto: #1od5miliona

Mi, dolepotpisani nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu i Univerziteta u Kragujevcu

pridružujemo se kolegama sa Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i podržavamo građanske proteste koji se šire po Srbiji.

U ime profesije i naše moralne obaveze prema studentima da negujemo slobodno mišljenje, slobodno izražavanje, pravo na istinito informisanje, kulturu dijaloga, da se zalažemo za vladavinu prava – sve ono što podrazumeva fundamentalne civilizacijske vrednosti i uvažavanje različitosti – dužni smo da dignemo svoj glas, u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.

Smatramo neophodnim da u ovom trenutku podržimo sve vidove otpora autokratskom režimu, koji zloupotrebljava oruđa vlasti i produbljuje društvene razlike ugrožavajući socijalnu sigurnost svih građanki i građana. Aktuelne proteste vidimo kao izraz građanske neposlušnosti koji za cilj ima strukturnu promenu sistema vlasti i demokratizaciju društva.

Pozivamo časne kolege redovne profesore, vanredne profesore, docente, asistente i saradnike svih univerziteta iz Srbije da se pridruže svojom podrškom građanima Srbije.

Naša misija je javna, mi imamo obavezu da zaštitimo javni interes, mi pripadamo svima, mi pripadamo društvu.

Ukoliko želite da se pridružite ovoj inicijativi, pošaljite svoje ime i prezime, nastavno zvanje i afilijaciju na email adresu [email protected].

1. Dejan Mijač, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
2. Mirjana Miočinović, redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
3. Tijana Mandić, redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
4. Nikola Jeftić, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
5. Srđan Karanović, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
6. Goran Marković, profesor emeritus, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
7. Egon Savin, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
8. Alisa Stojanović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
9. Nebojša Romčević, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
10. Janko Baljak, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
11. Milena Dragićević Šešić, redovna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
12. Ivan Medenica, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
13. Miloš Pavlović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
14. Dušan Petrović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
15. Dragan Veselinović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
16. Predrag Velinović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
17. Dragana Čolić Biljanovski, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
18. Maja Volk, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
19. Divna Vuksanović, redovna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
20. Irena Ristić, vanredna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
21. Srdan Golubović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
22. Ana Martinoli, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
23. Ivan Šijak, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
24. Dobrivoje Milijanović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
25. Aleksandar Janković, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
26. Narcisa Darijević Marković, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
27. Ivan Stefanović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
28. Vlatko Ilić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
29. Jelisaveta Tatić Čuturilo, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
30. Jelena Mitrović, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
31. Aleksandar Ilić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
32. Ksenija Radulović, docentkinja, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
33. Snežana Trišić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
34. Filip Grinvald, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
35. Vanja Šibalić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
36. Nina Mihaljinac, docentkinja, Fakultet dramskih umetnost, Univerzitet umetnosti u Beogradu
37. Stefan Arsenijević, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
38. Andrijana Stojković, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
39. Nikola Ležaić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
40. Ognjen Obradović, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
41. Tara Manić, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
42. Maja Miloš, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
43. Stefan Ivančić, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
44. Martina Krivokapić, stručni saradnik, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
45. Romana Vujasinović, stručna saradnica, Fakultet dramskih umetnost, Univerzitet umetnosti u Beogradu
46. Ljubomir Madžar, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
47. Dubravka Pavličić, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
48. Milić Milovanović, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
49. Aleksandra Nojković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
50. Branko Rakita, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
51. Danica Popović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
52. Galjina Ognjanov, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
53. Marko Backović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
54. Mihail Arandarenko, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
55. Milojko Arsić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
56. Miroslav Todorović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
57. Nadežda Silaški, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
58. Tatjana Đurović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
59. Goran Milićević, vanredni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
60. Ivana Prica, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
61. Jelena Filipović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
62. Sanja Mitić, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
63. Milutin Živanović, asistent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
64. Maja Ribić, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
65. Filip Obradović, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
66. Lazar Đurović, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
67. Akademik Dušan Teodorović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
68. Ranko Bugarski, redovni profesor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
69. Vladeta Janković, redovni profesor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
70. Iva Draškić Vićanović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
71. Adrijana Marčetić, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
72. Tanja Popović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
73. Aleksandra V. Jovanović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
74. Smilja Srdić, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
75. Katarina Rasulić, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
76. Ivana Trbojević Milošević, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
77. Jasmina Moskovljević Popović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
78. Snežana Kalinić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
79. Nenad Tomović, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
80. Aleksandra Vukotić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
81. Ana Đorđević, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
82. Nataša Šofranac, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
83. Andrej Bjelaković, asistent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
84. Mirna Stevanović, viši lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
85. Ružica Ivanović, viši lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
86. Nataša Ilić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
87. Andrijana Aničić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
88. Milica Vitaz, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
89. Clare Zubac, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
90. Tamara Aralica, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
91. Ana Tomović, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
92. Ksenija Bogetić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
93. Andrijana Broćić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beograd
94. Nevena Hadži Jovančić, redovni profesor, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
95. Maja Gruden-Pavlović, vanredni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
96. Geroslav Zarić, redovni profesor u penziji, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
97. Vesna Popović, vanredni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
98. Selena Vicković, docent, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
99. Ljiljana Petrović, redovni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
100. Milivoj Miško Pavlović, docent, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
101. Darko Nedeljković, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
102. Radoslav Milenković, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
103. Ivan Kljajić, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu,
104. Olivera Gračanin, redovna profesorka, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
105. Branislav Micić, nastavnik veština, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
106. Tatjana Paunović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
107. Danijela Gavrilović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
108. Dragana Zaharijevski, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
109. Zoran Jovanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
110. Aleksandra Kostić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
111. Natalija Jovanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
112. Branislav Stevanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
113. Zoran Dimić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
114. Irena Ljubomirović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
115. Nina Lazarević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
116. Jasmina Šaranac, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
117. Maja Veljković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
118. Marija Vujović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
119. Miloš Jovanović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
120. Bojan Blagojević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
121. Nataša Simeunović Bajić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
122. Nermin Vučelj, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
123. Ljiljana Marković, viši lektor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
124. Ivan Nikolić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
125. Milan Jovanović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
126. Anđelija Milić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
127. Neven Obradović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
128. Dušan Aleksić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
129. Marta Mitrović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
130. Dušan Milenković, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
131. Ljiljana Skrobić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
132. Bojana Pucarević, asisent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
133. Nemanja Krstić, demonstrator, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
134. Jadranka Mišić Pejović, redovni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
135. Bratislav Bašić, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
136. Vesna Rilak Stanimirović, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
137. Predrag Cvetičanin, docent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
138. Marija Dinov Vasić, asistent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
139. Tamara Milenković-Kerković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
140. Nebojša Stojković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
141. Ljubica Nikolić, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
142. Ljiljana Mijatović Teodorović, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
143. Branislav Simonović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
144. Mirjana Mišković-Luković, redovni profesor, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
145. Zoran Paunović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
146. Ana Altaras-Dimitrijević, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
147. Tatjana Stefanović Stanojević, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerziteta u Nišu
148. Milan Okanović, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
149. Tatjana Rosić Ilić, redovna profesorka, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu
150. Zoran Radovanovic, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
151. Vladimir Nikolić, docent, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
152. Mejsun Garajbe Simonović, docentkinja, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
153. Svetozar Saša Kovačević, redovni profesor u penziji, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
154. Milan Stojković, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
155. Milica Gligorović, redovni profesor, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
156. Luka Mijatović, docent, Fakultet za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
157. Sanja Šovran, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
158. Đorđe Krivokapić, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
159. Mina Cvetinović Pavkov, docent, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
160. Tanja Rakić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
161. Branka Novčić Korać, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
162. Aleksandar Novaković, docent, Nova akademija umetnosti u Beogradu
163. Jelena Stanković, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
164. Aleksandar S. Petrović, docent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
165. Nikola Bjelić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
166. Miloš Jevtić, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
167. Strahinja Simonović, asistent, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
168. Tijana Mirović, vanredna profesorka, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
169. Jelena Kusovac, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
170. Fuada Stankovic, redovni profesor u penziji, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
171. Ljubiša Dokić, vanredni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
172. Miloš Đajić, samostalni stručni saradnik, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
173. Petar Popović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
174. Dušan Petričić, vanredni profesor u penziji, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
175. Dejan Dimitrijević, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
176. Milan V. Puzić, vanredni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
177. Živan Živković, redovni profesor u penziji, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
178. Slobodan Stević, vanredni profesor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
179. Milan Lukić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
180. Aleksandra Tomić, asistent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
181. Ada Šoštarić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
182. Biljana Stojković, redovna profesorka, Katedra za genetiku i evoluciju, Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
183. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
184. Uroš Zdravković, docent, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
185. Željko Marković, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
186. Zoran Trifković, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
187. Ana Kolarić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
188. Duško Radosavljević, redovni profesor, Fakultet Dr Lazar Vrkatić (Univerzitet Union), Novi Sad
189. Milica Ječmenica Lukić, asistent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
190. Maja Miličević Petrović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
191. Aleksandra Joksimović, redovni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
192. Predrag Perišić, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
193. Nataša Tučev, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
194. Ljiljana Petković, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
195. Zoran Mijatovic, redovni profesor, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
196. Nataša Crnjanski, docent, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
197. Milan Spasojevic, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univezitet u Nišu
198. Vesna Pilipović, redovni profesor, Fakultet Dr Lazar Vrkatić (Univerzitet Union), Novi Sad
199. Nina Turajlić, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
200. Vladica Cvetković, redovni profesor, dopisni član SANU, Rudarsko-geološki fakultet, Univezitet u Beogradu
201. Mihailo Nikolić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
202. Vojislav Sekerez, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
203. Dušan Dobromirov, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
204. Veselinović Janko, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
205. Jasmina Jovanović, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
206. Marko Petković, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
207. Nataša Milivojević, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
208. Snežana Vučković, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
209. Jelena Đorđević, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
210. Aleksandra Anđelković, vanredni profesor, Pedagoški fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu
211. Slobodan Prvanović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
212. Aleksandar S. Mojašević, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
213. Ivana Lukić, naučni saradnik, Tehnolosko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
214. Vera Večanski, docent, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
215. Slobodan Krčevinac, redovni profesor u penziji, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
216. Vesna Miletić, vanredni profesor, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
217. Ivan Obradović, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki rakultet, Univerzitet u Beogradu
218. Nebojša Maksimović, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
219. Irena Pejić, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
220. Dejan Cicmilović, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
221. Nevena Mitranić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
222. Ana Sentov, docent, Fakultet Dr Lazar Vrkatić (Univerzitet Union), Novi Sad
223. Zorana Popović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti
224. Jovan Čudomirović, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
225. Maja Šumar Ristović, docent, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
226. Predrag Dilparić, docent, Filološki fakultet, Univerziteta u Beogradu
227. Dejan Joković, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
228. Jovan Krivokapić, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
229. Marko Đorđević, vanredni profesor, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu
230. Dragan Manojlović, redovni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
231. Tijana Prodanović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
232. Danilo Stojanović, redovni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
233. Goran Brajušković, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
234. Stepan Stepanović, istraživač saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu
235. Dragoljub B. Đorđević, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
236. Bogdan Đurović, asistent u penziji, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
237. Vladan Petrović, nastavnik veština, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
238. Miloš Tasić, docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
239. Željko Donić, asistent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
240. Nenad Stevanović, docent, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
241. Biljana Mišić Ilić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
242. Tanja Manojlović, redovni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
243. Goran Obradović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
244. Dušan Stamenković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
245. Srbijanka Turajlić, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički
fakultet, Univerzitet u Beogradu
246. Suzana Marković Krstić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
247. Branislava Stojanović, viši lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
248. Miloš Zatkalik, redovni profesor, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
249. Draško Bjelica, vanredni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
250. Lela Milošević Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
251. Milorad Vidović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
252. Miodrag Gmitrović, redovni profesor u penziji, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
253. Milan Petković, asistent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
254. Violeta Dopsaj, redovna profesorka, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
255. Marija Pejičić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
256. Gordana Kaljalović, redovni profesor u penziji, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
257. Ljubica Oparnica, vanredni profesor, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu
258. Biljana Branković, docent, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
259. Aleksandra Nikolajević, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
260. Milan Damnjanović, redovni profesor, Fizički fakultet, Uiverzitet u Beogradu
261. Zvonko Rakarić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
262. Vladimir Kekić, redovni profesor u penziji, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
263. Duško Latas, docent, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
264. Violeta Beširević, redovna profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu
265. Dubravka Đurić, redovna profesorka, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
266. Slađana Đurić, redovni profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
267. Drago Đurić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
268. Oliver Tošković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
269. Danka Purić, docentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
270. Ksenija Krstić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
271. Jelena Teodorović, vanredni profesor, Fakultet pedagoških nauka, Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
272. Sreten Petrović, redovni profesor u penziji, Filoloski fakultet, Univerzitet u Beogradu
273. Marjan Ivković, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
274. Miško Šuvaković, redovni profesor, Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum
275. Smiljka Tomanović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
276. Branka Dražić, docent, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
277. Marina Videnović, naučni saradnik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
278. Zoran Milutinović, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
279. Jasna Stojanović, redovna profesorka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
280. Natalija Žunić, docentkinja, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
281. Mirjana Đurđević, profesorka, Visoka građevinsko-tehnička škola, Beograd
282. Jugoslav Karamarković, redovni profesor, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu
283. Ivana Simonović, docentkinja, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
284. Andreja Tepavčević, redovna profesorka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
285. Maja Savić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
286. Radomir Todorović, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
287. Zoran Pavlović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
288. Branimir Šešelja, redovni profesor u penziji, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
289. Snežana Božić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
290. Branimir Karanović, profesor emeritus, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti Beograd
291. Selma Đulizarević Karanović, vanredni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
292. Jelena Vidić, saradnica u nastavi, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
293. Sonja Cvetković, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
294. Dragan Žunić, redovni profesor u penziji, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
295. Milena Petković, vanredni profesor, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
296. Dragana Pavlović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
297. Ranko Bocina, redovni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
298. Miodrag Sibinović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
299. Nenad Stanojević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
300. Dima Trajkovic, redovni profesor u penziji, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu
301. Borut Vild, redovni profesor, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
302. Mirjana Ruml, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
303. Miloš Nenadović, docent, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
304. Nikola Božilović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
305. Branka Popović, vanredni profesor, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
306. Marija Marković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
307. Dragan Janković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
308. Marina Matejević, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
309. Milentije Đorđević, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
310. Jelisaveta Todorović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
311. Anka Mihajlov, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
312. Jovanka Matic, naučni saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd
313. Ljiljana B. Lazarević, viši naučni saradnik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
314. Pero Šipka, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
315. Sanja Grgurić-Šipka, redovni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
316. Slavko Simić, naučni savetnik u penziji, Matematički institut SANU
317. Jovan Slavnić, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
318. Lidija Marinkov Pavlović, vanredna profesorka, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
319. Slađana Ristić Gorgiev, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
320. Polina Blagojević, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
321. Slobodan Ilić, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
322. Bosiljka Zirojević Lečić, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
323. Marko Dimitrijević, docent, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
324. Goran Lj. Đorđević, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitetu u Nišu
325. Ivan Novaković, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
326. Nemanja Radulović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
327. Milutin Petrović, redovni profesor, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
328. Bojana Maljević, docent, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
329. Maša Nešković, asistentkinja, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
330. Petar Jovanović, docent, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
331. Dragan Matić, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
332. Vladimir Miljković, docent, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
333. Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
334. Aleksandra Jovićević, gost profesor, La Sapienza / Univerzitet umetnosti u Beogradu
335. Tatjana Srdić-Rajić, naučni savetnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
336. Duška Franeta, vanredna profesorka, Fakultet Dr Lazar Vrkatić (Univerzitet Union), Novi Sad
337. Milan Višnjić, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
338. Dejan Ilić, docent, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
339. Igor Aleksić, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
340. Jovana Đurić, docent, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
341. Nevena Buđevac, docent, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
342. Marko Lađušić, redovni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
343. Iva Milinkovic, asistent, Stomatoloski fakultet, Univerzitet u Beogradu
344. Tomislav Gajić, docent, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum
345. Biljana Božić Nedeljković, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
346. Irena Fiket, naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
347. Andrej Josifovski, asistent, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
348. Kaja Damnjanović, naučni saradnik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
349. Jelena Petković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
350. Boris Pendelj, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
351. Gordana Matić, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
352. Srđan Prodanović, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
353. Ljubiša Jovanović, redovni profesor, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
354. Snežana Ivanović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
355. Srđan Pejanovic, vanredni profesor u penziji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
356. Milijana Grkajac, nastavnik jezika, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
357. Miodrag Bata Knežević, redovni profesor u penziji, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
358. Vesna Poleksić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
359. Dragana Berić, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
360. Višnja Petrović, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
361. Predrag Simonović, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, i naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”
362. Šćepan Miljanić, redovni profesor u penziji, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
363. Mirko Filipović, vanredni profesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
364. Branislav Žegarac, redovni profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
365. Bojana Drljan, asistent, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
366. Slobodan Marković, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
367. Milan Milošević, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
368. Nataša Joković, vanredni profesor, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
369. Mirjana Tasić, naučni savetnik u penziji, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
370. Zenica Raspor, viši lektor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
371. Katarina Vukadinović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzivet u Beogradu
372. Vlastimir Đokić, redovni profesor u penziji, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
373. Petar Bunjak, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
374. Nenad Šekularac, vanredni profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
375. Danijela Popović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
376. Željko Mandić, docent, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
377. Vladimir Perišić, docent, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
378. Lidija Srebotnjak Prišić, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
379. Aleksandra Lozanović, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
380. Jovana Nikolić, asistent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
381. Ferid Karajica, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
382. Gazela Pudar Draško, naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
383. Boban Petrović, naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
384. Aleksandar N. Nešković, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
385. Jelena Radić-Perić, redovni profesor u penziji, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
386. Marijan Jelić, docent, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu
387. Darko Ivanović, redovni profesor u penziji, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
388. Zorana Jelić-Ivanović, profesor emeritus, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
389. Miodrag Stojković, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
390. Mirjana Medenica, redovni profesor u penziji, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
391. Tanja Dinić, nastavnica jezika, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
392. Stojan Bogdanović, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u NIšu
393. Mrđan Bajić, redovni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
394. Bojana Bodroža, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
395. Marko Stamenić, viši naučni saradnik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
396. Neda Mimica-Dukić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
397. Vladimir Karanović, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
398. Tatjana Verbić, vanredni profesor. Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
399. Boško Jovanović, redovni profesor u penziji, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
400. Đorđe Vidanović, redovni profesor u penziji, Centar za kognitivne nauke, Univerzitet u Nišu
401. Snežana Vidanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
402. Nebojša Grujić, asistent, Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu
403. Alisa Gruden-Movsesijan, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije-INEP, Univerzitet u Beogradu
404. Slavko Mentus, redovni profesor, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, redovni član SANU
405. Dragana Vukov, redovni profesor, Prirodno-marematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
406. Tamara Džamonja Ignjatović, redovna profesorka, Filozofski fakultet i Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
407. Rastko Vasilić, vanredni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
408. Ivan Šuletić, docent, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
409. Ljiljana Damjanović-Vasilić, redovni profesor, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
410. Dragana Marić, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
411. Vera Backović, docentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
412. Dejan Urošević, redovni profesor, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
413. Velimir R. Radmilović, redovni profesor i naučni savetnik u penziji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
414. Tijana Cvetić Antić, vanredna profesorka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
415. Jelena Ivanović-Šekularac, redovni profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
416. Milan Gavrilović, istraživač saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
417. Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
418. Goran Despotovski, vanredni profesor, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
419. Svetozar Vukadinović, redovni profesor u penziji, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
420. Nadežda Nedeljković, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
421. Milan Knežević, redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
422. Zoran Graovac, redovni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
423. Desanka Radunović, vanredni profesor u penziji, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
424. Tasko Grozdanov, naučni savetnik u penziji, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
425. Natalija Bogdanov, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
426. Dušanka Lazarević, redovni profesor u penziji, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
427. Svetlana Čizmić, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
428. Irena Špadijer, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
429. Vera Raičević, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
430. Sonja Petrović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
431. Jelena Jovičić-Petrović, docent, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
432. Jelica Petrović-Vujačić, redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
433. Mirjana Beara, docentkinja, Departman za filozofske nauke, Državni univerzitet u Novom Pazaru
434. Svetlana Volic, docent, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
435. Tijana Vesić Pavlović, docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
436. Rozalia Madarasz, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
437. Marijana Petrović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
438. Dubravka Savić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
439. Saša Jovanović, docent, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu
440. Kostić Senka, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
441. Marina Stamenković-Radak, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
442. Snežana Komatina, redovni profesor, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Univerzitet u Novom Sadu
443. Jasmina Šinžar Sekulić, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
444. Zlatan Šoškić, redovni profesor, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu
445. Ljiljana Kostić Kravljanac, naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
446. Maja Mihajlović, asistent, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
447. Mario Zlatović, vanredni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beograd
448. Zdravko Joksimović, redovni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
449. Miodrag Tabački, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
450. Nevena Grdović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”
451. Snežana Popić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
452. Marina Milivojević Mađarev, docentkinja, Akademiji umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
453. Vojislava Nešković, docent, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerzitet odbrane Beograd
454. Zagorka Tamaš, redovni profesor u penziji, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
455. Sofija Pavković-Lučić, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
456. Tijana Štajner, naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
457. Dragan Nikšić, naučni saradnik, Institut za stočarstvo, Univerzitet u Beogradu
458. Milena Petrović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
459. Vesna Radoman, redovni profesor u penziji, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
460. Zorica Stanisavljević Petrović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
461. Ana Đorđević, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
462. Vladimir Figar, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
463. Milica Šelmić, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
464. Bojana Zeković, asistent, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
465. Gabriel Glid, vanredni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
466. Uroš Nedeljković, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
467. Marija Đorđić Crnogorac, naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
468. Olivera Batajić Sretenović, docent, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
469. Miloš Erić, docent, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
470. Mihajlo Babin, vanredni profesor, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
471. Sonja Lončar, vanredni profesor, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
472. Andrija Pavlović, docent, Nova akademija umetnosti, Beograd, i Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
473. Ljubinko Lević, redovni .profesor u penziji, Univerzitet u Novom Sadu
474. Goran Radosavljević, vanredni profesor, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan Beograd
475. Ivana Najdanović.Ipredavač, Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn tehnologiju i menadžment
476. Miloš Nikolić, docent, Saobraćajni faklutet, Univerzitet u Beogradu
477. Katarina Stanić, docent, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
478. Milan Nedeljković, vanredni profesor, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
479. Đorđe Terzin, asistent, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za socijalni rad, Univerzitet Singidunum
480. Anđela Šoškić, asistent, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
481. Rade Bojanović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
482. Biljana Dojčinović, redovna profesorka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
483. Ana Popović, docent, Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Nišu
484. Dragan Gajić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
485. Dragiša Savić, redovni profesor, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu
486. Sonja Krstić, vanredni profesor, Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad
487. Miroslav Živić, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
488. Vida Jojić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
489. Nataša Tasić, profesor strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac
490. Igor Jemcov, vanredni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
491. Radomir Ljupković, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
492. Miodrag Milutinov, docent, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
493. Dragana Ilić, vanredna profesorka, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
494. Vladan Perišić, redovni profesor, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu
495. Radivoje Jovović, docent, Fakultet Dr Lazar Vrkatić (Univerzitet Union), Novi Sad
496. Dušica Janošević, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
497. Sanja J. Ignjatović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
498. Ivan Stijepović, naučni saradnik, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
499. Goran Poznanović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
500. Vesna Vučinić, vanredni profesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
501. Ljiljana Todorović, docent, Nova akademija umetnosti u Beogradu
502. Vesna Cvejić, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
503. Radomir M. Radovanovic, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
504. Slavica Radosavljević, predavač, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
505. Bojana Kovačević Petrović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
506. Dijana Krstić Milošević, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
507. Nikola Tošić, docent, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
508. Daliborka Purić, vanredni profesor, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
509. Tatjana Karavelić, saradnik u nastavi, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
510. Milica Tošić Radev, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
511. Vesna Besarović, redovni profesor u penziji, Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu
512. Ana Krivokuća, naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Beograd
513. Nevena Debljović Ristić, naučni saradnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd
514. Dejana Kravarušić Bajić, viši umetnički saradnik, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
515. Aleksandar Ćoćić, vanredni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
516. Goran Radojev, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
517. Duško Prelević, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
518. Katarina Hadži-Antić Tatić, viši umetnički saradnik, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
519. Dragutin J. Savić, redovni profesor u penziji, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
520. Srđan Verbić, docent, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan, Beograd
521. Ivana Manić, viša predavačica, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kruševac
522. Dragan Todorović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
523. Oskar Riter, samostalni stručni saradnik, Akademija umetnosti Univerzitet u Novom Sadu
524. Tatjana Lazović, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
525. Natalija Panić Cerovski, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
526. Slavica Dragosavac, vanredni profesor, Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu
527. Vladimir Tošić, redovni profesor u penziji, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
528. Branimir Radosavljević, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
529. Svetlana Ignjatović, redovni profesor, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
530. Ivica Bošnjak, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
531. Jasmina Đorđević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
532. Gradimir Vasić, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
533. Ivanka Milošević, redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
534. Milica Micić, umetnički saradnik, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
535. Radomir Ranković, docent, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
536. Zorana Kozomarić, nastavnik stranog jezika, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
537. Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
538. Snežana Konjkušić, vanredna profesorka, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
539. Tamara Jemcov, asistent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
540. Radovan Zobenica, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
541. Ivana Dragićević, vanredna profesorka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
542. Leposava Kron, naučni savetnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
543. Eva Vaništa Lazarević, redovna profesorka, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
544. Sofija Pekic Quarrie, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
545. Luka Lučić, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
546. Milka Ćulić, naučni savetnik u penziji, Institut za biološka istraživanja u Beogradu
547. Aleksandra Korda-Petrović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
548. Trajko Petrović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
549. Slobodan Miladinović, redovni prodesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
550. Marija Mostarica-Stojković, profesorka emerita, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
551. Oliver Stojković, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
552. Bojan Ristić, docent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
553. Predrag Brebanović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
554. Ilija Batas Bjelić, naučni saradnik, Institut tehničkih nauka, SANU
555. Jelena Vasiljević, naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
556. Melita Vidaković, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
557. Miloš Milčić, vanredni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
558. Milena Stojanović Stošić, docent, Pedagoški fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu
559. Ana Todorovski, stručna saradnica, Fakultet dramskih umetnosti Univerzitet umetnosti u Beogradu
560. Marko Vilotić, docent, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerzitet u Beogradu
561. Andreja Rajković, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
562. Vladimir Jović, vanredni profesor, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
563. Dubravka Jovičić, redovni profesor, Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
564. Mirko Rosić, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
565. Jelena Nedeljković Trailović, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
566. Tamara Klikovac, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
567. Miroslav Marković, profesor strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac
568. Marijana Vučinić, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
569. Dušan Radisavljević, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
570. Zora Dajić Stevanović, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
571. Aleksandar Dragić, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
572. Jasmina Petrović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
573. Maja Burić, redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
574. Ivana Tomanović, vanredni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet Novi Sad
575. Slađana Tanasković, vanredni profesor, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
576. Živko Surčulija, redovni profesor u penziji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
577. Dušanka Đurđev, redovni profesor u penziji, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
578. Jelena Starčević, docent, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
580. Dragan Pavlović, vanredni profesor, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
581. Dragana Stevanović, docent, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
581. Radivoj Protić, stručni saradnik, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
582. Milica Milutinović, istraživač saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
583. Suzana Pavlović, profesor, Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija
584. Isidora Žebeljan, akademik, redovni profesor, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
585. Borislav Čičovački, redovni profesor, FILUM, Univerzitet u Kragujevcu
586. Jelena Trpković, redovni profesor u penziji, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
587. Dragan Pantić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
588. Gordana Matković, redovni profesor, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
589. Zoran Todović, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
590. Olivera Klisurić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
591. Željko Škrbić, redovni profesor u penziji, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
592. Boris Stojić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
593. Nikola Škoro, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
594. Dragoslav Todorović, honorarni profesor, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
595. Miodrag Đorđević, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
596. Milivoj Dopsaj, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
597. Jovan Lole Vasiljević, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Predsednik Naučnog društva Srbije
598. Sanja Filipović, vanredni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
599. Olja Jovanović Milanović, docentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
600. Tatjana Starodubcev, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
601. Milan Đorđević, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
602. Jovan Popović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
603. Savo Manojlović, istraživač saradnik, Institut za uporedno pravo
604. Marija Maruna, vanredni profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
605. Zvonko Pavličić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
606. Jelena Rebić, saradnik,Fakultet Dr Lazar Vrkatić (Univerzitet Union), Novi Sad
607. Đorđe Odanović, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
608. Jelena Aleksić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
609. Tamara Đorđević, asistent, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kruševac
610. Radmilo Pešić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
611. Marija Savić Veselinović, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
612. Filip Kuranji, viši stručni saradnik, Akademija Umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
613. Milica Milutinović, saradnik u nastavi, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
614. Aleksandar Ramadanović, viši stručni saradnik, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
615. Iva Branković,asistent, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
616. Nikica Strižak, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
617. Iva Lakic, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
618. Zoran Janković, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
619. Branislav Milovanović, asistent, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
620. Milan Banjac, docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
621. Zoran Skrobanović, vanredni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
622. Aleksandra Bogdanović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
623. Olga Tomić, redovna profesorka u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
624. Sanja Fric, docent, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
625. Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
626. Branislav Šiler, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
627. Ljubiša Mitrović, profesor emeritus, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
628. Anja Mitić, docent, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
629. Branislav Ćorić, redovni profesor u penziji, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
630. Branimir Jovančićević, redovni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
631. Radomir Banjanac, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
632. Dejan Suzović, vanredni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
633. Emilija Krajnović- Jakšić, redovna profesorka u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
634. Ana Knežević Bojović, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
635. Zorka Dulić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
636. Jelena Dimitrijević, naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
637. Vesna Ćorić, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
638. Jelica Đokić, redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
639. Mila Samardžić, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
640. Marija Pavlović, docent, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
641. Vladimir Nešić, vanredni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
642. Danijela Vojnović Milutinović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
643. Snežana Popov, istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
644. Željko Milanović, vanredni profesor, Filozofski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
645. Miomir Vukićević,vanredni profesor u penziji, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvou Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu
646. Vladimir Ž. Jovanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
647. Boris Šobot, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
648. Bojan Pajtić, vanredni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
649. Slavko Mojsilović, naučni saradnik, Instut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
650. Radmila Stikić, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
651. Jelena Milašin, redovni profesor, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
652. Ratko Stanković, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
653. Petar Lokin,redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
654. Jasna Ivanović, viši naučni saradnik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
655. Jasmina Ludoški, vanredna profesorka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
656. Katarina Batalović, naučnik saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča
657. Katarina Radojičić Firevski, samostalni umetnički saradnik, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
658. Marko Pešić, istraživač, Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
659. Vesna Cakeljić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
660. Jovan I. Rakidžić, redovni profesor u penziji, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
661. Jelena Zagorac, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
662. Miroslav Stojanović, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu.
663. Laura Spariosu, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
664. Srđan Stojanović, viši naučni saradnik, IHTM – Centar za hemiju, Beograd
665. Miodrag Petković, redovni profesor u penziji, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
666. Sanja Miketić Subotić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
667. Stevan Jokic, naucni savetnik u penziji, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
668. Višnja Kisić, docentkinja, Fakultet za sport i turizam TIMS, Univerzitet Educons, Novi Sad
669. Goran Tomka, docent, Fakultet za sport i turizam TIMS, Univerzitet Educons, Novi Sad
670. Nevena Puač, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
671. Vesna Poharc-Logar, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
672. Goran Roglić, redovni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
673. Vera Spasenović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
674. Mihovil Logar, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
675. Ljubiša Kočinac, profesor emeritus, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
676. Ana Pucar, vanredni profesor, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
677. Dragoslav Šumarac, redovni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
678. Jelena Pešić, docentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
679. Ira Prodanov Krajišnik, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
680. Vera Nikolić, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
681. Snežana Pešić Rajić, vanredni profesor, Fakultet savremenih umetnosti, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad
682. Sanja Dimoski, vanredni profesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
683. Jelena Ajtić, vanredni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
684. Dragiša R. Trailović, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
685. Sergej Tomić, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Univerzitet u Beogradu
686. Gordana Stojić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
687. Dušan Vranješević, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
688. Ivana Kovačević, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
689. Tijana Dabovic, docent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
690. Tatjana Došenović, redovni profesor, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
691. Vladan Čokić, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
692. Iris Žeželj, docentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
693. Milorad Vujičić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
694. Maja Ivanović, docent, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
695. Aleksandar Đorđević, redovni profesor, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
696. Srđan Rakić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
697. Branislav Jović, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
698. Zoran Stevanović, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
699. Mira Petronijević, profesor u penziji, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
700. Boris Mamužić, saradnik u nastavi, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
701. Adriana Zaharijević, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
702. Jelena Blagojević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
703. Dušan Antonović, redovni profesor u penziji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
704. Jelena Todorović, redovni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
705. Marija Tasić, vanredni profesor, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu
706. Biljana Đorđević, asistent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
707. Radomir Folić, profesor emeritus, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
708. Nadja Kurtović Folić, redovni profesor u penziji, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
709. Branko Romčević, vanredni profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
710. Mihajlo Pantić, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
711. Dubravka Cvejić, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Univerzitet u Beogradu
712. Stevica Graovac, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
713. Jelena Rašković, asistent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
714. Milan Mirić, redovni profesor u penziji, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
715. Tatjana Tasić, asistent, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
716. Stevan Stojadinović, redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
717. Vladan Čelebonović,naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
718. Ankica Vučković, docent, Pedagoški fakultet Sombor, Univerzitet u Novom Sadu
719. Ivana Simonović, docentkinja, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
720. Dr Vladimir Žikić, redovni profesor, Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
721. Aleksandra Lončar, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
722. Vladimir Despotović, vanredni profesor, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
723. Miroslav Konstantinović, naučni savetnik u penziji, Institut za molekularnu genetiku i gnetičko inženjerstvo
724. Jelena Munćan, docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
725. Zoran Krstić, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
726. Miloš Subotić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
728. Mihajlo Manić, vanredni profesor, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd
729. Maja Šćepanović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
730. Biljana Panić, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
731. Aleksandar Obradović, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
732. Vladimir Stevanović, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu i redovni član SANU
733. Biljana Tešanović, vanredni profesor, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
734. Marica Rajković, docent, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
735. Snežana Jovanović-Srzentić, saradnik u nastavi, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu/Institut za transfuziju krvi Srbije
736. Miladin Ševarlić, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
737. Tanja Ćirković Veličković, redovni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitat u Beogradu
738.Zoran Stević, redovni profesor, Tehnicki fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
739. Aleksandar Baucal, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
740. Jelena Đokić, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
741. Marko Avramović, istraživač saradnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd
742. Dobrila Škatarić, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
743. Snezana Bojović. redovni profesor u penziji, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
744. Radovan Omorjan, redovni profesor, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
745. Ivan Simić, docent, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beoradu
746. Ljubomir Miladinović, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
747. Radovan Petrović, redovni profesor u penziji, Univerzitet Union “Nikola Tesla” Beograd
748. Dimitar Jakimov, naučni saradnik, Institut za onkologiju Vojvodine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
749. Živko Ćurčić, naučni saradnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
750. Dubravka Živković, naučni saradnik, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
751. Mina Đikanović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
752. Veselin Dragišić, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
753. Živojin Stamenković, docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
754. Dragoljub Belić, redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
755. Vladimir Živanović, docent, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
756. Davor Peruško, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
757. Branka Popović, vanredni profesor, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
758. Jovan Ćirić, naučni saradnik, Istraživačko razvojni centar Alfatec, Univerzitet u Nišu
759. Nevena Varnica, docentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
760. Olivera Latković, naučni saradnik, Astronomska opservatorija, Beograd
761. Ljubica Đačanin Far, asistent, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
762. Branislava Gemović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča
763. Vladimir Beškoski, vanredni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
764. Vladimir Đorić, docent, Saobraćajno fakultet, UNiverzitet u Beogradu
765. Predrag Mimović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
766. Nebojša Petrović, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
767. Katarina Zeljić, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
768. Slobodan Ranković, docent, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu
769. Slavoljub Živković, redovni profesor, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
770. Predrag Radišić, naučni saradnik, Istraživačko-razvoni institut za informacione tehnologije biosistema, Univerzitet u Novom Sadu
771. Marina Radić Šestić, redovni profesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
772. Marina Savić, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
773. Mladen Vujošević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
774. Nevena Jevtić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
775. Aleksandar Boričić, naučni saradnik, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
776. Tanja Berić, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
777. Mihailo Jelić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
778. Miodrag Banješević, docent, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
779. Ivan Bugarski, naučni saradnik, Arheološki institut, Beograd
780. Jelisaveta Petrović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
781. Stanko Vlaški, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
782. Desanka Milanović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “S. Stanković”, Beograd
783. Miroslav Marjanović, docent, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
784. Slađana Kostić Rajačić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
785. Goran Pavlović, naučni saradnik, R&D Center „Alfatec”, NIš
786. Đorđe Miljković, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
787. Danijela Laketa, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
788. Milutin Blagojević, naučni savetnik u penziji, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
789. Lara Lebedinski,naučni saradnik,Institut ekonomskih nauka, Univerzitet u Beogradu
790. Đorđe Okanović, naučni savetnik u penziji, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu
791. Božo Drašković, redovni profesor u penziji, Institut ekonomskih nauka u Beogradu
792. Nenad Teofanov, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
793. Mirjana Dimitrijević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
794. Marijana Petković, naučni savetnik, Laboratorija za atomsku fiziku, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
795. Jelena Grahovac, naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
796. Ljubomir Jacić, profesor, Visoka tehnička škola, Požarevac
797. Diana Lupulović, naučni saradnik, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad
798. Gorana Mitić, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
799. Goran Milić, vanredni profesor, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
800. Miodrag Manić, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
801. Smilja Teodorović, vanredni profesor, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
802. Emilija Marinković, naučni saradnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, Beograd
803. Tatjana Damnjanović, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
804. Branka Vasiljević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
805. Ivana Grković, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke ”Vinča”, Univerzitet u Beogradu
806. Tanja Jevđović, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
807. Željko Čupić, naučni savetnik, Generalni sekretar Naučnog društva Srbije
808. Milutin Stepić, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu
809. Veljko Vuković, redovni profesor u penziji, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu
810. Maja Lazarević, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
811. Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
812. Aleksandar M. Nikolić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
813. Milena Potić Floranović, samostalni stručni saradnik, Naučnoistraživački centar za Biomedicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
814. Dragić Banković, redovni profesor u penziji, Prirodn-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
815. Vesna Kojić, naučni saradnik, Institut za onkologiju Vojvodine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
816. Slobodan Davidović, istraživač saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
817. Jelena Živković, naučni saradnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”, Beograd
818. Zlata Markov Ristić, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
819. Ana Damjanović Veličković, istraživač saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
820. Branka Tucić, naučni savetnik u penziji, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerziteta u Beogradu
821. Ana Kozmidis Petrović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
822. Maja Nedović, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
823. Ivan Petronijević, istraživač saradnik, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
824. Sonja Protić, naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
825. Miloš Vuletić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
826. Miodrag B. Jovanović, redovni profesor u penziji, Građevinski fakultet Univerzitet u Beogradu
827. Dejan Radivojević, docent, Rudarsko geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
828. Snežana Gordić, Asistent, Pedagoški fakultet u Somboru
829. Danilo Stojanović, redovni profesor u penziji, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu
830. Momir Samardžić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
831. Dušan Milić, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
832. Emilija Mijić, istraživačica – saradnica, Institut društvenih nauka, Beograd
833. Jelena Petrović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
834. Jovanka Pantović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
835. Suzana Dimitrijević-Branković, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
836. Tihomir Brajović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
837. Joana Zakševska, naučni savetnik, Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
838. Nada Miličić, redovni profesor u penziji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
839. Gordana Budimir-Ninković, redevni profesor, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
840. Damir Mađarević, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
841. Gordana Timotijević, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
842. Atila Čeki, naučni saradnik, Astronomska opservatorija, Beograd
843. Rada Drezgić, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
844. Branka Stevanović, redovni profesor u penziji, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
845. Tamara Naumović, asistent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
846. Jelena Srna, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
847. Dragana Matić, istraživač saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
848. Goran S. Nikolić, asistent, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
849. Živko Jovanović, naučni saradnik,Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
850. Nikola Kotur, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
851. Ljubo Nedović, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
852. Aleksandar Luj Todorović, Redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
853. Aleksandar Marinković, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
854. Ružica Rosandić, redovni profesor, Uciteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
855. Ivica Dimkić, naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
856. Miloš Diklić, istraživač saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beogradu
857. Ana Simonović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd
858. Slaviša Stamenković, redovni profesor, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
859. Mice Poptsis, vanredni profesor, Fakulteta likovnih umetnosti u penziji. Univerzitet umetnosti u Beogradu
860. Ivana Matić, naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
861. Edib Dobardžić, vanredni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
862. Predrag Puđa, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
863. Tatjana Cvrković, viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
864. Srđan Marković, redovni profesor u penziji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
865. Dragan Delić, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
866. Vladimir Momčilović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
867. Lilijana Čičkarić, naučna savetnica, Institut društvenih nauka, Beograd
868. Milica Vukelić, docentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
869. Vesna Maksimović, naučni savetnik u penziji, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd
870. Aleksandra Daković, naučni savetnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
871. Predrag Kolarž, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Beograd
872. Zoran Perović, docent, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
873. Vesna Bogojević-Arsić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
874. Dejan Zagorac, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
875. Balša Kašćelan, vanredni profesor, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union
876. Rada Matić, viši naučni sradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”
877. Gordana Milovanović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
878. Mladen Kovačević, istraživač-saradnik, Institut Biosens, Univerzitet u Novom Sadu
879. Mihajlo Vićentijević,istraživač saradnik, Naučni Institut za veterinarstvo Srbije – Beograd
880. Aleksandra Mišan, naučni savetnik, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
881. Jelena Milinković, naučna saradnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd
882. Srđan Marinković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerziteta u Nišu
883. Milica Vlahović, viši naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
884. Teodora Janković, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ Beograd
885. Sanja Martinović, viši naučni sradnik, Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju (IHTM), Univerzitet u Beogradu
886. Božo Trbojević, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
887. Gordana Tomović, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
888. Filip Trpčevski, asistent, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
889. Milica Stevanović, istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
890. Marina Puja-Badesku, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
891. Ivanka Karadžić, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
892. Milica Radibratović, istraživač saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd
893. Ivanka Holclajtner-Antunović, redovni profesor u penziji, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
894. Radomir Kobilarov, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Novom Sadu
895. Veljko Krstonošić, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
896. Jovanka Miljuš-Đukić,naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
897. Srđan Teparić, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
898. Nenad Bundaleski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke ‘Vinča’
899. Dragana Stojičić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
900. Jovanka Lević, naucni savetnik u penziji, Univerzitet u Novom Sadu
901. Anica Draganić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
902. Violeta Slavkovska, vanredna profesorka, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
903. Zoran Dimić, naučni saradnik, Lola institut, Beograd
904. Nemanja Gojković, istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
905. Vladimir Mihić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
906. Menka Petkovska, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
907. Dragica Radojković, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
908. Žarko Vujošević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
909. Danilo Šarenac, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
910. Janko Međedović, naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
911. Vesna Milankov, redovna profesorka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
912. Božidar Nikolć, docent, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
913. Sanja Tošić, naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
914. Jelena Karanović, naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
915. Milena Cvijanović, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
916. Ivana Tomić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
917. Mirjana Brdar, docent, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
918. Ivana Mirović, viši nastavnik stranog jezika, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
919. Andrijana Berić, nastavnik stranog jezika, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad
920. Ljubiša Topisirović, redovni professor u penziji, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
921. Vladana Hamović, naučni savetnik u penziji, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
922. Bore Jegdić, viši naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju IHTM, Univerzitet u Beogradu
923. Biserka Komnenić, profesor, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
924. Neda Aničić, istraživač saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
925. Dalibor Petrović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
926. Branislav Cvetković, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
927. Miroslav Andrić, vanredni profesor, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
928. Tamara Saksida, Viši naučni saradnik, Institut za bioloska istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu
929. Branka Dimitrijević, redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
930. Jelena Samardžić, naučni saradnik Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
931. Milan Radović, naučni savetnik, Institut Vinča, Univerzitet u Beogradu
932. Slobodan Milonjić, naučni savetnik u penziji, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
933. Vlado Uljarević, asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
934. Ivan Juranić, redovni profesor u penziji, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
935. Aleksandra Mitrović, viši naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
936. Miroslav Lazić, viši naučni saradnik u Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta u Beogradu
937. Dejan Karlečik, stručni saradnik, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
938. Dušanka Savić-Pavićević, redovni profesor, Bioloski fakultet, Univerzitet u Beogradu
939. Vojislav Stojković, viši naučni saradnik u penziji, Institut za strategijska istraživanja, Beograd
940. Slobodan Vuković, naučni savetnik u penziji, Institut za fiziku, Beograd
941. Milan Subotić, viši naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd
942. Velimir Jovanović, redovni profesor u penziji, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
943. Ksenija Kolundžija, docent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
944. Katarina Zivković, istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
945. Dejan Mirčić, docent, Državni univerzitet u Novom Pazaru
946. Petar Milenković, naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
947. Branka B. Petković, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
948. Veljko Jovanović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
949. Dejan Vučković, saradnik u nastavi, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
950. Sonja Šuvakov, asistent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
951. Snežana Stojiljković, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
952. Nikola Novaković, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
953. Dragan R. Milivojević, naučni saradnik u penziji, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
954.Jelena Jović, viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
955. Jelena Božunović, istraživač saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
956. Kristina Šarić, vanredni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
957. Srđan Savić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
958. Branko Tomić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
959. Miloš Lukić, viši naučni saradnik, Institut za stočarstvo, Beograd
960. Ivana Boljević, istraživač saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
961. Stanislav Simin, docent, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
962. Ljiljana Gavrilović, naučni savetnik, Etnografski institut SANU
963. Zorana Lužanin, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
964. Danijela Tešendić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
965. Slavica Dmitrović, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
966. Irina Subakov, stručni saradnik, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
967. Marijana Skorić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
968. Ivana Stojanović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
969. Dušica Filipović Đurđević, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
970. Biljana Grgurović, profesor strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
971. Vesna Đorđević, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
972. Filip Andrić, docent, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
973. Miloš Vlainić, istraživač saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
974. Goran Bošković, redovni profesor u penziji, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
975. Radosav Vidaković, klinički asistent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
976. Slobodan N. Savić, redovni profesor, lekar specijalista sudske medicine, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
977. Vladan Bajić, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke ”Vinča”
978. Saša Stanković, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
979. Irena Petrović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
980. Petar Đukić, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univezitet u Beogradu
981. Branislav Nastasijević, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu
982. Ana Kolaković, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu
983. Mira Bjelaković, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
984. Dejan Bezbradica, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
985. Ana Kramar, naucni saradnik, Tehnolosko-metalurski fakultet, Univerzitet u Beogradu
986. Tatjana Kop, naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Centar za hemiju, Univerzitet u Beogradu
987. Natalija Bogdanović, docent, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
988. Biljana Nikolić, vanredni profesor, Katedra za mikrobiologiju, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet
989. Aleksandra Marković, naučni saradnik, Institut za srpski jezik SANU
990. Vladimir Mitić, asistent, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
991. Gordana Cvijić, redovni profesor u penziji, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
992. Ivana Pavlović, samostalni umetnički saradnik, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet u Beogradu
993. Miljana Milojević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
994. Irena Novaković, viši naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
995. Radojka Vukčević, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
996. Amarela Terzić-Vidojević, naučni savetnik, laboratorija za molekularnu mikrobiologiju, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
997. Svetlana Stanarevic, vanredna profesorka, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
998. Goran Nikolić, viši naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd
999. Obrad Peković, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
1000. Nebojša R. Menković, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Beograd
1001. Slobodan Radošević, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1002. Ivana Šenk, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
1003. Sava Magazinović, stručni saradnik, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1004. Kristijan Olah, naučni saradnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd
1005. Đurica Grga, redovni profesor, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
1006. Radmila Resanović, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
1007. Mila Pucar, naučni savetnik u penziji, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
1008. Milica Rašić Amon, istraživač saradnik, Istraživačko-razvojni centar “Alfatec”, Niš
1009. Milovan Živković, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
1010. Ljiljana Vračar, redovni profesor, u penziji, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1011. Miloš Jovanović, stručni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1012. Maja Natić, vanredni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1013. Milan Igrutinović, istraživač-saradnik, Institut za evropske studije, Beograd
1014. Ljiljana Đukanović, docent, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
1015. Goran Savić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
1016. Nikola Maravić, asistent, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
1017. Predrag Osmokrovic, redovni profesor u penziji, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1018. Nikola Nikačević, vanredni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1019. Dragana Dimitrijević, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
1020. Karmen Stankov, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1021. Aleksandar Čupić, docent, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
1022. Mirjana Senić Ružić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1023. Zorica Ivanovic, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
1024. Velimir Šećerov, redovni profesor, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1025. Sanja Pajić, vanredni profesor, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
1026. Dejan Šabić, redovni profesor, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1027. Ivan Ratkaj, redovni profesor, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1028. Borislav Stojkov, redovni profesor u penziji, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1029. Bogdan Lukić, vanredni profesor, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1030. Sanja Manojlović, vanredni profesor, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1031. Marija Belij, docent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1032. Bojan Vračarević, asistent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1033. Aleksandar Kapuran, viši naučni saradnik,Arheološki institut u Beogradu
1034. Vuk Stambolović, vanredni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1035. Boško Blagojević, docent, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1036. Gvozden Eror, naučni savetnik u penziji, Institut za književnost i umetnost, Beograd
1037. Hristina Stevanović Čarapina, vanredni profesor u penziji, Fakultet zaštite životne sredine, Univerzitet Educons
1038. Aleksandra Mitrović, naučni savetnik u penziji, Institut za ispitivanje materijala IMS, Beograd
1039. Danijela S. Petrović, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1040. Bojan Bondžić, viši naučni saradnik, IHTM-centar za hemiju, Univerzitet u Beogradu
1041. Milan Stančić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1042. Ivana Živaljević, naučni saradnik, Institut BioSens, Univerzitet u Novom Sadu
1043. Čedomir Vasić, profesor emeritus, Univerzitet umetnosti u Beogradu
1044. Teodor Ast, redovni profesor u penziji, Tehnološko–metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1045. Miloš Marković, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1046. Boris Popov, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1047. Ivan Ćirić, docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
1048. Emina Mihajlović, redovni profesor, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Univerzitet u Nišu
1049. Petar S. Milosavljević, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
1050. Stefan Stošić, istraživač-saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
1051. Vanja Bugarski-Stanojević, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1052. Ljubomir Jevtović, istraživač saradnik, Arheološki institut, Beograd
1053. Tatjana Stević, naučni saradnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”
1054. Miloš Tešić, redovni profesor u penziji, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
1055. Sanja Marinović, naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
1056. Tatjana Varljen, stručni saradnik, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1057. Stanislava Stanojević, naučni savetnik, Centar za imunološka istraživanja, Institut Torlak
1058. Snežana Miletić, asistent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1059. Dragan Uskoković, naučni savetnik i redovni profesoru penziji, Institut tehnickih nauka SANU, Beograd
1060. Marija Čolić, asistent, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
1061. Olivera Milošević, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
1062. Žanka Bojić-Trbojević, viši naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije, Beograd
1063.Vesna Ivanović, viši naučni saradnik u penziji, Institut za nuklearne nauke „Vinča“
1064. Željko Ivaniš, redovni profesor u penziji, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
1065. Slađana Spasić, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
1066. Jelena Pavlović, naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
1067. Sanja Vujnović, docent, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
1068. Aca Krinulović, viši stručni saradnik,Institut “Mihajlo Pupin” Beograd
1069. Lidija Mančić, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU
1070. Vladimir Jovanović, naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd
1071. Jovan Radunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
1072. Ivana Pajic-Lijaković, naučni savetnik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1073. Predrag Tadić, docent, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
1074. Milan Savić,redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
1075. Stanislava Stošić-Grujičić, naučni savetnik u penziji, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stankovic”, Univerzitet u Beogradu
1076. Tatjana Šoštarić, naučni saradnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
1077. Nada Majkić-Singh, redovni profesor u penziji, Farmaceutski fakultet, Univeriitet u Beogradu
1078. Aleksandra Dekanski, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
1079. Miroslav Šilić, docent, Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
1080. Milica Mitrović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
1081. Dejan Ivezić, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1082. Vesna Bjegović-Mikanović, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1083. Bojana Krstonošić, docent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1084. Goran S. Đorđević, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
1085. Ivica Marušević, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
1086. Tijana Karić, istraživač-saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
1087. Sanja Batić Očovaj, asistentkinja, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
1088. Olivera Žižović, docent, Departman za filološke nauke, Državni univerzitet u Novom Pazaru
1089. Anđeljko Petrović, vanredni profesor , Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1090. Danijela Đorović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1091. Ana Alil, istraživač saradnik, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
1092. Miroslav Kopečni, naučni savetnik Institut za nuklearne nauke “Vinča”
1093. Marina Stanić, naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
1094. Aleksandar Cvetanović, redovni profesor u penziji, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1095. Aleksandar Leposavić, naučni saradnik, Institut za voćarstvo, Čačak
1096. Bogdan Brković, asistent, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
1097. Duška Blagojević, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1098. Sanja Radičević, naučni saradnik, Institut za voćarstvo, Čačak
1099. Mirjana Divac Jovanović, vanredni profesor, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd
1100. Aleksandar Ivić, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni član SANU
1101. Slađana Marić, viši naučni saradnik, Institut za voćarstvo, Čačak
1102. Mira Milisavljević, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
1103. Ana Stolić, viša naučna saradnica, Istorijski institut, Beograd
1104. Milica Markelić, docent, Biološki fakultet , Univerzitet u Beogradu
1105. Gordana Malovic, naučni savetnik, Institut za fiziku
1106. Vladan Jovanović, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
1107. Mihajla Đan, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1108. Milica Milojević, docent, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1109. Marija Dragojlović, redovni profesor u penziji, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
1110. Tatjana Kaluđerovic Radoičić, vanredni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
1111. Gordana Kozoderović, vanredni profesor, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu
1112. Lora Petronić Petrović, nastavnica španskog jezika, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum
1113. Milica Nedeljković, istraživač saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
1114. Anica Horvat, naučni savetnik u penziji, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu
1115. Lela Korićanac, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
1116. Jakov Andrijašević, istraživač-saradnik, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1117. Ivana Klun, viši naučni saradnik, Instut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
1118. Rajko N. Dimitrijević, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1119. Nenad Vranješ, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
1120. Mirjana Atanacković, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univezitet u Beogradu
1121. Saša Minić, viši stručni saradnik, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, Univerzitet u Beogradu
1122. Vladimir Adamović, istraživač saradnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
1123. Zorka Kašić, redovni profesor u penziji, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
1124. Milutin Kostić, klinički asistent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1125. Mirjana Đukić, redovni profesor, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1126. Anja Ilić Božović, asistent, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
1127. Tatjana Volkov Husović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1128. Milena Milićević, naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
1129. Milica Mirić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1130. Marija Jakovljević, istraživač saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1131. Ana Vjetrov, asistent, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
1132. Dejana Vuković, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1133. Jelena Penjišević, naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju IHTM, Beograd
1134. Zorica Milošević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1135. Miroslav Demajo, naučni savetnik u penziji, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
1136. Milena Gošić Arama, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1137. Dragana Bogdanović-Stojanović, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1138. Milan Dabović, naučni savetnik u penziji, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – IHTM, Beograd
1139. Filip Radovanović, viši naučni saradnik, Institut tehničkih nauka SANU
1140. Marija Vranješ Milosavljević, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
1141. Slađana Marić, viši naučni saradnik, Institut za voćarstvo, Čačak
1142. Mihajlo Ćirić, istraživač saradnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
1143. Aleksandra Stefanović, vanredni profesor, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1144. Aleksandra Zeljković, vanredni profesor, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1145. Katarina Stojanović, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1146. Jelisaveta Čkrkić, istraživač saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1147. Korana Kocić, Istraživač saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1148. Bojana Obradović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1149. Gorana Stamenković, naučni savetnik, Institut za biološa istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1150. Srđan Hofman, profesor emeritus, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
1151. Radmila Pavlović, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1152. Dragana Ćorović, docent, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1153. Gorčin Cvijanović, naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
1154. Manja Zec, naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
1155. Miroljub Vilotijević, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
1156. Iva Božić, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1157. Ozren Ocić, naučni savetnik, redovni profesor u penziji, Univerzitet Union – Nikola Tesla
1158. Marija Tešić, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1159. Suzana Cvjetićanin, vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1160. Bojan Jevtić, istraživač saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Beograd
1161. Marko Joksimović, docent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1162. Ivan Koprivica, istraživač pripravnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1163. Neda Đedović, istraživač saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1164. Dušan Mojić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1165. Dragana Dulić, redovni profesor u penziji. Fakultet za bezbednost, Univerzitet u Beogradu
1166. Đokica Jovanović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1167. Vladimir Kovačević, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
1168. Nikša Jakovljević, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
1169. Igor Stanković, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
1170. Nada Dobrota Davidović, redovni profesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
1171. Miljana Momčilović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1172. Zoran Stojiljković, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
1173. Danica Petrović, naučni savetnik Muzikološkog instituta SANU i redovni profesor u penziji, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
1174. Predrag Osmokrović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
1175. Kristina Pekeč, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1176. Danka Maslić-Strižak, naučni saradnik u penziji, Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd
1177. Voja Radovanović, redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
1178. Ivana Janković, istraživač saradnik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1179. Nataša Ilić, viši naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije – INEP, Univerzitet u Beogradu
1180. Mladen Furtula, docent, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1181. Ivana Stojanović Prelević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
1182. Ljubica Harhaji Trajković, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković‟, Univerzitet u Beogradu
1183. Svetozar Čiplić, docent, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1184. Radislav Dimitrijević, redovni profesor u penziji, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
1185. Vera Pravica, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1186. Aleksandra Majdarević, asistentkinja, Fakultet FEFA, Univerzitet Metropolitan
1187. Darijan Mihajlović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
1188. Velizar Stanković, redovni profesor u penziji, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu
1189. Konstantin Ilijević, docent, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1190. Anja Tolić, istraživač saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1191. Ivana Šarac, naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
1192. Mladen Marković, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
1193. Vesna Đikanović, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
1194. Milan Prosen, docent, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
1195. Ljubiša Đorđević, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
1196. Mihailo Savić, istraživač saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
1197. Dejan Bulić, naučni saradnik, Istorijski institut, Beograd
1198. Saša Kočinac, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1199. Ratko Sukara, istraživač saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
1200. Irina Subotić, profesor emeritus, Akademija umetnosti, Novi Sad
1201. Rada Pjanović, vanredni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1202. Goran Mladenović, vanredni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1203. Milan Kalajdžić, docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1204. Boban Tripković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1205. Branislava Lakušić, redovna profesorka, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1206. Jelena Vekić, vanredni profesor, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1207. Ljiljana Živanović, redovni profesor u penziji, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1208. Dragana Popović, redovna profesorka fizike u penziji, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
1209. Ljubiša Đorđević, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
1210. Jasna Vujin, istraživač pripravnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
1211. Filip Veljković, vaučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
1212. Dunja Drakulić, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
1213. Mirjana Ilić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
1214. Gordana Marković, redovna profesorka u penziji, Rudarsko geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1215. Milivoj Radojčin, docent, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1216. Miroslav Marković, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1217. Jelena Ilić, redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1218. Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1219. Stevan Đorđević, redovni profesor u penziji, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1220. Slava Ćorić, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1221. Mirjana Veselinović Hofman, redovni profesor u penziji, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
1222. Branka Parlić, nastavnik veština, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
1223. Igor Čeliković, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu
1224. Mirjana Novković, istraživač saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
1225. Zoran Lutovac, viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka u Beogradu
1226. Marica Rakin, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1227. Goran Terzić, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
1228. Darko Marinković, vanredni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
1229. Ljubomir Popović, vanredni profesor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
1230. Aleksandar Lučić, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1231. Nina Sudimac, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
1232. Marija Nikolic, vanredni profesor, Tehnolosko-metalurski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1233. Mia Radonjić, istraživač pripravnik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1234. Svetlana Paunović, naučni savetnik, Institut za voćarstvo, Čačak
1235. Ana Vudragović, naučni saradnik, Astronomska opservatorija, Beograd
1236. Nevenka Bošković Vragolović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
1237. Svetlana Štrbac, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
1238. Zorka Lučić, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1239. Marina Nikolić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica – Institut za srpski jezik SANU, Beograd
1240. Milena Jovanović, istraživac saradnik, Astronomska opservatorija, Beograd
1241. Mirjana Drakulić, redovni profesor u penziji, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
1242. Petar Gogić, redovni profesor u penziji, Poljoprivrednog fakultet, Univerzitet u Beogradu
1243. Miloš Lučić, redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Više potpisa na sajtu Univerzitetska podrška #1 od 5 miliona

Peščanik.net, 24.01.2019.

PROTESTI 2018/19.