Društvo sudija Srbije smatra da je, u postupku sprovođenja (re)izbora Visoki savet sudstva počinio nepravilnosti time što je:

 • konstituisan suprotno Ustavu i zakonu;
 • radio i donosio odluke u nepotpunom sastavu;
 • uveo tajnost rada i odlučivanja, što je u javnosti izazvalo sumnje da je upotrebio prikrivene kriterijume i dozvolio politički uticaj;
 • izostavio da prethodno zatraži i pribavi mišljenja sednica svih sudija o kandidatima – dosadašnjim sudijama sa stalnom sudijskom funkcijom;
 • onemogućio sudijama da se izjasne o okolnostima na osnovu kojih je zaključio da ne ispunjavaju kriterijume stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti;
 • propustio da dosadašnjim sudijima dostavi odluke sa konkretnim razlozima zbog kojih nisu izabrani, sa uputstvom o pravnom leku.

Društvo sudija Srbije:

 • poziva Predsednika Republike da objasni na osnovu čega je izjavio da nije bilo političkog uticaja prilikom izbora sudija;
 • poziva Visoki savet sudstva da svakom neizabranom sudiji dostavi odluku sa konkretnim razlozima zbog kojih nije izabran, sa uputstvom o pravnom leku;
 • poziva Visoki savet sudstva da preispita odluku o potrebnom broju sudija ili da javno obrazloži razloge zbog kojih je za preko 25% smanjio broj sudija.

Društvo sudija Srbije će:

 • smatrati svojim članovima i one sudije koje nisu izabrane na sudijsku funkciju u postupku tekućeg (re)izbora, sve dok Visoki savet sudstva svakom pojedinačno ne dostavi odluku sa konkretnim razlozima zbog kojih nisu (re)izabrani i dok ne bude okončan postupak po delotvornom pravnom leku za zaštitu njihovih prava;
 • obezbediti pravnu pomoć svim sudijama koje nisu izabrane radi ostvarivanja delotvorne zaštite njihovih prava povodom (re)izbora
 • tražiti od Visokog saveta sudstva da učini dostupnim podatke na osnovu kojih je odlučivao o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata i rangirao ih, zapisnike sa svojih sednica, kao i da se izjasni o izvorima tih podataka;
 • o svemu u vezi sa postupkom (re)izbora sudija obavestiti Savet Evrope, Evropsku komisiju, Venecijansku komisiju, specijalnog izvestioca UN za stanje nezavisnosti pravosuđa u državama članicama i ostale relevantne međunarodne institucije, organizacije i udruženja;
 • uputiti Narodnoj skupštini predlog da se privremeno zastane sa donošenjem odluka o izboru novih sudija dok se ne reši o pravnim sredstvima neizabranih sudija kojima prestaje sudijska funkcija, i time omogući da se isprave propusti.

Društvo sudija Srbije, 26.12.2009.

Peščanik.net, 27.12.2009.

REFORMA PRAVOSUĐA