Hans Magnus Enzensberger sastavio je kviz o Evropi. Puno sreće u davanju odgovora!

O čemu je reč kada jedna inteligentna žena na visokoj funkciji izjavi: „Ukoliko propadne evro, propašće i Evropa.“?

1. O pretnji?

2. O pravdanju?

3. O gluposti?

4. Imate li utisak da naš kontinent i dalje postoji, iako su u poslednjih dve hiljade godina nestali denar, talent, gulden, lira i nemačka marka?

5. Znate li ko je sklepao reč evro, koja do pre dvadeset godina nije postojala?

6. Da li ste u stanju da dešifrujete akronime ECB, EFSF, ESM i MMF?

7. Da li vam je poznato da od nedavno mnogim evropskim zemljama ne vladaju demokratski izabrane institucije, već ove skraćenice?

8. Da li ste ih vi izabrali?

9. Da li se one pominju u nekom evropskom ustavu?

10. Da li ste možda obavešteni da odluke ovih institucija „nemaju alternativu“?

11. Imaju li beskućnici, radnici ili penzioneri pravo da prijave „finansijske teškoće“, ili je to rezervisano isključivo za članove Evrogrupe, bankarskih ili televizijskih odbora?

12. Čijem zahtevu se redovno udovoljava?

13. Da li ste se u poslednje vreme susreli sa pojmom „finansijska represija“?

Ako jeste, šta se pod tim podrazumeva?

14. Rezanje penzija?

15. Povećanje poreza?

16. Oprost dugova?

17. Prinudni porez?

18. Inflacija?

19. Monetarna reforma?

20. Da li su vam poznati ime i adresa „tržišta“, koja evrospasiocima naređuju šta treba da rade?

21. Mora li obalska straža da proceni da li su putnici na čamcu za spasavanje „sistemski relevantni“, pa da im tek onda pomogne?

Da li su tačne sledeće rečenice?

22. „Moć pruža privilegiju da se ne mora učiti.“ (Karl Deutch)

23. „Život bez ustava je moguć, ali je besmislen.“ (Loriots Mops)

24. „Mi donesemo neku odluku, objavimo je i čekamo neko vreme. Ukoliko ne bude velikog protesta, budući da većina uopšte ne razume šta smo odlučili, nastavljamo dalje – korak po korak, sve dok nema povratka na staro.“ (Jean-Claude Junker, šef Evrogrupe)

25. „Političari su kao loši jahači koji su do te mere zaokupljeni time kako da ostanu u sedlu, da ih uopšte ne zanima gde su se zaputili.“ (Joseph A. Shumpeter)

26. Da li je Evropska komisija ikada znala šta čudna reč supsidijarnost znači? A ako jeste, da li je to zaboravila?

Šta znači izraz kvantitativno popuštanje?

27. Vežba joge?

28. Ubrzanje štamparske prese?

29. Da li je stručnjak za ustavno pravo iz Bilefelda, Gizi, u pravu kada kaže: „Ako si u problemu, možeš da očekuješ samo lešinare.“?

30. Da li su vam bliske bogate metafore evrospasilaca, ili vam se možda čine militantnim, konfuznim ili čak smešnim? Da li biste mogli da napravite jasnu razliku između kišobrana, poluga, bazuka, debelih berti, protivpožarne zaštite i paketa pomoći?

31. Da li ste uljuljkani u uverenju koje je Karl Valentin odavno formulisao: „Valjda neće biti gore nego što je sada.“?

32. Ukoliko se ispostavi da je uvođenje nove papirne valute dovelo do podele umesto do ujedinjenja Evrope, do porasta mržnje umesto razumevanja, da li ćemo promeniti kurs, ili ćemo nastaviti uz moto „zatvori oči i guraj dalje“?

33. Ili je to nezamislivo, jer bi značilo da su odgovorni političari ozbiljno oboleli od narcizma?

34. Postoji li Evropa sa onu stranu EU institucija i njenih 40.000 činovnika, ili su oni jedini predstavnici našeg kontinentna čiji se glas računa?

35. Da li ovi ljudi treba da odlučuju ko će biti proglašen „anti-evropljaninom“?

36. Razumete li zašto se evropski političari ponašaju kao da nikada ne bi potpisali Rimski i Mastrihtski ugovor?

37. Verujete li da im referendumi toliko smetaju jer bi otežali njihove napore smirivanja „tržišta“?

38. Da li je demokratija zaista toliko loša ideja, kad u nuždi možemo i bez nje?

39. Ne pokazuje li primer Kine da se u vremenu globalizacije i bez demokratije može uspeti do statusa svetske sile?

40. Da li je onda političko razvlašćivanje građana neizbežno, uz prateću posledicu ekonomskog razvlašćivanja?

 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.12.2012.

Izbor i prevod Miroslav Marković

Peščanik.net, 01.01.2013.