Alan Pejković rođen je 1971. godine u Banjaluci. U Švedskoj dobija tri univerzitetske diplome: MA u engleskom jeziku i književnosti, BA u historiji religija te diplomu za gimnazijskog profesora švedskog i engleskog jezika. Trenutno završava doktorat na katedri za američku književnost u Uppsali sa disertacijom koja tretira liminalne figure roda i spolnosti u suvremenom američkom romanu. Pored doktorata bavi se pisanjem, prevođenjem i recenziranjem. Dosad je surađivao sa časopisima Treći Trg, Re, Žena 21, časopisom "K", Odjek, Plima, Sarajevske sveske, Ulaznica, Bosanska Pošta, Balkanski književni glasnik i drugim časopisima u regiji. U Švedskoj je objavljivao poeziju u književnim časopisima. Poezija mu je također objavljena na engleskom u časopisu Philament. Za bibliotekarsku službu Švedske recenzira knjige sa područja bivše Jugoslavije te knjige iz područja jezika i svjetskih književnosti. Preveo je knjigu Midhata Ajanovića Portret nacrtan ugljem i kišom na švedski jezik. Iduće godine mu izlazi knjiga o sponi američke fikcije i popularne kulture. Živi s obje strane famozne granice EU-a.

Metafore svjetla i tame

Osnovna struja kritike protiv Josipovića (sem one dežurne: obojiće nam Lijepu Našu u crveno) je to da je mlak, preblage naravi, mekušac, štreber i slični izrazi preispitivanja njegovog maskuliniteta.

Muška bratstva

Kad naši dječaci sjednu sa dječacima iz Evrope da određuju sudbinu zemlje koju možemo nazvati NIKAD VIŠE MIRNA BOSNA, obično se ništa ne desi. Kao sad u Butmiru. Pojelo se i popilo, možda šta i pofatalo i to je to.

Nasilje na Balkanu

Stvaranje mase na internetu je usko povezano sa stvaranjem mase u navijačkim hordama ili nacionalističkim ekstremnim grupama. Individue postaju dio kolektiva za čije postupke niko ne odgovara.