Alan Pejković rođen je 1971. godine u Banjaluci. U Švedskoj dobija tri univerzitetske diplome: MA u engleskom jeziku i književnosti, BA u historiji religija te diplomu za gimnazijskog profesora švedskog i engleskog jezika. Trenutno završava doktorat na katedri za američku književnost u Uppsali sa disertacijom koja tretira liminalne figure roda i spolnosti u suvremenom američkom romanu. Pored doktorata bavi se pisanjem, prevođenjem i recenziranjem. Dosad je surađivao sa časopisima Treći Trg, Re, Žena 21, časopisom "K", Odjek, Plima, Sarajevske sveske, Ulaznica, Bosanska Pošta, Balkanski književni glasnik i drugim časopisima u regiji. U Švedskoj je objavljivao poeziju u književnim časopisima. Poezija mu je također objavljena na engleskom u časopisu Philament. Za bibliotekarsku službu Švedske recenzira knjige sa područja bivše Jugoslavije te knjige iz područja jezika i svjetskih književnosti. Preveo je knjigu Midhata Ajanovića Portret nacrtan ugljem i kišom na švedski jezik. Iduće godine mu izlazi knjiga o sponi američke fikcije i popularne kulture. Živi s obje strane famozne granice EU-a.

Tri Bosne u jednoj hefti

Jovo, Srbine, čaršija je uz tebe, viče narod. Jovo, kao relikvija iz nekog drugog vremena, je estradiziran, odložen u kontejner za eksploataciju mitova kojem se pristupa po potrebi. Kakva je ovo zapravo Bosna i Hercegovina?

Ratkojada

Većina ljudi koje poznajem a koje su Mladić i njegova Družba za humana preseljenja rastjerali po svijetu danas ne likuju.

Prvomajska tužbalica

Ljudske mase koje su izašle na demonstracije širom Evrope moraju se staviti u proporciju sa zehrom ljudi koji su našli za shodno da u Sarajevu obilježe 1. maj.