Miodrag Majić

Pravosuđe i kriza

Pravosuđe i kriza

VIDEO i transkript tribine u okviru ciklusa „Nije Filozofski ćutati“ održane 21.3.2019. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Govore Miodrag Majić, Miodrag Jovanović i Đorđe Pavićević. Razgovor vodi Ivana Spasić.

prozor sa rešetkama

Ponavljanje krivičnog dela i pritvor

Blog sudije Majića – Postojeći zakoni retko su u toj meri loši da bi jedini put spasenja bila njihova radikalna izmena. Mnogo češće se radi o neadekvatnoj primeni postojećih propisa.

Pantelijin testament

Blog sudije Majića – U mišljenju Venecijanske komisije o nacrtu amandmana u oblasti pravosuđa zatraženo je brisanje “međusobne kontrole” tri grane vlasti, jer je to nepodesan oblik uređenja odnosa kada se radi o sudstvu.

Konferencija za novinare

Blog sudije Majića – Možete li nam reći šta je sa nestalim… – Naravno! Nestala osoba je pronađena… – Oprostite… Pitanje se nije odnosilo na nestalu osobu. Interesuje me šta je sa nestalim institucijama?

Pravi i lažni gospodin Backović

Blog sudije Majića – Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u petak je od Suda zatražen kompletan izveštaj o mom radu u periodu 2010-18.

Raskrinkani danajski ustavopisci

Blog sudije Majića – Jedan za drugim, Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud, ali i kolegijumi sudova u Kragujevcu, Negotinu i Novom Sadu zahtevaju povlačenje predloga ustavnih amandmana.

Moglo je biti i gore

Blog sudije Majića – Predlog Ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa konačno je predstavljen javnosti. On je potvrdio sumnje strukovnih organizacija koje su jesenas napustile tzv. javnu raspravu o tome.