Pivo Karamatijević

Pivo

– Je li Pivo bio slikar? – Da, bio je. Za vreme rata, kada nije mogao da slika, pravio je crteže partizana i tako beležio kako su živeli i šta su radili. Evo, pokazaću ti… imamo jednu knjižicu…

Pivo

– Was Pivo also a painter? – Yes, he was. And during the war he drew pictures of the Partisans as a way of chronicling their lives. Here, let me show you… we even have a little book…