Grafit: Nadležni organ
Foto: Slavica Miletić

Sud u Berševi se usudio da donese odluku kojom se dopušta S.O, palestinskom doktorandu iz inženjerstva, da izađe iz Gaze i otputuje u Tel Aviv, kako bi tamo izvadio vizu za jednu evropsku državu u kojoj je trebalo da od prvog oktobra započne svoje istraživanje. Država Izrael je odlučila da sve uradi kako bi sprečila da ovaj 28-ogodišnji mladić iz Gaze ostvari svoj san. U tu svrhu je mobilisala neograničeno vreme, resurse, službenike, oficire i pravnike. Toliko je bilo važno da se spreči stipendija i istraživanje S.O. da je država požurila da uloži žalbu kod Vrhovnog suda na odluku suda u Berševi.

Sudije Vrhovnog suda nisu razočarale državu Izrael. Nisu propustili priliku da dokažu svoj konzervativizam: prošle srede sudije Nil Hendel, Anat Baron i Josef Elron doneli su odluku da jednokratna stipendija za doktorske studije ne ulazi u okvir definicije kategorije „posebni humanitarni slučajevi“. Ovo kruto tumačenje tog pojma izraelska administracija primenjuje na okupiranim teritorijama, kako bi sprečila slobodno kretanje Palestinaca i odsekla ih od ostatka sveta.

Kao što to i biva u borbi sa birokratijom, u čemu se Izrael posebno ističe, otezanje i gubljenje vremena je oružje koje je upotrebljeno protiv S.O. Krajem jula izraelska organizacija za zaštitu ljudskih prava „Giša“ poslala je vlastima zahtev za dozvolu izlaska S.O. sa okupiranih teritorija radi putovanja u Tel Aviv. Sastanak u konzulatu je bio zakazan za 24. avgust. Prošle su dve nedelje, a administrativni organ za koordinaciju i vezu, podređen ministarstvu odbrane i vojsci – nije se oglasio.

Organizacija „Giša“ se zatim obratila žalbom sudu u Berševi, tražeći da ovaj administrativni organ odgovori. Država Izrael je odgovorila da slučaj nije hitan. Sudija Gad Gidon se nije složio sa tim i odredio je raspravu za 13. avgust, dan nakon što je žalba uložena. Sudija Gidon je presudio da država mora da odgovori na zahtev. I 18. avgusta ovo telo je poslalo odbijenicu, sa svojim standardnim odgovorom: S.O. nije uložio zahtev kako procedura nalaže (tj. preko palestinskih vlasti). S.O. ne pripada kategoriji posebnih slučajeva kako bi mu se dozvolilo da izađe iz Gaze. I naravno, pozvali su se i na krizu zbog korona virusa.

Advokati „Giše“ uložili su žalbu na ovaj slučaj. Rasprava je zakazana za 24. avgust, a sastanak u konzulatu je odložen za 2. septembar. Kao sudija Gidon, i sudija Ariel Vago se nije uplašio formalnosti argumenata postavljenih od strane države (korona, procedura). On je predložio da se razmotri proširivanje definicije „humanitarno“ izvan dotadašnjih medicinskih razloga. Sudija Vago je tražio od države da ponovo razmotri zahtev S.O. kao poseban. Međutim tek 2. septembra popodne, kada je već prošao rok za drugi sastanak u konzulatu, stigao je odgovor ovog tela: razmatrali smo, ali S.O. ne može da dobije dozvolu za izlazak iz Gaze.

„Giša“ je zatim 5. septembra uložila novu peticiju. S.O. je zakazao novi, treći sastanak za intervju u konzulatu za 16. septembar. Devetog septembra je održana treća rasprava u sudu u Berševi. Predmet je vraćen kod sudije Gidona, koji je kao i sudija Vago bio mišljenja da se stipendija može videti kao slučaj koji spada u kategoriju humanitarnih slučajeva. On je odlučio da treba dozvoliti S.O. da otputuje u Tel Aviv, uz proveru bezbednosnih struktura Šin Beta, ali po ubrzanoj proceduri, kako ne bi opet propustio termin za intervju u konzulatu.

Međutim, država je uvek jača. Nisu prošla ni dva dana, a država Izrael je uložila žalbu kod Vrhovnog suda. Ovog puta je i pobedila. Sudije su odlučile da nije na sudu da određuje kriterijume umesto vlasti, već da sud može samo da ispita i nadgleda kako se oni primenjuju. Takođe su naveli da bi davanje dozvole S.O. uvelo, ne daj bože, presedan i za druge stanovnike Gaze koji dobiju stipendiju za studiranje u inostranstvu.

Tako su se sudije iz Vrhovnog suda pridružile administrativnom organu sa okupiranih teritorija i u stvari rekli: mi volimo naše Gazane kada su jadni, teško bolesni i na samrti (a i tada ne baš uvek). Samo takvima ćemo baciti mrvice prava na slobodno kretanje. Ne volimo ih kada su talentovani i ambiciozni studenti i doktorandi.

Haaretz, 22.09.2020.

Prevela sa hebrejskog Alma Ferhat

Peščanik.net, 01.10.2020.

IZRAEL / PALESTINA