Sud je Srbiju oslobodio odgovornosti za genocid u Bosni i Hercegovini – osim odgovornosti što nije spriječila genocid u Srebrenici. Ovaj izuzetni rezultat je Sud ostvario naspram obimnih i brojnih dokaza o suprotnom. Međutim, taj rezultat proizvod je kombinacije metoda i tehnika koje je Sud usvojio, a koje nisu mogle da ne dovedu do takvog rezultata. Na prvom mjestu, Sud je odbio da detaljno razmotri spojeno pitanje namjere i pripisivanja, što su najmanje precizne stavke u dokazivanju zločina genocida i određivanju odgovornosti države za njega.

U isto vrijeme, Sud je odbio da to što je primio na znanje, odbijanje da se predoče redigovani materijali, pretoči u konkretne korake u pogledu tereta i standarda dokazivanja, stavljajući time podnosioca u izuzetno nepovoljan položaj. Kao da to nije bilo dovoljno, dalje je tražio previsoku granicu za kontrolu, i to takvu kakva nije u skladu sa činjenicama ovog predmeta, niti sa relevantnom jurisprudencijom Međunarodnog tribunala. Sud, isto tako, nije uzeo u obzir složenost, po definiciji, djela genocida, kao ni potrebu za sveobuhvatnim pristupom u razmatranju blisko povezanih činjenica, čiji su najznačajniji primjeri uloga generala Mladića i Škorpiona u Srebrenici. Uz to, tamo gdje se neke činjenice nisu uklapale u zaključke Suda, odbačene su bez obrazloženja, što se ilustrira izjavom nove Vlade Srbije. Siguran sam da, kad se radi o Srebrenici, odgovornost SRJ-a kao glavnog krivca ili saučesnika jest ustanovljena i činjenično i pravno. Mišljenja sam, u pogledu drugih dijelova Bosne i Hercegovine, da je Sud slijedio primjerenije metode ocjene činjenica, vjerovatno bi došao do pozitivnog zaključka o međunarodnoj odgovornosti Srbije.

Potpredsjednik Međunarodnog suda pravde Awn Shawkat Al-Khasawneh, zajedno sa ad hoc sudijom Ahmedom Mahiouem, nije se složio sa mišljenjem ostalih 13 sudija, smatrajući da je bilo dovoljno dokaza za presudu po kojoj je Srbija odgovorna ne samo za nesprečavanje, već i za izvršenje genocida u Bosni i Hercegovini. Iz opširnog izdvojenog mišljenja sudije Al-Khasawneha ovde je prenet samo Zaključak.

Prevod Amira Sadiković

Peščanik.net, 11.07.2009.

SREBRENICA