Brodski je, ovo je po sećanju, govorio da je razumevanje na ruskom jeziku otežano jer se sve izražava zavisnim i umetnutim rečenicama. Podrazumeva se sve, takoreći, u dugačkim rečenicama, a ne iskazuje mnogo. Tako da je potrebno razumeti smisao da bi se znalo šta se kaže, dok se iz iskaza veoma teško može zaključiti šta se misli. Tako nekako sve to izgleda i na srpskom, i to ne samo kada se govori o Kosovu, mada je to sada dobar primer.

Recimo, kaže se da samo što se od srpskih predstavnika, na pregovorima u Briselu, nije tražilo da potpišu kapitulaciju. Koju oni, naravno, nisu potpisali 1999. godine. Naprotiv, ako se pođe od vremenom praktično ozvaničenog tumačenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, NATO je u junu te godine u Kumanovu potpisao kapitulaciju. Privremeno su, doduše, zauzeli Kosovo, dok su ga srpske vlasti napustile, ali samo dok ne dođe vreme da im ga NATO vrati. I sada briselski birokrati vrše pritisak da se to promeni i da Srbija, u stvari, kapitulira i to za zelenim stolom.

Ili, kaže se da je u poređenju sa onim što se na tom stolu sada nudi „Ahtisarijev plan božji dar“. Koji Srbija nije dobila zato što je to neko, svi su izgledi sam Ahtisari, sprečio. A bog je hteo da ga podari. Usled čega, srpski predstavnici ne mogu, recimo sada, da se obrate Savetu bezbednosti i da od njega zatraže da im taj plan, čije prihvatanje kosovske vlasti opstruiraju, konačno daruje.

Tu su, naravno, i neispunjena obećanja. Jer su vašingtonski političari i briselski birokrati, a i mnogi evropski državnici, obećavali široku autonomiju za Srbe na severnom Kosovu, a sada nude ništa, koje zovu širokom autonomijom. Zapravo, prave se da su samo posrednici i da samo usmeno prenose predloge kosovske strane. A jasno je da Srbija pregovara sa Briselom i Vašingtonom, a ne sa Prištinom, jer je rezolucija Ujedinjenih nacija, doneta posle iznetog mišljenja Međunarodnog suda pravde, pozvala Srbiju da se obrati Evropskoj uniji kako bi normalizovala odnose sa Kosovom, a Unija je stala na stranu Kosova, jer ga tretira kao da je ono strana u pregovorima i kao da Srbija treba od kosovskih vlasti da traži autonomiju za Srbe na Kosovu, maltene kao da je nekakav rat izgubljen i da je potpisana kapitulacija.

Konačno, na Zapadu nemamo prijatelja, jer nas ne razumeju. Upravo.

Peščanik.net, 07.04.2013.

TEMA – KOSOVO