Sve te milijarde koje će navodno doći ako jedna ili druga stranka pobede na izborima mogu da izgledaju nestvarno, ali to je više izraz političkog nepoverenja. Mnogo je veći problem šta bi bilo urađeno sa tim novcem ako bi ga bilo?

Jedan način da se na to pitanje odgovori jeste da se vidi šta je sa novcem činjeno u prošlosti. Uzmimo, primera radi, obećanje da će se posle izbora u sledeće četiri godine uzeti zajam od 10 milijardi evra od ruske države i uložiti. Je li to mnogo ili malo para?

U poređenju sa novcem koji je pristigao u periodu pre krize, recimo između 2004. i 2008, to nije neverovatno velika suma. Jer je u tom prethodnom periodu spoljni dug povećan za više od 11 milijardi evra, o stranim ulaganjima, onima koja su neposredna a nisu kreditne obaveze, i da ne govorimo.

Može da se kaže da je ovde reč o spoljnom dugu privatnog sektora, dakle – preduzeća i domaćinstava. Dok je država u tom periodu zajmila malo i čak se razduživala pre vremena prema međunarodnim finansijskim ustanovama.

Ovo je tačno, ali ne pozitivno. Jer je u tom periodu javna potrošnja znatno povećana, na oko 46 odsto od BDP u 2007-2008, što je bilo moguće i zbog toga što je ukupni poreski teret povećan, jer su javni prihodi izašli na oko 44 odsto BDP. Rashodi stvaraju prava i stoga trajnije obaveze, a prihodi su u međuvremenu znatno smanjeni, usled čega se budžet suočava sa neodrživim deficitom.  

Da li bi bilo bolje da je zajmila država, a ne preduzetnici i domaćinstva? Opet, posle 2008. javni dug je povećan za oko 15 odsto od BDP, što je nešto manje od pet milijardi evra, da bi se pokrila već pomenuta fiskalna rupa. Sada, zaista, para nema, ali problem nije manji kada ih ima, jer ni privatni niti javni sektor ne znaju valjano da ih upotrebe. O zloupotrebama i da ne govorimo.

 
Blic, 25.04.2012.

Peščanik.net, 25.04.2012.


The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija