Foto: Predrag Trokicić

Foto: Predrag Trokicić

Čuda se nažalost ne događaju. A ako se ponekad slučajno i dogode, ona se gotovo uvek kreću u pravcu „od zla ka gorem“. Odsustvo antisemitizma je jedno od ono malo čuda kojim je ruska vlast dosad mogla da nas uteši. Ali njeno predano bavljenje raznim teorijama zavere i njeno čvrsto uverenje da zapadne službe, uz pomoć već neke „obojene revolucije“, prosto izgaraju od želje da svrgnu Vladimira Putina, neizbežno je dovelo do ideje o štetočinskoj i zloj naciji koju treba okriviti za sve probleme Rusije, od loših puteva do odsustva kanalizacije u pojedinim reonima, od nedostatka čiste vode u gradovima do ubistva pravoslavnog cara.

Uskoro će biti održan Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve, događaj u kojem će učestvovati i Vladimir Putin. I budući da je u savremenoj Rusiji pravoslavna crkva radosno na sebe preuzela ulogu agitpropa postojeće vlasti, izgleda da su pred predstojeće predsedničke izbore pravoslavni ideolozi dobili zadatak da glavnom načelniku zemlje i ovoga puta daju blagoslov na carevanje. U svojstu priprema za ovaj sabor, nedavno je bila organizovana konfercija na temu „Ubistvo carske porodice: novi materijali i ekspertize. Diskusija“. U samom centru ovog događaja bilo je jedno, za savremenu Rusiju izuzetno važno i aktuelno pitanje: jesu li ostaci pobijene carske porodice, pronađeni u blizini Jekatarinburga i pre 20 godina uz sve počasti sahranjeni u Petropavlovskoj tvrđavi – verodostojni. Važnost teme potvrđuje činjenica da je 71-ogodišnji patrijarh preko 9 sati aktivno predsedavao ovom visokom skupu. Episkop jegorjevski Tihon (Ševkunov), onaj što ga zovu „duhovnik“ Vladimira Putina, nastupio je s temom o mogućem ritualnom karakteru ubistva cara Nikolaja II i njegove porodice.

Meni se činilo da je još davne 1913, nakon oslobađajuće presude lažno optuženom Beilisu, rusko društvo zauvek s dnevnog reda skinulo pitanje ritualnih ubistava. Ali, prevario sam se. Nakon referata episkopa Tihona, saznali smo da Istražni komitet RF najozbiljnije planira da se prihvati posla oko istrage ubistva carske porodice. To je već na samoj konferenciji požurila da potvrdi i Marina Molodcova, viša islednica Istražnog komiteta zadužena za predmete od posebne važnosti za Rusku Federaciju. „U planu je istraga koja će primenom psihološko-istorijske i pravosudne ekspertize ovog zločina odgovoriti na pitanje postoje li elementi koji navode na zaključak o ritualnom karakteru ubistva carske porodice“, saopštila je cenjenom skupu Marina Molodcova.

Samo vam se na prvi pogled može učiniti čudnim to da će zvanični pravosudni organi Ruske Federacije u 21. veku ozbiljno pristupiti poslu ekspertize srednjovekovnih predrasuda. Jer danas nagradu za TV emisiju dobijaju ljudi koji tvrde da planeta Zemlja ima oblik ploče. Danas se u TV emisijama koje pretenduju na to da vaspitno utiču na moral omladine, tobožnji fenomen telegonije predstavlja kao naučno utvrđena činjenica. A pri svemu tome, glavni načelnik zemlje s vremena na vreme poletno govori o izazovima modernizacije. I nema tu nikakve protivurečnosti. Jer ako se društvu brižljivo i permanentno naturaju apsolutno iracionalna objašnjenja u sferi politike, ako se javnosti neprestano plasiraju sve moguće i nemoguće varijante konspirativnih teorija po kojima je Rusija okružena isključivo neprijateljima, onda se ne mogu izbeći ni apsolutno fantastična tumačenja u drugim oblastima nauke i svakodnevnog života, između ostalog i u oblasti ruske istorije. Ta je scena dušu dala za to da najrazličitiji hohštapleri iskoče na nju i da do neverovatnih razmera naduvaju najcrnje predrasude za koje smo mislili da su zauvek ostale u prošlosti. Pa nije li nam naš aktuelni ministar kulture (uzgred doktor istorije) nedavno objasnio da se istorijskim datostima mogu smatrati samo one činjenice koje odgovaraju interesima zemlje. Može i obratno: svaka datost koja odgovara interesima zemlje može se smatrati istorijskom činjenicom.

A Kremlj, budući da je odustao od pokušaja stvaranja nekakve „nacionalne ideje“, uspešno se smirio na čuvenoj trijadi grofa Uvarova: pravoslavlje, samodržavlje, narodnost. I tom trijadom je ovaplotio otvoreno mračnjaštvo u savremenoj Rusiji. Istog trenutka su pravoslavni fundamentalisti, koristeći floskulu „osećanja verujućih“, zatražili da se njihovo mračnjaštvo u potpunosti uvažava, a ozbiljnost svojih namera pokazali organizacijom nimalo naivnih skandala oko sasvim naivne kostimirane filmske predstave pod nazivom „Matilda“. Reklo bi se da je tokom ovog glupog filmskog skandala vlast zauzela mirnu i dostojanstvenu poziciju. Međutim, sudeći po nameri Istražnog komiteta da se ozbiljno zauzme oko ekspertize činjenica o ritualnom ubistvu Nikolaja II, pre će biti da se kremaljski stroboskop fantastičnih zavereničkih scenarija zaustavio na zloslutnoj slici „pravoslavnog majdana“. Nije isključeno da će se naši istražni organi uskoro ozbiljno pozabaviti i istragom o obliku Zemlje.

Ежедневный журнал, 28.11.2017.

Prevod s ruskog Haim Moreno

Peščanik.net, 05.12.2017.