Demokrate smo i progresivni. Predlažemo jedno novo političko svrstavanje. Načela koja postavljamo nisu isključiva, već su egaliltarno liberalna i neosporno predana demokratiji.

Previše stvari koje bi morale biti očigledne, više to nisu. Želimo da ohrabrimo one, koji poput nas, veruju, kako su se neke najvažnije vrednosti napredne politike izgubile iz vida, jer su podvrgnute loše odabranim političkim prioritetima i nimalo bitnim taktičkim obzirima.

Predani smo demokratskim normama, procedurama i strukturama – slobodi mišljenja i okupljanja, slobodnim izborima, razdvojenosti  zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i razdvojenosti države i religije. Cenimo i pratimo tradicije i institucije, nasledje dobrog upravljanja u onim zemljama u kojima su prevladale liberalne, pluralističke tradicije.

Odbijamo da razumemo i da nalazimo opravdanja za reakcionarne režime i pokrete za koje je demokratija omrznuti neprijatelj – režime koji ugnjetavaju vlastite narode i pokrete koji tome teže. Ne uvažavamo aspekte nacionalističkih pokreta. Nijedan od njih nije stariji od stotinu godina i redovno se stvara medju skupinama ljudi koje povezuje zajedničko pogrešno vidjenje prošlosti i mržnja prema susedima.

Smatramo da su temeljna ljudska prava opšta i obavezujuća za sve države i političke pokrete, kao i za svakog uopšte. Povrede tih prava moraju se podjednako osuditi ko god za njih bio odgovoran, bez obzira na kulturalni koncept. Odbijamo dvostruka merila kojima danas operiše većina samoproglašenog naprednog mišljenja i odbacujemo, takodje, stajališta kulturalnog relativizma prema kojem temeljna ljudska prava nisu prikladna za neke države ili narode.

Prihvatamo opštu egalitarnu politiku. Nadamo se napretku u odnosima izmedju polova dok se ne postigne puna jednakost, kao i medju različitim etničkim zajednicama, medju osobama različite verske pripadnosti i osobama koje ne pripadaju nijednoj veri.

Podržavamo interese radnih ljudi i njihovo pravo da se organizuju u odbranu svojih interesa. Radna prava su ljudska prava. Predani smo odbrani prava dece i zaštiti ljudi od seksualnog ropstva i svih vrsta institucionalizovanih zloupotreba.

Zastupamo globalni ekonomski razvoj kao oblik slobode i protivimo se ekonomskom ugnjetavanju i narušavanju životne sredine. Sadašnje širenje globalnih tržišta i slobodne trgovine ne sme služiti uskim interesima korporacijske elite u razvijenom svetu.  Globalizacija mora značiti globalnu socijalnu integraciju i predanost socijalnoj pravdi.

Bezuslovno odbacujemo antiamerikanizam, ne zbog toga što Sjedinjene američke države smatramo u svemu uzornim društvom. Svesni smo njegovih problema i promašaja, ali Sjedinjene države su dom snažne demokratije koja za sobom ima plemenitu tradiciju koja je ostvarila trajna ustavna i društvena dostignuća. Njeni narodi su stvorili živu kulturu koja je mnogima izvor zadovoljstva, inspiracije, ali i zavisti.

Antirasizam je naš aksiom. Protivimo se svakom obliku rasističkih predrasuda i ponašanja, kao i antiimigracionom rasizmu krajnje desnice, plemenskom i medjuetničkom rasizmu, posebno prema rasizmu protiv ljudi iz muslimanskih zemalja. Najviše osudjujemo vrlo stari oblik rasizma: antisemitizam i sve predrasude prema jevrejskom narodu.

Protivimo se svim oblicima terorizma. Namerni napadi na ciljeve su zločin prema medjunarodnom pravu i svim priznatim pravilima ratovanja, i ne mogu se pravdati argumentom kako se to čini zbog napredne stvari. Islamski terorizam je velika pretnja demokratskim vrednostima, kao i životu i slobodi ljudi u mnogim zemljama.

Zalažemo se za internacionalističku politiku i reformu medjunarodnog prava. Ono što liči na zanemarivanje suverenosti samo je svakidašnjica u životu svih naroda, jer kada se jednom predje prag nehumanog postupanja, pojavljuje se odgovornost zaštite i ona tada dolazi spolja, kada je već nije bilo iznutra.

Odbacujemo ideju da na levici nema protivnika, pogotovo ako zastupaju antidemokratske snage ili nalaze opravdanja za njih, kao i ideju da ne sme biti otvaranja prema idejama i pojedincima na desnici, ako oni doprinose jačanju demokratskih normi i prakse u borbi za napredak čovečanstva.

Zastupamo istorijske istine. Nisu samo fašisti i njima slični pokušali da zamagle istorijske činjenice. Naša je primarna obaveza da budemo politički pošteni i direktni. Podržavamo tradicionalnu liberalnu slobodu ideja, pravo da se one kritikuju pojedinačno, ali i kada je reč o sistemu ideja. U okviru toga zahtevamo slobodu da se kritikuje i religija, kako  pojedinačno, tako i opšte.

Podržavamo otvorene izvore i protivimo se retroaktivnom proširenju zakona o intelektualnom vlasništvu, patentiranju gena, algoritama i prirodnih činjenica. Model otvorenog izvora je kolektivan, kompetitivan i kolaborativan i zasniva se na vrednostima.

Odbacujemo strah od modernosti, strah od slobode i iracionalnost i potvrdjujemo ideje koje su nadahnule velika gesla demokratskih revolucija. Osnovno ljudsko pravo je potraga za srećom. U okviru tog traganja nezaobilazni su slobodno postavljanje pitanja, otvoreni dijalog i kritičke sumnje, obzirna prosudjivanja i svest o neukrotivosti sveta. Ustajemo protiv svakog pozivanja na totalnu istinu koja se ne sme izazivati.

Slavimo pluralitet, jednakost i slobodu izražavanja; ne bojimo se univerzalnih ljudskih prava.

decembar, 2006.

 
Peščanik.net, 12.12.2006.