Foto: Neda Radulović-Viswanatha

Nikad više?

Indija više nije prijatelj Palestine. Mada se indijska vlada povukla na neutralniju poziciju, jasno je nagovestila da će odlučno postupati protiv svih propalestinskih demonstranata.

Arundhati Roy na obali reke Narmada, avgust 1999, foto: Karen Robinson/The Observer

Arundhati Roy – intervju

Toliko je mnogo ljudi, a tako malo resursa, vode, zemlje; svuda je očaj. A onda vidim pticu koja svija gnezdo i kažem: hajde da ostavim zapis o tome šta nam je učinjeno, našem umu, našoj imaginaciji.