Der Standard

trkački auto

Opijeni brzinom

Vrli novi svet industrijalizacije i globalizacije iz 1914. podseća na našu stvarnost. Tehnologija nikada ranije nije toliko neposredno uticala na živote miliona ljudi. (tekst iz aprila 2014, tema Prvi svetski rat)

Bosna kao lek

U Bosni postoji i jedna nova politička klasa – klasa onih koji više nemaju šta da izgube.

Evropska kornjača

Može li evropska kornjača da prestigne američkog orla i kineskog zmaja ili da makar održi korak sa njima?

Štednja ubija najbrže

Fiskalni pakt manifestuje postdemokratsko stanje evropskog društva. Kontinent na kome je rođena demokratija nalazi se pred autoritarnom promenom.

Objava rata

Pošto su ministri unutrašnjih poslova EU doneli odluku o reformi Šengena, EU parlament je prekinuo saradnju sa Evropskim savetom.