Fotografije čitateljki, Mina Milenković

Fotografije čitateljki, Mina Milenković

Prošlo je punih mesec dana od kada je bivši načelnik saobraćajne policije Vladimir Rebić imenovan za vršioca dužnosti direktora policije. Po zakonu o državnim službenicima, rok za objavljivanje internog ili javnog konkursa za popunjavanje položaja na koji je postavljen vršilac dužnosti je 30 dana od dana postavljenja vršioca dužnosti (član 67a, stav 3). Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije poštovalo zakonom propisanu proceduru.

Na internet prezentaciji Ministarstva i vladine službe za upravljanje kadrovima još uvek nema javnog konkursa. Ovo je još jedan znak da se MUP ne pridržava principa za koje se javno zalaže: zapošljavanje i napredovanje preko konkursa i isključivo na osnovu profesionalne zasluge i ličnog integriteta.

U rešenju Vlade Republike Srbije za postavljenje Vladimira Rebića nije precizirano do kada će Rebić kao vršilac dužnosti obavljati poslove direktora policije. Logično je da se pitamo zašto je to tako, naročito ako uzmemo u obzir da je u prethodnim postavljenjima vršilaca dužnosti bio tačno utvrđen vremenski period njihovog postavljenja, na tri ili šest meseci. Osnovano je zapitati se kada MUP planira da raspiše konkurs i da li će se ponoviti loša praksa iz 2012. godine, kada su građani Srbije više od godinu dana čekali na konkurs za direktora policije.

Ministar unutrašnjih poslova obećao je konkurs za direktora policije odmah posle usvajanja Zakona o policiji. Novi policijski zakon je prošle nedelje usvojen u Narodnoj skupštini, a konkursa još uvek nema, iako ne postoji nijedna prepreka za njegovo raspisivanje. Način izbora direktora policije je u novom Zakonu o policiji regulisan na identičan način kao u prethodnom. Direktora policije postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, po sprovedenom javnom konkursu. Propis koji precizira izbor direktora policije, Direktiva o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova i izboru kandidata za direktora policije, i dalje je na snazi jer nije u suprotnosti sa novim policijskim zakonom (član 255).

Raspisivanjem javnih konkursa MUP bi pokazao spremnost da izvrši depolitizaciju policije i da primeni zakonska rešenja, za koja se i sam ministar javno zalaže.

Autor je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Peščanik.net, 02.02.2016.

Srodni linkovi:

Saša Đorđević – Policijska novogodišnja magija

Saša Đorđević – Čarobni štapić direktora Veljovića