Korica treće knjige Robi K.

Dizajn korica: Jana Oršolić

Sabrana dela Robija K: 35 godina (1984-2018), 2.300 strana u 5 tomova u izdanju Fabrike knjiga i Peščanika. Pomozite pretplatom ovaj veliki izdavački poduhvat. Do kraja septembra komplet knjiga je 6.500 dinara. Pošaljite svoje ime i poštansku adresu na [email protected], dobićete uputstvo za uplatu. Knjige izlaze iz štampe početkom oktobra. Komplet će u isto vreme izaći i u Hrvatskoj, u izdanju riječkog Ex librisa.

Feral Tribune, 04.09.1995.

Dagi dude Tanjo!

Ja tam jot maja beba ali ito ti pitem pitmo. Ta ti u pitmu kadem da te puno vojim i da ti ti nama Klvatima klatan. Klatan ti dude Tanjo, najboji ti na tvitu. Ja dnam da tam ja puno maji a da ti nemat vjemena. Tamo ito bi te vojio vidit. Tamo na pet minuta. To je meni najveta teja dok tam god jiv. Tamo da te vidim i da te majo taknem. Da ti dam jedan maji ba. Da ti pokadem di mi je idvijijo plvi dubit. Da ti pokadem kako mi late pito kad mi mama minja pejene.

Dagi dude Tanjo! Ja dnam da tebi titute i titute maih beba tvaki dan pitu pitma. Ito dnam da nemat ti vjemena tvakoj bebi odgovojit na pitmo. Kad bi odgovojio na tva pitma od majih beba ne bi ti moga tve ovo jadit da natu Klvatku. Ali ito bi te vojio tamo majo vidit da ti dam jedan maji ba. Ako ne modemo te vidit onda bajemko nek ti pjotitaju ovo moje pitmo u dnevniku. Ta tvi dnaju kojiko te jedna maja beba voji. Ti ti nama majim klvatkim bebama tve na tvitu. I otat i matej.

Dagi dude Tanjo! Otkat god tam te jodijo ja delim tamo jedno: natu Klvatku. Mama je meni jekla odma u jodilitu: pa vet imamo natu Klvatku! Ja tam njoj lekao: imamo, ali ja otu jot. Onda je mama jekla da tam ja njeno majo dlato. Ja tam njoj jekao da nitam ja njeno dlato, nego je dlug Tanjo nate dlato. Mama te tamo tmijala. Onda je jekla tati da nema vede ta je jodila letaldilano dite, nego je tamo vadno da je divo. A evo tad tu te meni otvajile tve moje deje. Jot tamo da tebe vidim, dude Tanjo, da te majo taknem i da ti dadnem maji ba.

Dagi dude Tanjo! Dnam ja pitat i dlugtije, ali ako ti pitem dlugtije nete mi pitmo plotitat u dnevniku. Dna te kako pitma ulade u dnevnik: to lude – to bolje. Ako ne pjotitaju pitmo u dnevniku onda ti moda netet dnat koliko te jedna maja beba voji. U tvaji, ne vojite te tamo jedna maja beba, nego te voje tve maje bebe u Klvatkoj. I tve bi ti dale ba. Nije to tlutajno, ne, ne. Nitu tva mala djeta u Klvatkoj letaldilana i daotala u jadvoju. A ako i jetu letaldilana – ti ti dude Tanjo nat najveti tin.

Robi K. (IIIa)

Fabrika knjiga, septembar 2018.

Peščanik.net, 25.09.2018.

Srodni linkovi:

Viktor Ivančić – Bilježnica Robija K.: Ploče i kazete

Viktor Ivančić – Bilježnica Robija K.: Evanđelje

Viktor Ivančić – Bilježnica Robija K.: Imamo euro!

Viktor Ivančić – Bilježnica Robija K.: Tito isti

Viktor Ivančić – Bilježnica Robija K.: Nema te više, Kane!


The following two tabs change content below.
Viktor Ivančić, rođen u Sarajevu 1960, osn. i srednju školu završio u Splitu, u novinarstvo ulazi kao student elektrotehnike. Za studentski list FESB 1984. dobija nagradu 7 sekretara SKOJ-a. Urednik i jedan od osnivača nedeljnika Feral Tribune, u čijoj biblioteci je objavio „Bilježnicu Robija K.“ (1994, 1996, 1997. i 2001) i studiju „Točka na U“ (1998, 2000). Izabrane tekstove objavio 2003. u „Lomača za protuhrvatski blud“ i „Šamaranje vjetra“. Prvi roman „Vita activa“ objavio 2005, od kada Fabrika knjiga objavljuje: „Robi K.“ (2006) u dva toma; „Robi K. Treći juriš!“ (2011); zbirke ogleda „Animal Croatica“ (2007), „Zašto ne pišem i drugi eseji“ (2010), „Jugoslavija živi vječno“ (2011) i „Sviranje srednjem kursu“ (2015, u saradnji sa Peščanikom); romane „Vita activa“ (2005, drugo izdanje ) i „Planinski zrak“ (2009), te zbirku priča „Radnici i seljaci“ (2014, u saradnji sa Peščanikom). 2018. sa Hrvojem Polanom i Nemanjom Stjepanovićem piše fotomonografiju „Iza sedam logora – od zločina kulture do kulture zločina“ u izdanju forumZFD-a. 2018. Fabrika knjiga u 5 svezaka objavljuje „Robi K. 1984-2018“ (zajedno sa Peščanikom i riječkim Ex librisom), a 2019. troknjižje „Radnici i seljaci, Planinski zrak i Vita aktiva“. Redovno piše za tjednik Srpskog narodnog vijeća Novosti i za Peščanik. Živi u Splitu.

Latest posts by Viktor Ivančić (see all)