Više od svega što danas estrada u Srbiji nudi, volela bih da lično upoznam ili da bar dobijem autograme od onih koji su smislili, izglasali i usvojili Zakon o policiji, po kome policajci – ako ocene da je zadatak opasan po život – mogu da odbiju njegovo izvršenje i ne izađu na teren. Iskreno se nadam da će ta gospoda kad-tad, a poželjno je što pre, biti protagonisti sledećeg scenarija.

Dakle, grupa lopova, poznata policiji po svom agresivnom ponašanju, oceni da je kuća jednog od dotičnih poslanika bogato opremeljena nekvarljivom robom koja dobro ide na crnom tržištu, pa reši da je opljačka. Vlasnik kuće uspe da se sakrije u sobu za paniku i pozove policiju. Kada mu se javi služba 92, on precizno opiše šta mu se dešava i šapatom, da ne uzbuni lopove, naredi da neko odmah dođe jer je njegov alarmni sistem uveden na osnovu ugovora sa policijom koja je obavezna da interveniše. Na drugom kraju je odgovorno policijsko lice upoznato sa najnovijim skupštinskim događajima. Njegova dužnost je da proceni situaciju i on to čini, iznoseći mišljenje da je ona riskantna i opasna po život, što je – uostalom – živa istina. Dežurna jedinica odlučuje da glasa i većina se složi da je ispravno pozvati se na novi zakon, pa posle kraćeg dogovora reše da se jave pozivaču i objasne zašto će njihova intervencija ovoga puta izostati. Za to vreme lopovi bezbrižno pljačkaju, bez svesti da je poslanik u kući i u neznanju o postojanju sobe za paniku. Kada, međutim, policija pozove poslanika da ga obavesti šta je na glasanju odlučeno, lopovi shvate da nisu sami, pronađu sobu po zvonjavi telefona i u njoj vlasnika kuće. U magnovenju odluče da ga povedu sa sobom i zatraže otkupninu od porodice, ali on u napadu panike i gluposti pokuša da pobegne i tom prilikom ga lopovi ubiju.

Kada sve bude gotovo, ocenivši da je opasnost po život prošla i da odlazak na adresu zločina više nije riskantan, policija dolazi na uviđaj i sastavlja zapisnik. Jedinica bude pohvaljena, a dežurni na centrali odlikovan zbog pravilnog zaključivanja i poštovanja zakona pod velikim pritiskom.

Peščanik.net, 04.10.2012.

LGBTQIA+