Filozofski fakultet u Beogradu
Filozofski fakultet u Beogradu

Kako je moguće da je nepogrešiva Vlada pogrešila?

Prošle nedelje smo pročitali izjavu ministra Šarčevića da je nadležni pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Bojan Tubić, docent na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, ukoren zato što je došlo do tehničke greške kojom je, nenamerno, Filozofskom fakultetu u Beogradu (FF), retroaktivno oduzeto 66 budžetskih mesta. Pošto sam, kao član Komisije za upis u školsku 2019/20, svedočio celom ovom događaju uveren sam da nije došlo do greške u nameri, već u računu, zbog čega je Ministarstvo bilo primorano da se povuče. Prisećam se da je Dragoljub Žarković, nekoliko dana pošto je veliki broj saradnika i nastavnika FF-a pružio podršku protestima 1od5 miliona, u svojoj kolumni „Častivi na Filozofskom” zapitao, kako se danas ispostavilo sa pravom, šta će nadležni „da rade sa njim, a posebno šta će da rade sa njima”.

Krajem maja, tačnije 23.5.2019, Vlada je donela odluku (05 broj 612-4982/2019) o raspodeli budžetskih mesta za školsku 2019/20. na Univerzitetu u Beogradu (UB), po kojoj je FF-u pripalo 638 mesta (Prilog 1). Na osnovu ove odluke je UB, pa samim tim i FF, raspisao konkurs za upis brucoša 16.6.2019. Početkom jula, kada smo već ušli u proces formiranja preliminarnih rang-lista, dekana FF-a, profesora Miomira Despotovića, pomenuti pomoćnik ministra Tubić je telefonski obavestio da će FF-u retroaktivno oduzeti 66 budžetskih mesta. Ovom telefonskom razgovoru prisustvovala je cela Uprava FF-a (dekan i prodekani) i članovi Komisije za upis. U potpunom šoku, dekan ga je upitao kako je to moguće i na osnovu kojih merila nam oduzimaju 66 budžetskih mesta. Tubić je odgovorio: na osnovu toga što nam je prethodne godine 66 budžetskih mesta ostalo nepopunjeno. Dakle, tačno su znali šta rade i tražili su razlog da nam ova budžetska mesta oduzmu. Dekan ga je potom upozorio da je retroaktivno oduzimanje budžetskih mesta protivzakonito i upitao ga da li će na isti način proći i drugi fakulteti sa UB-a. Za ovaj odgovor je ostao uskraćen. Da razjasnim, višak od 66 budžetskih meta na FF-u od prošle godine je posledica prošlogodišnje odluke Vlade da studenti koji su jednom bili na budžetu, drugi put mogu da se upišu samo kao samofinansirajući. Ovakvih je kandidata na FF-u bilo mnogo i ove i prošle godine i pošto su u pitanju odlični kandidati, oni su se u velikom broju kvalifikovali za upis, ali ne i za budžet, zbog čega nam je prošle godine ostao višak. Ove godine je slična situacija – za septembarski upisni rok na FF-u su ostala u ponudi 42 budžetska mesta.

Dana 17.7.2019. na FF stiže nova odluka Vlade od 11.7.2019. (05 broj 612-6724/2019-1) kojom se retroaktivno povećao broj budžetskih mesta na UB-u sa 9.544 na 9.621 – dakle za 77. Na celom UB-u budžetska mesta su oduzeta jedino FF-u – novo stanje je iznosilo 572 budžetska mesta, što je značilo da bi FF trebalo retroaktivno da oduzme budžetski status za 24 kandidata i da su za septembarski upisni rok u ponudi ostala isključivo samofinansirajuća mesta (Prilog 2). Istovremeno je Filološki fakultet dobio 57 novih budžetskih mesta i Mašinski 20, što ovu odluku čini još čudnijom jer se na FF-u ove godine u odnosu na broj raspoloživih mesta prijavilo nešto više od 120% kandidata, dok je ovaj odnos na Filološkom na nivou od nešto iznad 80%. Sada dolazimo do greške u računu – Vlada je u ovoj julskoj odluci zaboravila da od ukupnog broja budžetskih mesta na UB-u oduzme ona oduzeta FF-u, zbog čega stvarni broj budžetskih mesta na UB-u ne iznosi 9.621 već 9.555. U svojoj brzini da FF-u oduzme budžetska mesta, Vlada je donela pravno ništavu odluku.

Vidno potresen ovom odlukom, dekan je pokušao da u više navrata stupi u kontakt sa Tubićem, što mu nije pošlo za rukom. Obratio se rektorki UB-a, profesorki Ivanki Popović i dobio njenu bezrezervnu podršku i obećanje da će pomoći. Na licu mesta Uprava FF-a je donela odluku da neće uskratiti budžetski status za 24 kandidata i da će pronaći način da ih finansira. Takođe, donela je odluku da pre nego što tuži državu, uputi dopis Vladi (Prilog 3). U dopisu od 24.7.2019. dekan je upozorio premijerku Anu Brnabić da bi u slučaju sprovođenja ove odluke Vlada prekršila Zakon o visokom obrazovanju, jer je Članom 99, stav 3. propisano da odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa koji se finansira iz budžeta, za visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika, donosi Vlada, po pribavljenom mišljenju visokoškolskih ustanova i Nacionalnog saveta, najkasnije mesec dana pre raspisivanja konkursa. Ne manje važno, dekan je upozorio da ova odluka ima povratno dejstvo, što je izričito zabranjeno odredbom člana 197. Ustava Republike Srbije. Epilog je da je Uprava FF-a, nakon klasičnog mobingovanja, preko medija saznala da je u pitanju propust.

Autor je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

NIN, 08.08.2019.

Peščanik.net, 09.08.2019.