Mapa Kosova prko koje piše: Kosovo je Srbija
Foto: Peščanik

Vučić se u Vašingtonu obavezao da će Srbija obustaviti kampanju povlačenja priznanja Kosova. Pozicija ministra spoljnih poslova time je potpuno obesmišljena. Selakoviću je sada ostalo samo da suspenduje ambasadore i dodvorava se konzervativnim autoritarcima. Dačić je seo na čelo skupštine, vodi izmišljene međustranačke dijaloge i očigledno mu nedostaje prethodni posao. Nije u prilici da agituje, ali može barem da se osmehne onima koji su već na našoj strani. Tako je pre par dana ćaskao sa ambasadorom Meksika i zahvalio se njegovoj državi zato što poštuje suverenitet Srbije.

Mada je novi predsednik skupštine izgovori generičku rečenicu koja se po automatizmu saopštava u ovakvim prilikama, red je da se zapitamo šta ona zapravo znači.

O suverenitetu možemo govoriti na dva načina. Možemo se zapitati ko je suveren na jednoj teritoriji. Ovo je empirijsko pitanje, što znači da odgovor na njega dajemo posmatrajući svet u kome živimo. Sa druge strane, može nas zanimati kome bi suverenitet na jednoj teritoriji trebalo da pripada. Ovo je normativno pitanje i na njega odgovaramo pozivajući se na određena načela.

Ukoliko suverenitet razumemo kao vrhovni politički autoritet, suveren je onaj ko ima poslednju reč. Problem određivanja suverena javlja se kada se zapitamo na koje pitanje suveren daje poslednju reč. Ako govorimo o pisanju zakona, onda suverenitet leži u parlamentu. Ako govorimo o proceni ustavnosti zakona, onda je suveren Ustavni sud. Ako govorimo o izvršnim odlukama, onda je to Vlada i jednim delom predsednik države.

Problem lociranja suvereniteta u državi pokušao je da reši nemački konzervativni pravni filozof Karl Šmit. Šmit je tvrdio da se sve pomenute odluke donose u normalnim okolnostima, a da je suveren onaj ko ima moć da suspenduje normalnost i pravni poredak. Drugim rečima, suveren je onaj ko na određenoj teritoriji može proglasiti vanredno stanje. Za Šmita je nevažno ko ima formalnu ustavnu nadležnost da odlučuje o normalnosti. Jedino je važno ko ima stvarnu moć da suspenduje pravni poredak.

Prateći Šmita, nije nam teško da uočimo ko ima vrhovni politički autoritet u Srbiji. Ipak, ako nam je epidemija omogućila da jasno prepoznamo suverena, ona nam je takođe pokazala i koje su granice Srbije. One sežu dotle dokle se vanredno stanje priznaje, a Vučićevo vanredno stanje na Kosovu naprosto nije važilo. Ako Srbija, odnosno Vučić nije suveren na Kosovu, šta to onda Meksiko priznaje i na čemu se Dačić zahvaljuje?

Da bismo ovo razumeli moramo se okrenuti normativnom pogledu. Drugim rečima, moramo se zapitati da li je opravdano da sva vlast u jednoj državi bude u rukama jednog čoveka. Ako pođemo od načela moralne i političke jednakosti svih žitelja jedne zajednice, odgovor na prethodno pitanje postaje očigledan. Vlast jednog čoveka ili grupe ljudi nad ostalima ne može se pravdati. Kao ravnopravni članovi društva svi žitelji moraju imati jednake mogućnosti da utiču na obavezujuće odluke. Na ovom načelu počiva demokratija.

Članovi demokratske zajednice mogu na različite načine biti uključeni u proces donošenja odluka. Tip demokratije u kome se učešće žitelja svodi na izbor političkih predstavnika ostavlja najmanje prostora za politički manevar. Učešće na izborima minimalni je uslov da donosioce odluka smatramo legitimnim. Ako nemaju narodno odobrenje, nosioci političkog autoriteta neopravdano uzurpiraju vlast.

Gde je tu suverenitet? Bez ovog minimalnog uslova, suverenitet se neopravdano premešta sa naroda na uzurpatore. Što narod ima veći uticaj na izbor i ponašanje predstavnika, to je suvereniji. U okolnostima neslobodnih i nepoštenih izbora u kojima se žitelji ucenjuju i uslovljavaju, suverenitet je otrgnut od naroda i predat u ruke jednog čoveka koji se uzurpatorski poistovećuje sa državom.

Jedini suverenitet koji Meksiko može poštovati je suverenitet Vučića da u Srbiji bez Kosova radi šta god hoće. Meksički ambasador možda nije imao tu nameru, ali zapravo je opravdao Vučićevu tiraniju. Dačić mu se na tome samo duboko zahvalio.

Autor je istraživač na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i student doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Peščanik.net, 27.05.2021.

KOSOVO