Prema indeksu vladavine prava Svetskog projekta pravde, Srbija beleži nižu ocenu u odnosu na prethodne godine i zauzima 81. mesto od 139 zemalja. O najvažnijim nalazima izveštaja Beogradskog centra za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Srbiji 2021. govore Dušan Pokuševski, urednik izveštaja, Ivan Protić, jedan od autora izveštaja, Lana Avakumović (CRTA) i Dragana Ćirić (Disability Rights International, DRI).

Peščanik.net, 05.03.2022.