Prestanak rada vlade je deo arsenala spektakularnih događaja američke politike. Državne institucije se zatvaraju, a službenici idu na neplaćeni prinudni odmor. Ako vlada ostane zatvorena dve nedelje, to će za posledicu imati pad BDP-a od 0,6 odsto. Federalne rezerve mogu da kompenzuju deo toga pada svojom ekspanzivnom monetarnom politikom.

Istinska opasnost u trenutnoj krizi nije prestanak rada vlade, već moguće protivljenje republikanaca daljem podizanju granice zaduživanja. Jedna od karakteristika američkog budžetskog sistema je da kongres odvojeno odlučuje o porezima, izdacima i dugovima, bez pritiska logičke konzistentnosti. On može da odluči da se više troši nego što se prikuplja putem poreza, a da se istovremeno dodatno ne zadužuje. U prošlosti se ipak vodilo računa da se granica zaduženosti usklađuje sa budžetskim stavkama. Ali sada su republikanci otkrili novi instrument pritiska na vladu.

Ukoliko ne dođe do dogovora, dogodiće se dve stvari: budžet će implodirati, a dugovi se više neće servisirati. Američko ministarstvo finansija kaže da do sredine oktobra ima dovoljno manevarskog prostora za finansiranje države i otplatu kamata. Početkom novembra ministarstvo bi ostalo bez novca. U tom slučaju bi država bila primorana da dan za danom sve rashode finansira direktno iz poreskih prihoda. Ekonomisti negativni uticaj na budžet procenjuju na 4% BDP, čime bi se SAD ponovo našle u recesiji. Amerika bi sredinom novembra prestala sa plaćanjem kamata na državne obveznice, što bi dovelo do sloma velikog dela globalnog finansijskog sistema.

Ne verujem da će do toga doći, jer Obamina vlada ima još nekoliko aduta u rukavu. Jedan od njih je suvereno pravo ministarstva finansija da izdaje kovanice. Pri tome se misli na kovanice za svečane prilike, ali to nije nigde zapisano. To znači da bi ministarstvo finansija moglo da izda kovanicu od milijardu dolara i da je kao zalog položi u Federalne rezerve i pozajmi novac. Ovo je pravno i tehnički izvodljivo, samo što i taj potez nosi određeni rizik.

Možda će se republikanci ipak urazumiti, ali ne bih se kladio u to. Čitava ova šarada je nastala samo zato što su oni ugrabili priliku da bojkotuju ionako slabašnu Obaminu zdravstvenu reformu. Finansijski gledano, tu je reč o daleko manjim sumama u poređenju za ogromnom štetom koja je ovakvim ponašanjem pričinjena. Možda će republikanci na kraju popustiti, jer će do najvećih rezova doći u ministarstvu odbrane. Loš znak je i to što za razliku od prethodnih budžetskih sukoba do sada nije došlo do sastanka na vrhu. Ako se i iznađe rešenje, biće to u poslednji čas.

Posledice tog sloma bile bi sledeće: oporavak svetske ekonomije bi se usporio, a nastale bi i dugoročne štete. Kada Amerikanci više ne bi servisirali svoje dugove onda bi zauvek morali da se pozdravimo sa konceptom sigurnih državnih obveznica . A američke državne obveznice su uživale upravo takvu reputaciju.

Finansijska tržišta su razvila instrumente koji bi trebalo da zaštite investitore u slučaju prestanka plaćanja dužnika, ali to ne važi kada je reč o američkim obveznicama, jer njih prosto ima previše. Nassim Taleb kaže da bi to bilo kao kada bismo osiguranje od potonuća Titanika kupovali od nekoga ko putuje Titanikom. Niko se ne može osigurati od sloma u SAD.

Nestanak kategorije sigurnih obveznica imao bi neslućene posledice po štediše, penzione fondove i osiguranja, a pre svega za zemlje sa strukturnim štednim viškovima poput Nemačke. Gotovo svi makroekonomski modeli zasnovani su na konceptu sigurnih hartija od vrednosti. Ekonomska istorija bi u ovom slučaju ušla u novu epohu.

Pretpostavljam da ćemo se u narednih nekoliko nedelja približiti ponoru, ali se nadam da ćemo katastrofu u poslednjem trenutku izbeći ili je makar odložiti. U najboljem slučaju ćemo dobiti par meseci pre nego što šarada ponovo krene. I kod nas u Evropi će biti napeto, a naročito u Italiji gde ekonomski pad poprima sve dramatičnije dimenzije.

Zatišje tokom prošle godine ispostavilo se kao varljivo. Globalna finansijska kriza se vratila.

 
Spiegel, 02.10.2013.

Izbor i prevod Miroslav Marković

Peščanik.net, 03.10.2013.

Srodni linkovi:

Paul Krugman – Mogućnosti neplaćanja

The New Yorker – Vašingtonske drame

The New York Review of Books – Blokada rada sveta