Hana Arent – Mišljenje i delanje u mračnim vremenima

Misliti u mračnim vremenima – za sebe i u sebi, bez visoko rizične komunikacije sa drugima – misliti dakle u dijalogu sa samim sobom o zlu dok se zlo događa, ne bi trebalo da bude teško, jer događaja koji se odvijaju pred vašim očima i koji vas teraju da o njima mislite i da ih moralno prosuđujete ima i previše. Hana Arent kaže:

„Ako ispitate one malobrojne, zaista malobrojne koji su u moralnom kolapsu nacističke Nemačke ostali netaknuti, sasvim slobodni od krivice, otkrićete da oni nikad nisu prolazili kroz bilo šta što bi bilo nalik na veliki moralni konflikt ili krizu savesti. Oni nisu razmišljali o pitanjima kao što su pitanje manjeg zla ili pitanje lojalnosti domovini ili zakletvi, niti o bilo čemu drugom što je bilo ugroženo. Ni o čemu sličnom. Oni su mogli raspravljati o razlozima za delovanje, a mnogo šta je govorilo da nema izgleda na uspeh akcije; uz to, možda su se plašili, bilo je mnogo razloga za strah. Ali oni nikad nisu sumnjali da zločini ostaju zločini čak i kad ih država proglasi zakonitim.“

Iz Predgovora Nenada Dimitrijevića

PREUZMITE KNJIGU: Hana Arent – Mišljenje i delanje u mračnim vremenima

Papirno izdanje u knjižari Beopolis u Domu omladine

PEŠČANIK KNJIGE