Poštovani kolega dekane,

Toplo zahvaljujem na pozivu.

Molim Vas za dodatna razjašnjenja u vezi sa obredom koji se pominje u pozivu.

Naime, ako je u pitanju neki verski obred, moje prisustvo bi moglo da se shvati kao (nipošto željeno niti nameravano) teranje šege sa religijom, s obzirom da sam mnogo godina bio član Saveza komunista, što je nespojivo sa verskim opredeljenjem.

Osim toga, neki od studenata koji su prošle godine diplomirali i kojima treba da budu uručene diplome, interesuju se, zbog svoje verske pripadnosti i verskih osećanja, koje će verske zajednice učestvovati u obredu. Oni su me, zabrinuti za svoju savest, podsetili na Ps.1: „Blago čoveku koji ne ide na veče bezbožničko, na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi, nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovom misli dan i noć.“

Što se tiče odredbi iz važećeg Ustava

(Član 11. Republika Srbija je svetovna država. Crkve i verske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna; Čl 21 st 2. Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta; Čl 44. Crkve i verske zajednice su ravnopravne i odvojene od države; Čl 48. Merama u obrazovanju, kulturi i javnom obaveštavanju, Republika Srbija podstiče razumevanje, uvažavanje i poštovanje razlika koje postoje zbog posebnosti etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta njenih građana. Čl 81. U oblasti obrazovanja, kulture i informisanja Srbija podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji, bez obzira na njihov etnički, kulturni, jezički ili verski identitet; itd),

potpuno sam siguran da ćete Vi i g. Ivaneza voditi računa o njihovom poštovanju.

Sa iskrenim poštovanjem,

 
Vladimir Ilić, profesor na Odeljenju za sociologiju

Peščanik.net, 24.01.2014.