Foto: Predrag Trokicić
Foto: Predrag Trokicić

Pošalje nama, profesorima, Agencija za suzbijanje korupcije, poziv, za obuku „na daljinu“. Da nas obuče etici i integritetu.

U dopisu koriste neke meni nerazumljive reči („rukovaoc podataka“). Služe se izrazima koji me zbunjuju („jaka politika lozinki“).

Čitam im dokumenta. Npr. o nespojivosti funkcija. Funkcioner izabran od građana (npr. predsednik republike) ne sme da obavlja drugu javnu funkciju (npr. predsednika parlamentarne četničke stranke).

Pomislim: bezbroj ugovora kojima se troše desetine milijardi javnog novca sakriveni su, u celini ili u delovima, od onih koji pune budžet. Kad idem kod državnog lekara, gladim novčanicu od sto eura u džepu. Naravno da sam zaboravio ko je Aleksandar Obradović.

Nisam zaboravio: Agencija za suzbijanje korupcije organizuje „zakonski obaveznu“ obuku o etici i o integritetu.

Razumem: Pravdaju ljudi neke pare i neke plate.

A plate im nisu loše: „Član Veća Agencije ima pravo na platu u visini plate određene za prvu grupu položaja, u skladu sa propisima koji uređuju plate državnih službenika. Član Veća Agencije koji je zaposlen izvan Agencije ima pravo na naknadu za rad u Veću Agencije u visini od 50% od iznosa plate iz stava 1. ovog člana. Članu Veća Agencije koji je zaposlen u Agenciji pripada naknada plate tri meseca od prestanka javne funkcije, u visini plate na dan prestanka javne funkcije.“

Etika i integritet. I zakon. Zbilja, da li je osuđen onaj gorepomenuti Obradović? Ne znam ni da li je prošao obuku o etici i integritetu. Znam da je otkrio slučaj milionske korupcije i da je zato uhapšen. Ukoliko otkrijete korupciju, uhapse vas zbog navodne špijunaže.

Ne znam da je Agencija reagovala na Krušik. Ne znam ništa na šta je reagovala.

Peščanik.net, 01.12.2022.