Fotografije čitateljki, Miljana Radivojević, East London street art
Fotografije čitateljki, Miljana Radivojević, East London street art

Augštajnov argument nije da su počinioci jezivog masakra u redakciji Šarli Ebdoa „nekako ‘manje’ islamisti zato što su rođeni u Francuskoj“, već da njihov zločin ima vrlo malo veze sa islamom, a mnogo više sa realnošću života u savremenoj Francuskoj. Sličan je argument izneo i Dejan Ilić u svom tekstu „Mučenici“ – Kuran nam neće pomoći da razumemo zašto su ovi naizgled sasvim obični momci iz pariskog predgrađa učinili to što su učinili; moramo da razumemo uslove u kojima su oni živeli i bes koji ih je motivisao. Jednom kada to uvidimo, shvatićemo da „oni“ zapravo nisu nikakvi „oni“, oni su mi. Terorizam je naš.

Islamizam takođe ima vrlo malo veze sa islamom – reč je o savremenoj ideologiji kreriranoj po ugledu na one zapadne. Kako piše Semjual Helfont, „Islamizam nije ‘oživljavanje’ već izmišljanje islamske prošlosti. Mnogi termini koje islamisti upotrebljavaju kao što su ‘islamska država’ ili ‘islamski sistem’, zapravo su neologizmi koji ne postoje u tradicionalnim islamskim izvorima. U dvadesetom veku, islamisti su pozajmili mnoge od ovih koncepata iz totalitarnih pokreta u Evropi i onda ih islamizovali“. Jednom rečju, islamizam nije nešto što nam dolazi iz mraka prošlosti (pa još „tuđe“, odnosno neevropske), već je, a šta bi drugo bio – proizvod modernosti. On nije nešto potpuno strano prosvetiteljstvu, već rezultat njegove dijalektike.

Isto važi i za desni populizam koji cveta na porazu evropske levice. Samo što se taj poraz ne sastoji u manjku odlučnosti evropske levice da se u ime „naših vrednosti“ uđe u permanentni rat sa „osovinama zla“ (kako smo nažalost imali prilike da se uverimo, ova joj odlučnost uopšte ne nedostaje), već u nečemu sasvim drugom. Ta levica je odustala ne od antiklerikalizma, već od antikolonijalizma, antiimperijalizma, antikapitalizma, a pre svega od onoga što svemu ovome leži u osnovi – od ideala jednakosti.1 Ali teško da bi Ričard Dokins, naslednik britanskih kolonijalnih namesnika (i u bukvalnom i u prenosnom smislu,), imao išta da kaže na tu temu.

Stara mudrost još uvek vredi – čuvaj se čoveka od jedne knjige, čak iako je ta knjiga „The God Delusion“.

Peščanik.net, 14.01.2015.

NAŠ TERORIZAM

________________

  1. Na ovo nas podseća i Milutin Mitrović u odličnom tekstu Oči u oči sa sobom