kukasti krst prelepljen trakom NDM BGD

Foto: Peščanik

Kao akter koji se u proteklih nekoliko godina dokazao kao iskreni borac za prava građana i branilac javnih resursa i javnog dobra, Inicijativa Ne davimo Beograd u saradnji sa partnerima iz Građanskog fronta oseća obavezu da iznese svoje viđenje na koji način možemo uspostaviti demokratiju i pravedan sistem vlasti.

Zato predlažemo skup aktivnosti u čijem sprovođenju mislimo da bi trebalo da učestvuju svi politički akteri kojima je stalo da se smeni postojeći autokratski režim i prekine sa postojećom politikom siromaštva i ucenjivana građana, a da se uspostave temelji demokratske države i principi vladavine prava, kako bi se obezbedili socijalna sigurnost i poštovanje dostojanstva svih naših građana.

Ukratko, predlažemo zajednički rad na kreiranju uslova za fer i slobodne izbore, a to podrazumeva i uključivanje organizacija civilnog društva koje se profesionalno i nepristrasno bave izbornim procesima, sa ciljem da se predloži skup mera koje bi dugoročno štitile slobodu glasa građana te omogućile smenjivost postojeće, kao i svake buduće vlasti demokratskim putem.

Predlažemo skup zajedničkih mera, između ostalog i bojkot narednih izbora, ako vlast nastavi da ignoriše zahteve građana koji protestuju svake nedelje u sve više gradova Srbije, te nastavak borbe svim raspoloživim legalnim sredstvima kroz proteste, protestne akcije i mobilizaciju građana.

Ovo je naš predog u celosti:

Demokratija u Srbiji je u dubokoj krizi zbog zloupotreba institucija, medija i izbornog procesa koji nije demokratski, za šta je kriv aktuelni režim. Sva relevantna istraživanja i pokazatelji nam govore da se osnovne slobode i prava u našem društvu degradiraju, da su institucije pod partijskom kontrolom, da mediji nisu slobodni i da više ne može biti reči o slobodnim i fer izborima. Inicijativa Ne davimo Beograd želi da aktivno radi na uspostavljanju demokratskih institucija i procesa: smatramo da taj zadatak delimo sa drugim akterima na društveno-političkoj i javnoj sceni. Mislimo da će rad na demokratizaciji Srbije i ponovnoj izgradnji institucija obezbediti dugoročnu promenu našeg društva, a ne kratkoročnu korist u kalkulaciji kojom bi se jedna politička struktura zamenila drugom.

Imajući to u vidu, Inicijativa Ne davimo Beograd predlaže zajednički rad na kreiranju i usvajanju ključnih uslova za fer i demokratske izbore i slobodu medija. U vezi sa tim treba: formirati radno telo od organizacija koje se objektivno bave izbornim procesima sa ciljem da se kreiraju uslovi za fer i slobodne izbore i na taj način obezbede slobodno glasanje te smenjivost postojeće i budućih vlasti demokratskim putem.

Članice radne grupe bile bi organizacije civilnog društva (CRTA, CeSID, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, BIRODI, Transparentnost Srbija te druge organizacije koje nisu pod kontrolom vlasti) koje se već niz godina bave izbornim procesima, izbornim zakonodavstvom i praćenjem izbora kako bi se ispostavili zahtevi nadležnim institucijama da bi izborni procesi dostigli zadovoljavajući nivo i bili u skladu sa međunarodnim standardima.

Demokratizacija društva je osnovni zadatak svih aktera u društvu a ne samo političkih subjekata. Mislimo da je od ključne važnosti da rad budućeg tela/radne grupe, koja će raditi na kreiranju fer i demokratskih uslova za sve aktere u izbornom procesu na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, usmeravaju organizacije koje se time bave, a da svi ostali akteri treba da prate njihove preporuke i postupaju u skladu sa njima. Uspostavljanje okvira za fer i slobodne izbore treba da obezbedi demokratsku smenu postojeće kao i budućih vlasti.

Usvajanje preporuka radne grupe od strane nadležnih institucija biće jedini pokazatelj da li su stvoreni uslovi za izlazak opozicije na fer i demokratske izbore. Ovaj uslov, tj. preduslov, smatramo najvažnijim ako želimo istinski povratak osnovnog demokratskog principa – fer i slobodnih izbora, na kojima građani i građanke mogu da slobodno biraju između ponuđenih političkih alternativa.

U skladu sa ovim predlažemo i konkretne mere političkim akterima kako bi se intenzivirao pritisak na nadležne institucije:

1. Bojkot mogućih izbora do ispunjenja uslova za fer i slobodne izbore. U slučaju da se zahtevi organizacija za slobodne izbore ne ispune, a raspišu se izbori, opozicioni akteri se obavezuju na bojkot izbora na svim nivoima (nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom) do usvajanja preporuka organizacija koje se bave izbornim procesima, zakonodavstvom i praćenjem izbora.

2. Obustava parlamentarne saradnje sa strankama režima do ispunjenja uslova za fer i demokratske izbore. Javno obavezivanje opozicionih aktera da neće sarađivati i formirati parlamentarnu većinu sa strankama režima na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, već će biti usmerene na borbu za demokratizaciju društva i vraćanje otete države građanima/kama.

3. Izlazak iz parlamentarnih institucija. Kao vid pritiska na postojeći režim opozicioni akteri će uskratiti kredibilitet i legitimitet nedemokratskom režimu privremenim izlaskom opozicionih predstavnika iz svih parlamentarnih institucija počevši od nacionalnog nivoa, tj. od Narodne skupštine Republike Srbije.

4. Nastavak borbe za demokratizaciju Republike Srbije svim raspoloživim legalnim sredstvima. Opozicioni akteri će nastaviti borbu za kreiranje uslova za fer i demokratske izbore i slobodan rad medija kroz proteste, blokade, ulične akcije i druge oblike legalne borbe za demokratizaciju Srbije.

Posebno želimo da istaknemo da će se opozicioni akteri u svom delovanju rukovoditi i sledećim principima:

– Suprotstavljanje nasilju, posebno svakom ekstremizmu povezanom sa vladajućom partijom. Svi opozicioni politički akteri se obavezuju da će solidarno stati u zaštitu svih ugroženih građana koji se nađu na udaru pesnice vlasti zbog drugačijeg mišljenja ili kritičkog delovanja i pružiti pomoć i zaštitu ugroženim ljudima i grupama.

– Transparentan rad i aktivno uključivanje građana/ki. Opozicioni akteri obavezuju se da u svim svojim aktivnostima budu potpuno transparentni i otvoreni za uključivanje građana i građanki u sve aktivnosti.

– Apsolutno uvažavanje različitosti. Svi politički akteri moraju se obavezati da će u svim svojim zajedničkim aktivnostima maksimalno poštovati i uvažavati sve oblike različitosti (nacionalne, rodne, verske ili seksualne orijentacije), te da će uložiti maksimalne napore da se u ovim aktivnostima obezbedi jednako učešće žena.

– Nenasilni oblici borbe. Opozicioni akteri se obavezuju da će primenjivati nenasilne metode u svim protestnim i drugim aktivnostima usmerenim na demokratizaciju društva.

U Beogradu, 25. januara 2019.

Inicijativa Ne davimo Beograd

Peščanik.net, 29.01.2019.