Redizajniranjem zakona i procedura vlast je postavila nove direktore naučnih instituta, dekana Fakulteta umetnosti u Nišu, rektora novosadskog univerziteta… Na red je došao Univerzitet u Beogradu. Pri izboru rektora Savet UB je prvi put u novijoj istoriji pogazio volju Senata. Govori profesor FPN-a i član Mreže akademske solidarnosti (MASA), Đorđe Pavićević. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

Peščanik.net, 27.05.2021.