Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Koalicija protiv diskriminacije pozvali su Predsednika Srbije Borisa Tadića i Vladu Srbije da odgovori da li je Sinod Srpske pravoslavne crkve ili neko iz ovog tela kontaktirao Predsednika republike ili nekoga iz njegovog kabineta, a povodom Zakona protiv diskriminacije, koji je povučen iz procedure. YUCOM i Koalicija protiv diskriminacije zahtevaju od državnih organa, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uvid u odluku Vlade o povlačenju Zakona protiv diskriminacije iz procedure, kao i stenogram sa sednice Vlade na kojoj je ova odluka doneta.

Nadamo se da će Predsednik i Vlada Srbije u najhitnijem roku odgovoriti na ova pitanja i postupiti u skladu sa zakonom, a da će pre svega to učiniti prema građanima Srbije.

 
Predsednica,

Biljana Kovačević Vučo

 
Peščanik.net, 09.03.2009.