Platforma organizacija civilnog društva za saradnju sa mehanizmima UN-a za ljudska prava predstavila je alternativni izveštaj o ispunjenosti preporuka upućenih Srbiji u oblastima građanskih i političkih prava, rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, ekonomskih i socijalnih prava, zabrane torture, prava osoba sa invaliditetom, prava migranata, tražilaca azila i izbeglica, prava LGBTQ+, prava deteta. Govore Jovanka Todorović (Geten), Kristian Ranđelović (XY Spectrum), Maša Pavlović i Snežana Lazarević (MDRI-S), Jelena Ilić (Beogradski centar za ljudska prava), Milan Aleksić (ATINA).

Peščanik.net, 08.11.2022.