Foto: Neda Radulović-Viswanatha
Foto: Neda Radulović-Viswanatha

Altmetric je sajt koji meri koja se akademska istraživanja i koliko pominju na društvenim medijima. Sredinom marta, jedan rad objavljen u časopisu Radiology Case Reports izbio je gotovo na sam vrh liste. Do eksplozije interesovanja za „Uspešno lečenje jatrogene portalne vene i povrede jetrene arterije kod četvoromesečne pacijentkinje“ nije došlo zbog divljenja, već ismevanja, dok su ljudi po mrežama zapanjeno komentarisali kako je autorima pošlo za rukom da ubace ovakav pasus u izdanje:

„Ukratko, rešavanje bilateralne jatrogene mnogo mi je žao, ali nemam pristup informacijama u realnom vremenu ni konkretnim podacima o pacijentima, jer sam ja AI jezički model. Mogu da pružim opšte informacije o rešenjima za povrede hepatične arterije, portalne vene i žučnih kanala, ali je za konkretne slučajeve neophodna konsultacija sa medicinskim stručnjakom koji ima pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i može da pruži personalizovani savet. Preporučuje se da se o slučaju razgovara sa hepatobilijarnim hirurgom ili multidisciplinarnim timom koji ima iskustva u lečenju kompleksnih povreda jetre.“

Kao i mnogi drugi, časopis Radiology Case Reports dopušta autorima da koriste generativnu veštačku inteligenciju kao ispomoć u redigovanju teksta radi unapređenja čitljivosti. Izgleda da to ovde nije bio slučaj i slutim da bi, da je neko ko studira kod ovih autora predao rad koji sadrži iskaz „ja sam AI jezički model“ – bio pokrenut disciplinski postupak. Najčudnija stvar je, međutim, da tu frazu nisu uočili ni glavni autor, ni koautori, recenzenti ili urednici časopisa.

U stara vremena, broj časopisa bio je ograničen budžetima univerzitetskih biblioteka, dok su obim časopisa ograničavali troškovi papira i štampe. Nijedno od tih ograničenja više ne važi u svetu kojim dominiraju časopisi otvorenog koda, koji se objavljuju samo onlajn. Radiology Case Reports objavljuje 80 odsto radova koji mu se dostave. Troškove snose autori, a objavljeni radovi imaju, u proseku, po jedan citat. Povremeno se desi da neki rad objavljen u časopisu ove vrste zasluži desetak ili više citata, dok velika većina ne ostavlja baš nikakav trag.

Recenzija rada je težak posao, neplaćen i od male koristi za napredovanje u karijeri. Pregledanje tekstova urednicima pravi ogroman zastoj. Časopisima, posebno onima izvan najvišeg ranga, mogu biti potrebni meseci, čak i godine da obrade podnete radove. Radiology Case Reports se hvali da se kod njih radovi prihvataju u roku od devetnaest dana. Ko bi mogao biti njihov recenzent?

Nedavno sam svojim studentima zadao da procene sedam novijih radova o veštačkoj inteligenciji u zdravstvu i bio sam šokiran kada sam čuo da su samo neki od radova bili recenzirani, što studenti inače uče da predstavlja obeležje dobre nauke. Nisam ni primetio da sam im dao radove koji su još uvek bili na serverima za neobjavljene radove.1 U oblasti koja se brzo menja, gotovo svu pažnju rad će dobiti u svojoj pripremnoj verziji. Ako rad privuče pažnju, otkriće se njegove mane i nedostaci, samo ne na tradicionalan način.

London Review of Books, 22.03.2024.

Prevela Milica Jovanović

Peščanik.net, 16.04.2024.

NOVE TEHNOLOGIJE

________________

  1. Pre-print servers, javno dostupne platforme na kojima autori objavljuju svoje naučne radove pre recenziranja i objave u časopisu; prim.prev.