Pošto su čak dva autora pomenula moj kratak prilog polemičkim tekstovima na ovom sajtu, samo malo objašnjenje.

1. U svom tekstu “Nezadrživo srljanje u progres”, Rastislav Dinić piše: “Intelektualci vole da zadrže svoje privilegije, a smatraju da bi ih liberalno insisitiranje na ‘tržišnoj utakmici’ ugrozilo”, kaže Aleksandar Bošković pozivajući se na Boudena.” Da je pročitao moj tekst, primetio bi da sam pomenuo da Boudon kritikuje ovakav stav Roberta Nozicka, uz citiranje konkretne knjige, kao i stranice na kojoj se ova tvrdnja nalazi. Citiram iz svoga teksta, ponovo: “Inače, on pokazuje da se ne radi samo o tome da intelektualci vole da zadrže svoje privilegije, a smatraju da bi ih liberalno insisitiranje na ‘tržišnoj utakmici’ ugrozilo (2004: 26 ff).” Namernim ignorisanjem negacije (“ne radi samo o”) Dinić potpuno menja smisao onoga što sam napisao u predstavljanju stavova Raymonda Boudona.

2. Pošto se Ognjen Kojanić u tekstu “Kako sam prestao da se brinem i zavoleo neoliberalizam” zadržava na nivou uvreda (ad hominem karakterizacija “sličan paternalistički stav”, bez razmatranja argumenata), tu zaista nema šta da se doda.

Peščanik.net, 06.02.2014.

RASPRAVA O NEOLIBERALIZMU