Vlada je kompletirala preciznu računicu smanjenja budžetskog deficita (fiskalnog prilagođavanja) od 100 milijardi dinara. Ukupno računato, od te sume neophodnih ušteda – 89 milijardi će biti na strani državnih rashoda, a 11 milijardi na prihodnoj strani namaći će se povećanjem nekih poreza.

Za vladu je do sada bilo sporno 30 milijardi ušteda i prvobitna ideja dogovorena sa Međunarodnim monetarnim fondom bila je da se taj novac obezbedi uvođenjem „solidarnog“ poreza. Samo tri dana posle dogovora sa MMF-om, vlada je odustala od tog poreza kao socijalno neprihvatljive mere i najavila novi paket ušteda koji će, prema do sada poznatim parametrima, prevazići potrebnu uštedu od 30 milijardi dinara.

Taj paket juče je kompletiran i u njemu, kako „Politika“ saznaje, dominiraju tri mere štednje.

Prva je odluka da sva ministarstva moraju da za 25 odsto smanje troškove, odnosno takozvane diskrecione rashode, u odnosu na planirane za 2009. godinu. Ta odluka ne važi za plate, penzije i druga socijalna davanja. Računica je pokazala da će se od tom uštedom obezbediti 40 milijardi dinara. To je 22 milijarde više nego što je prvobitno bilo dogovoreno sa MMF-om da se uštedi na troškovima ministarstava.

Druga mera je smanjenje svih plata većih od 40.000 dinara (neto) u državnoj administraciji (uključujući i lokalne samouprave), javnim preduzećima i javnim agencijama. To praktično znači da će manju platu, između ostalih, dobijati i predsednik države, premijer, ministri i poslanici. Ta mera neće važiti za plate zaposlenih u društvenim delatnostima (obrazovanje, zdravstvo, kultura…), vojsci i policiji. Novac koji se tako uštedi na zaradama u javnim preduzećima biće, posebnom odlukom vlade, uplaćivan u specijalni fond za socijalno ugrožene građane. Za sada se u vladi još prave računice o visini i načinu (da li linearno) smanjenja zarada.

Treća mera biće preduzeta na prihodnoj strani i odnosiće se na povećanje nekih dažbina. Pre svega, povećaće se akcize na benzin za dva dinara po litru i četiri dinara za litar dizela. Na taj način u budžet će se do kraja ove godine sliti pet milijardi dinara. Sledeća mera je uvođenje privremene takse od 10 odsto na potrošene impulse u mobilnoj telefoniji. Od posebnog poreza na luksuzne automobile u budžet će se sliti milijarda dinara. I na kraju, uvodi se i poseban porez na luksuzne veće kuće i stanove (u odnosu na lokaciju i broj članova domaćinstva) od koga se očekuje budžetski priliv od oko dve milijarde dinara. Od svih poreza i taksa očekuje se ukupno 11 dodatnih milijardi dinara u budžetu Srbije.

„Podizanje poreza na dodatu vrednost, PDV-a, uopšte nije u igri i to su bile spekulacije onih koji nisu spremni da štede u državnoj administraciji“, rečeno je juče „Politici“ u krugovima bliskim vladi.

Pored ovih dnevnih operativnih mera koje do kraja ove nedelje treba da budu prosleđene i Međunarodnom monetarnom fondu, u vladi se sprema projekat smanjenja broja zaposlenih u državnoj administraciji na svim nivoima. Ta mera neće biti brzo gotova, ali postoji konsenzus da se broj zaposlenih smanji za 10 odsto. Prvi efekti smanjenja administracije osetiće se u januaru iduće godine, a do tada vlada će morati da promeni Zakon o radu, kako bi obezbedila osnov za otpuštanje i da formira fond za isplatu otpremnina koji će biti operativan tek kroz budžet za 2010. godinu. Računa se da bi oko 6.000 zaposlenih u državnoj administraciji moglo da ostane bez posla.

U međuvremenu, vlada će doneti odluku da do tada neće biti novog zapošljavanja.

U pojedinim ministarstvima već je doneta odluka da zaposleni koji putuju u inostranstvo na seminare o trošku organizatora duže od dve nedelje, moraju da uzmu neplaćeno odsustvo i da se odreknu dnevnica. A u Ministarstvu ekonomije, kako „Politika“ saznaje, šest savetnika već je dobilo otkaz.

Prema kredibilnim informacijama, predstavnici MMF-a u Beogradu juče nisu imali primedbe na predložene mere vlade o kojima su informisani.

Politika, 02.04.2009

Peščanik.net, 02.04.2009.