Filozofski fakultet u Beogradu, foto: Peščanik
Filozofski fakultet u Beogradu, foto: Peščanik

Otvoreno pismo građankama i građanima Srbije povodom promocije nasilja od strane vršilaca vlasti Republike Srbije

Poštovane građanke i građani Srbije,

Šest meseci od početka građanskog bunta i dalje ne znamo gde su granice nasilnog ponašanja nosilaca vlasti. Poslednjih meseci vlast je svojom izrazito agresivnom i netrpeljivom retorikom inspirisala (a možda čak i direktno organizovala) fizičke napade na neistomišljenike u nekoliko gradova Srbije, od kojih se najdrastačniji desio u Novom Sadu, kada su prebijena tri studenta. Predvodnik ovog talasa nasilja je sam predsednik Republike Srbije koji je u četvrtak, nezadovoljan njihovim političkim delovanjem, pozvao tri opoziciona lidera i našeg kolegu, docenta Jova Bakića, na fizički obračun.

Kako predsednik diše, tako tužilaštvo i policija misle – već sutradan su policijski inspektori uručili kolegi Bakiću poziv za saslušanje u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i to bez prethodno pribavljene saglasnosti dekana, čime su pripadnici MUP-a grubo prekršili Zakon o visokom obrazovanju, član 8 koji glasi: „Prostor visokoškolske ustanove nepovrediv je i u njega ne mogu ulaziti pripadnici organa nadležnog za unutrašnje poslove bez dozvole nadležnog organa te ustanove, osim u slučaju ugrožavanja opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja ili imovine.”

Da li policija ili tužilaštvo poseduju operativne podatke da docent Bakić potpada pod slučaj „ugrožavanja opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja ili imovine” ili pretpostavljaju da postoji sumnja da se Bakić ne bi odazvao na poziv za razgovor u svojstvu građanina (ZKP, čl. 282, st. 1, tačka 2), pa je zato prekršena autonomija Univerziteta? Ukoliko se radi o poslednje dve pretpostavke, policija bi morala imati pisane naredbe nadležnog tužioca za ovakvo postupanje policijskih službenika.

Zahtevamo od MUP-a da kopije svih navedenih službenih spisa bez odlaganja dostavi docentu Bakiću, kako bi pre svega on, ali i javnost, bili uvereni da se policija ne koristi kao sredstvo zastrašivanja pojedinaca, već da deluje isključivo u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ukoliko takvih naredbi nije bilo, zahtevamo da odgovorni za povredu prostora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odgovaraju pred nadležnim organima.

Pokretači inicijative #105 od 5 miliona Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Peščanik.net, 15.06.2019.

Srodni linkovi:

Ljubodrag Stojadinović – Vučićeva teorija zadnjice

Mijat Lakićević – Dugi jezik Jova Bakića

Ljubodrag Stojadinović – Tovilište za hulje

Ljubodrag Stojadinović – Revolucija Jove Bakića

PROTESTI 2018/19.