Prvo, veoma je verovatno da u centru grada neće nikada moći da se dovoljno prošire ulice da bi se saobraćaj odvijao više ili manje nesmetano. Alternativa tome jeste da se naplaćuje vožnja centrom grada. Tarifni sistem bi mogao da se uspostavi, koji bi regulisao saobraćaj u skladu sa opterećenošću saobraćajnica u različitim periodima dana i noći. Ne samo da ne bi trebalo seći platane već bi bilo moguće regulisati parkiranje i vratiti trotoare pešacima, a ponegde bi mogli i da se zasade novi platani.

Drugo, posebno nema smisla proširivati ulice koje vode centru grada. Jer se time samo povećava zagušenje u samom centru grada, a s vremenom i u proširenim ulicama. Sa ekonomske tačke gledišta, važno bi bilo poraditi na saobraćajnicama koje povezuje razne delove grada, a ne prolaze kroz centar. U Beogradu, recimo, ključni problem jeste neodostatak mostova, kao i sistem obilaznica oko grada i oko centra grada.

Ovo je posebno anahrono jer su već poslovni i administrativni centri izmešteni iz samog centra grada. Nema smisla proširivati ulice koje vode u centar grada da bi se kroz njega stiglo do jedne ili druge periferije gde se nalaze poslovna i administrativna sedišta.

Ako bi se poradilo na drugom problemu, ne bi možda bilo potrebno pribegavati prvom rešenju. Štaviše, moglo bi da se razmišlja o povećanju zelenih površina i pešačkih zona u centru grada. U Beogradu i jedno i drugo nedostaje, za razliku od automobila.

Blic, 17.02.2010.

Peščanik.net, 17.02.2010.

EKOLOGIJA
PLATANI

The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija