Tokom proteklih nedjelja građani Bosne i Hecegovine su započeli proteste protiv opštinskih, kantonalnih i federalnih vlada. Ovi protesti su nastali kao posljedica decenijama duge ekonomske stagnacije, socijalne nejednakosti, endemske korupcije, dominacije partokratije, impotencije kantonalnih i federalnih institucija i sve većeg distanciranja relativno malobrojne vladajuće kleptokratije od građana Bosne i Hercegovine.

Poput Ukrajinaca na Euro majdanu, građani Bosne i Hercegovine su ustali protiv korumpiranih zvaničnika i zahtijevaju hljeb, veći politički upliv i slobodu. Uvidjeli su da se za osvajanje slobode ne piše molba, već da se za nju bori. Od posebne važnosti je činjenica da su građani Bosne i Hercegovine započeli dekonstruisanje lažnih božanstava nacionalnih ujedinjenja, koja su ih decenijama razdvajala i držala uzapćene u etničkim i nacionalnim zabranima.

Svakog dana, građani Bosne i Hercegovine pokazuju da njihovi protesti prevazilaze nacionalne, etničke i vjerske linije razdvajanja, dok korumpirana politička klasa nastoji da ih uplaši i primora na poslušnost pričom o opasnostima nacionalnih i etničkih podjela.

Mi vjerujemo da građani Bosne i Hercegovine koji se bune protiv birokratije propale države, čiji je jedini mehanizam opstanka endemska korupcija, zaslužuju naše poštovanje i podršku. Sa zadovoljstvom nudimo oboje, u nadi da će im naši glasovi pomoći da ostanu na putu neophodnih promjena.

Dr. Srđa Pavlović, Univerzitet Alberte
Dr. Wolfgang Petritsch, Harvard Univerzitet
Prof. Charles Ingrao, Purdue Univerzitet
Tatjana Alvađ, Univerzitet Alberte
Darka Pavlović, Athabasca Univerzitet
Prof. Tom Priestly, Univerzitet Alberte
Goran Simić
Prof. E. D. Blodgett, Univerzitet Alberte
Dr. Hariz Halilovich, Monash Univezitet
Prof. Ron Adams, Viktoria Univerzitet
Dubravka Babić
Dr. Peter Phipps, RMIT Univerzitet
Vladimir Štaka
Mr. Adis Fejzić, Griffith Univerzitet
Irena Blodgett
Dr. James E. Waller, Keen State College
Dr. Wladimir Fischer, Univerzitet u Beču
Bojan Korenić, MawEwan Univerzitet
Chrystia Chomiak
Dr. Kenneth Morisson, De Montforth Univerzitet
Dr. Tomislav Longinović, Univerziet u Madisonu, Wisconsin
Dr. Natalia Pylypiuk, Univerziet Alberte
Andrej Korenić
Dr. Azra Hromadžić, Syracuse Univerzitet

 
Peščanik.net, 15.02.2014.