Intervju sa Guy Verhofstadtom, bivšim premijerom Belgije i predstavnikom liberala u Evropskom parlamentu. Razgovor vodio Hannes Koch.

 
Videli smo kako tokom krize u Evropi izvršna vlast postaje sve moćnija. Kako se to može kontrolisati?

Moramo da unapredimo demokratiju na evropskom nivou. Na primer, tako što će današnja evropska vlada, Evropska komisija, sarađivati sa dve institucije prilikom izrade i donošenja zakona. To su Evropski parlament koji predstavlja građane i Evropski savet u kome su danas predstavljene nacionalne države. U Nemačkoj postoji sličan sistem sa Bundestagom i Bundesratom u kome su predstavljene pokrajine.

Mnogi su skeptični prema ovome. Zašto Bundestag i drugi nacionalni parlamenti ne bi vršili ovu kontrolu?

Zato što to ne bi funkcionisalo. Zamislite samo kada bi svih 50 država u SAD učestvovalo u odlukama savezne vlade. To bi sve predugo trajalo, što bi saveznu vladu učinilo potpuno neefikasnom. Saodlučivanje građana i njihovih predstavnika mora da se odvija na nivou na kome se donose odluke. Zadatak nacionalnih parlamentata je kontrolisanje nacionalnih vlada. Evropski parlament je nadležan za sva evropska pitanja.

To znači da bi trebalo da se odreknemo nacija da bismo išli u pravcu Evrope?

Nacionalne države neće nestati, već će postati deo federalnog sistema, a to smatram pravim napretkom. Na taj način ćemo očuvati osobenosti kultura, jezika i regiona u Evropi i uprkos tome uspešno sarađivati u oblastima u kojima je to potrebno.

Da li će u bliskoj budućnosti Evropa imati sopstvene poreske prihode?

Da, ali to ne znači da će građani morati da izdvoje više novca. Mogli bi jedan deo prihoda od poreza na dodatu vrednost direktno preneti na Evropu.

Na taj način bi Bundestag raspolagao daleko manjim prihodima i time bi se vrlo važna budžetska prava prenela na evropski nivo.

To je tačno. Morali bismo konačno da priznamo da nas kriza danas tako jako pogađa, jer nismo više nadležnosti preneli na evropske institucije. Budimo iskreni. Da li zaista grčke i španske vlade uspešno štite interese svojih građana? Šta znači nacionalni suverenitet u sutrašnjem globalizovanom svetu? Ko želi da očuva suverenitet građana i da ravnopravno pregovara sa Kinom i Indijom, taj mora da osnaži federalnu Evropu.

Evropskom parlamentu nedostaju veoma važne nadležnosti. Kako to promeniti?

Evropski parlament bi prvo trebalo da se odrekne nekih nadležnosti i da ih prepusti nacionalnim državama. Na primer, detaljna regulacija pribavljanja određenih proizvoda na zajedničkom tržištu. Sa druge strane, na EP bi trebalo da se prenesu nadležnosti kojima bi se određivao okvir funkcionisanja i očuvanja Evropske unije. Prvo što mi pada na pamet je penzioni sistem, visina minimalne penzije i godine starosti za odlazak u penziju. Takva pitanja su važna za ekonomski i društveni položaj Evrope u svetu. O tome kojim sredstvima bi se zajednički ciljevi ostvarivali  – državno ili privatno penziono osiguranje – odlučivale bi države članice.

Mogu li SAD da posluže kao model za stvaranje federativne Evrope?

Nezavisne države koje su oformile SAD prvo su postigle dogovor o političkoj strukturi, kao što je na primer zajedničko ministarstvo finansija, a tek onda je došla zajednička valuta. Mi smo u Evropi prvo stvorili zajedničku valutu, ali bez dogovora o finansijskoj politici. Sada moramo mnogo toga da nadoknadimo. Valuta bez države ne funkcioniše.

 
YouTube – Guy Verhofstadt u EP

Der Freitag, 12.12.2012.

Izbor i prevod Miroslav Marković

Peščanik.net, 13.12.2012.