Poruka ovog stiha je najbolja ilustracija nezavidnog položaja u koji su sebe doveli lideri inicijative, koja već duže vremena animira prostor bivše SFRJ aktivnostima usmjerenim ka pomirenju. Ovdje se, u stvari, radi o domaćoj varijanti leksike rješavanja post-konfliktnih situacija, koja od očiju javnosti prikriva napor da se zaštite moćnici u mantijama i Armani odijelima.

Bez obzira na ljubaznost uz koju su odgovorni u REKOM-u zamolili poglavara Crnogorske pravoslavne crkve da se udalji sa skupa na koji su ga ranije još ljubaznije pozvali, ovaj incident nameće potrebu da se ozbiljno preispita politička pozadina formiranja REKOM-a, kao i politička upotrebljivost dosadašnjih rezultata rada ove organizacije.

Naravno, pomirenje podrazumijeva određene kompromise, ali ne u mjeri u kojoj se u pitanje dovodi legitimnost čitavog pokušaja. Kompromisi su nephodni, ali oni uvijek moraju biti u cilju što efikasnijeg i potpunijeg započinjanja i vođenja procesa pomirenja. Sa znatnom dozom sigurnosti se može reći da najnoviji skandal neće ubrzati i olakšati posao REKOM-a.

Doduše, REKOM inicijativa ne mora da se brine oko reakcije poglavara CPC. Siguran sam da će blagorodna duša mitropolita Mihaila oprostiti uvredu koju su mu nanijeli oni koji nijesu ni svjesni odjeka sopstvenih riječi i post-festum zvaničnih saopštenja. REKOM bi se trebao zabrinuti nad činjenicom da predstvanici SPC i katoličke crkve imaju toliki uticaj na djelatnosti ove organizacije.

Uprkos glasnim i čestim zakletvama lidera i mnogih članova REKOM inicijative na istinu, pravdu, objektivnost i inkluzivnost, sasvim je legitimno pitanje do koje mjere se ovaj jezik tranzicijskih kodova koristi kao plašt za pokrivanje političkih kompromisa.

Sudeći po najnovijem skandalu, REKOM se zalaže samo za ono pomirenje koje neće uznemiriti političke i vjerske moćnike. Zamolnica poglavaru CPC da se udalji sa skupa na koji su ga pozvali se može protumačiti i kao znak da je REKOM, na žalost, prihvatio logiku podjela kao model sopstvenog djelovanja.

Autor je predavač na Alberta univerzitetu u Kanadi i vođa projekta Kako prevazići bratoubistvo u bivšoj Jugoslaviji.

Peščanik.net, 07.11.2010.

Srodni link: REKOM se izvinio mitropolitu, iz Crne Gore oštre reakcije