Prema podacima Sindikata lekara i farmaceuta od početka pandemije od posledica zaražavanja koronavirusom preminulo je preko 130 lekara. Ljudska prava zdravstvenih radnika tokom pandemije kršena su masovno. Pre upućivanja na rad u COVID sistem najčešće nisu ni pitani da li boluju od hroničnih bolesti koje se smatraju faktorom za težak oblik COVID-19 infekcije.

Sindikat lekara i farmaceuta i Beogradski centar za ljudska prava sproveli su istraživanje o poštovanju ljudskih prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19. O najvažnijim rezultatima istraživanja govore dr Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta, dr Gorica Đokić, članica Sindikata, i Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava.

Peščanik.net, 10.12.2021.

KORONA