Fotografije čitateljki, Mirjana Oljačić

Fotografije čitateljki, Mirjana Oljačić

Ako ćemo pošteno, morali bismo da budemo zahvalni idiotima iz ministarstva obrazovanja Republike Komi. Oni su u pisanom vidu svojim moskovskim načelnicima raportirali kako se zadatak odstranjivanja knjiga koje „izobličavaju percepciju otadžbinske istorije i doprinose popularizaciji ideja tuđih ruskoj ideologiji“ uspešno izvršava. Tako je u svom decembarskom pismu ovaj zadatak formulisao Andrej Travnikov, opunomoćeni predstavnik Predsednika RF za Severozapadni federalni okrug. U izveštaju se na primer navodi da su u biblioteci rudarsko-ekonomskog koledža u Varkuti pronađene 53 knjige izdate uz podršku Soros fonda, međunarodne dobrotvorne organizacije koja je u Rusiji proglašena za nepoželjnu, i da su sve knjige uredno „spaljene“.

Možda to nekome čudno zvuči, ali ja mislim da čak ni to što su knjige spaljene ne govori dovoljno o stepenu mračnjaštva u koje ova zemlja tone. Ono što je zaista poražavajuće je to da ljudi zaduženi za obrazovanje u Republici Komi ne razumeju šta zapravo znači priznanje koje su, crno na belom, napismeno potvrdili. Oni ne znaju ko je bio njihov prethodnik u spaljivanju „subverzivne“ literature, oni ne znaju za znamenite reči Hajnea1 i, naravno, oni nikada nisu čitali Bredberijev roman Farenhajt 451. Vidimo kako rafinirana neprosvećenost, ruku pod ruku sa stoprocentnim moralnim idiotizmom, ponovo stupa istorijom. O, sancta simplicitas! „O, sveta prostoto!“ – kao da ponovo čujemo uzvik Jana Husa s lomače inkvizicije.

A one moskovske hulje, isti oni koji su inicirali i propagirali sve idiotske zakone o „nepoželjnim organizacijama“ i „stranim agentima“, sada se gadljivo mršte i mudro pametuju o ekscesu neposrednih izvršilaca. Ministar kulture Vladimir Medi(ci)nski je obećao da će se lično pozabaviti ovim nemilim događajem i da će stvari dovesti u red. Čak su se i „opozicioni“ komunistički deputati javili za reč, da, baš oni isti koji su inicirali odluku da se Soros fond među prvima stavi na spisak nepoželjnih. Rekli su da njima ni na kraj pameti nije bilo spaljivanje. Kao da one što su sada na vlasti usrdno prekorevaju i drugarski savetuju: Hej, pa zar se tako namiče omča na vrat žrtve?! Pod jabučicu kolege… pod jabučicu!

I nećemo valjda poverovati da je slučaj nesrećne bibliotekarke iz Varkute jedinstveni slučaj ove vrste? Naravno da nije. Reč je o tome da su ostali bili nešto pametniji. Oni su svoja rukovodstva izveštavali o tome da su sve sumnjive, a tim pre već prokazane naslove „utilizovali“, bez navođenja detalja o načinu utilizacije. Problem su rešili ne ostavljajući tragove za sobom. Ali ovde više zastrašuje to da je vlast uspela da obezbedi funkcionisanje birokratskog mehanizma po kojem se bilo koja naredba „spuštena odozgo“, bez pogovora mora izvršavati. U tom smislu je objašnjenje ministra za obrazovanje i brigu o omladini Republike Komi vrlo indikativno: „Postoji direktan nalog rukovodstva republike, a ono pak sledi nalog koji je preko opunomoćenog predstavnika Predsednika dobilo sa samog vrha vlasti. Ja kao ovlašćeni činovnik, kao rukovodilac konkretnog organa vlasti, nemam pravo da osporavam ili ne izvršavam naređenja koja stižu odozgo“. Ako kažu „spalite“, sve što treba biće spaljeno. „Sveta prostota“ je spremna da izvrši bilo koje naređenje. Putin bi morao da bude zadovoljan: vertikala vlasti funkcioniše kao podmazana.

Saglasno nedavno objavljenoj Strategiji nacionalne bezbednosti, koja neke „tradicionalne duhovno-moralne“ vrednosti svrstava u kategoriju najvažnijih interesa Rusije, nema sumnje da će novih naloga „za utilizaciju“ biti sve više. Autori strategije tvrde da je u vezi sa zaštitom ovih interesa, sistem godišnjeg monitoringa državnih organa već razrađen. A to znači da će opunomoćeni predstavnici Predsednika od mesnih načelnika uskoro zatražiti detaljan izveštaj o učvršćivanju „tradicionalnih duhovno-moralnih vrednosti“ za prethodni period i da će se, budući da je to od svega najprostije, lokalne birokratije utrkivati u broju „utilizovanih“ knjiga.

Visoka temperatura nije bolest, već samo njen simptom. Ostaje nam još da konstatujemo da temperatura Rusije po Farenhajtu ubrzano raste.

Ежедневный журнал, 15.01.2016.

Prevod s ruskog Haim Moreno

Peščanik.net, 21.01.2016.


________________

  1. Hajnrih Hajne o spaljivanju Kurana u doba španske inkvizicije: „Tamo gde spaljuju knjige, na kraju će spaljivati ljude“.