Kažu da ponovo počinje sa radom sajt Peščanika. Nije ga bilo iz “tehničkih razloga”. Ne samo da nisam imao šta da čitam kvalitetno, nego sam morao kao i većina drugih ljudi u Srbiji da slušam gluposti o tome kako je sasvim normalna i uobičajena pojava da “padne” jedan sajt i to baš nakon emitovanja raznih sadržaja protivnih predsedniku, tj. Predsedniku.

Ovaj tekst nije o rušenju Peščanika, bilo ih je mnogo, kvalitetnih i sadržajnih. Ovo je tekst o Predsedniku. Nema potrebe da ga imenujem, pošto je on predsednik svega: države, Vlade, koalicije, možda i kućnog saveta. Čovek koji drži sve konce vlasti u rukama. Onaj isti koji se smejao Voji Koštunici zato što je neobavešten. Ne mogu, a da se ne zapitam šta to radi Predsednik u Srbiji, ako je nakon tri dana od napada na Peščanik i pokušaja fizičkog obračuna sa jednom od dve urednice (nakon brojnih pretnji) pozvao na to da se slučaj ispita. Šta tu ima da se ispituje gospodine Predsedniče Svega?

Zna se vrlo dobro kome ne odgovara to što rade urednice Peščanika, vrlo se dobro zna i to da ste upravo Vi bili tema emisije nakon koje je sajt ukinut. Ako nema drugog razloga, možda biste mogli osetiti moralnu i odgovornost prema društvu, da zaštitite slobodu medija i slobodno izražavanje.

Ova pitanja su bila postavljana u različitim oblicima PS, ali nismo dobili odgovor. Dobili smo tvrdnju da se bez Demokratske stranke (čiji je on takođe Predsednik) ne može zamisliti budućnost Srbije i budućnost regiona. Moguće je sasvim, ali pitanje je kakva je to budućnost? Treba da znamo kakvu nam budućnost nudi opcija Demokratske stranke: licitiranje datumima za ulazak u Evropsku uniju ili konkretno delovanje u tom pravcu, deklarativno zalaganje za slobodu medija ili stvarnu borbu za ostvarenje te slobode, zalaganje za demokratiju i vladavinu prava ili uzurpaciju vlasti od strane Predsednika koji svakog drugog dana daje izjave o tome šta će raditi Vlada Srbije.

Budućnost nije sporna, sporno je to što je sadržaj te budućnosti. Zato, kao građanin, imam obavezu da kažem da je ukidanje slobode medijskog izražavanja nedopustivo, a da Srbija neće i ne može biti pravna država sve dok takve pojave ne dobiju svoj epilog pred sudom. Zato je vreme da uspavana lepotica izađe iz sna, ostavi svoje ogledalo, jer nije najlepša na svetu, a nije ni najpametnija. Šta god joj rekli dvorski savetnici svakog dana u dvorcu na Vencu.

 
Front Line: Take action now!

Peščanik.net, 04.02.2009.