Foto: Lazara Marinković
Foto: Lazara Marinković

Ah, nisam još dovrhunio i nisam još dao oglas u kome se odričem poslanika Jovanova, poteklog, kao i ja, iz Kikindskog dištrikta, a već se pojavilo Njegovo vladičanstvo Nikanor da baci prokletstvo na sve koji nisu seksualno pravoverni; ono što je rekao o Ani Brnabić ne ide ni u kola ni u sanke, da je ćerka i unuka ustaša, da nije našeg roda i naše vere, a da bi na one nalik premijerki – nalik po kak se stručno veli seksualnoj opredeljenosti, ne mogu svi gejevi biti potomci ustaša – vladika potegao i svetlo oružje, ali ga, gle, nema, iako je u JNA zbog uspeha na gađanju dobio značku primernog vojnika i deset dana odsustva.

1. Vladika je zaslužio da bude optužen barem za nekoliko prestupa koje i ja znam iz glave: raspirivanje nacionalne i verske mržnje, to neka bude jedna tačka, mada bi sud mogao i da ih razdvoji pa da za svaku od njih vladika odleži po tri i po godine, osim ako na robiji ne revidira, ako usled bogougodnog vladanja ne bude pušten ranije.

2. Raspirivanje mržnje i podstrekavanje vernika (ali i bezbožnika, zašto ne!) da na sve koji su drukčiji pripucaju dok ne bude prekasno – zar nije protivzakonito? Jer, šta je naličje vladikine poruke da bi se rado latio oružja? Visoki crkveni velikodostojnik je onima koji imaju oružje dao uputstvo i blagoslov da učine ono što je njemu Sila Višnja uskratila. Lično se oružja ne laća samo zato što je goloruk i zato što ne vlada borilačkim veštinama, ali čak i kad bi dobio dozvolu da poseduje vatreno oružje, ne bi smeo vladika da ga nosi, smeo bi da pripuca samo ako bi učesnici Prajda upali naoružani u njegovu kuću ili na Službu Gospodnju.

3. Mogao bi vladika da odgovara i za ugrožavanje života predsednice Vlade, jer ju je predstavio kao osobu em izopačenu, em poteklu od ustaša koji su u dva kolena belodano pokazali da im je sklonost ka zločinu nasledna. Kako se Njegovo preosveštenstvo domoglo sudskih spisa i presuda precima Ane Brnabić to će ostati tajna, Srbija je velika tajna, zar ne, SPC je velika tajna, i dok vladika šalje fatvu pravoslavnu ka bivšoj Jovankinoj vili i ka njenoj stanarki, njegov nadređeni, patrijarh vasceloga Sveta serbskago odlazi na trening košarkaša, da rastera zle čini nakon progonstva brata Teodosija i da ih blagoslovi ne bismo li se umesto u Hristu svi ujedinili u medalji, pa bila ova i od bronze. Portirije je moderan poglavar, svestran i radoznao, jedino ga ne kopka otkud u njegovom oficiru toliki gnev, i zbog čega vladika krši tolike svetovne zakone i obzire. (Video sam samo naslov, da je Dodik sa sedmoricom sveštenih lica, ne znam šta su bili po činu, u svečani i pravoslavni opticaj pustio benzinsku pumpu, tu se oktani i jektenija prepliću, bezolovni benzin pada na kupinu koja gori, a ne sagoreva, neprikladna i protivzakonita bliskost crkve i države nastavlja se, ali dosta o Svetoj materi, moram objasniti kako je Brnabić Ana ostala bez moje hrišćanske i građanske podrške.)

Da je predsednica Vlade ostala nema na bezočni i protivzakoniti ispad vladike, mogao sam misliti da skandal prepušta tužilaštvu, jer je pogažena silesija zakona, o hrišćanskoj ljubavi da i ne govorimo. Ali, ali. Uvređena, oklevetana i obeležena za odstrel rekla je da o Crkvi neće nikad reći ružnu reč, jer nam je potrebno jedinstvo u podršci našem najvećem sinu i njezinom najvećem i najvoljenijem šefu! Krasno, ali premijerka nema prava da prestupniku išta halali, čak i ako se lično ne plaši za svoju glavu i za svoju budućnost: kao predsednica Vlade ne može da izaslanika Božijeg na zemlji stavlja ili ostavlja iznad zakona.

Odričući se prava na odbranu od nasilnika premijerka jeste ostavila utisak osobe ponosite, ali to nije premijerkin zadatak, to nije premijerkin alat: nije li ponositost jedno od lica gordosti, koja kao i gnev (koji je zaposeo nesrećnog vladiku) spada u smrtne grehe? Dok govori o crkvi sa takvim strahopoštovanjem i sa takvom programskom skrušenošću, zaboravlja da je državna službenica, dužna da se suprotstavi kad crkveni velikodostojnik bulazni protiv zakona i protiv javnog, ovozemaljskog interesa.

Da mi imamo tužilaštvo, kao nezavisnu granu vlasti, kad bi tužilaštvo radilo ono radi čega je osnovano i zbog čega su tužioci preplaćeni, premijerka bi mogla jednostavno da se strpi, da se nijednom rečju javno ne osvrne na klevete, kletve i fatve, iznad vladičanskog ispada bi mogao možda da se vozdigne građanin, pojedincu se može da bude gord, ali državni službenik mora da bude ispravan i savestan, nakostrešen na svakog ko krši zakon i ko nasrće na ćudoređe: predsednica Vlade ne sme da jednu od inače ravnopravnih verskih zajednica kuje u zvezde i ne sme da joj prašta.

Da. Možda će Ustavnom sudu zasmetati što jedan vladika javno i osiono krši zakon, njegov nadređeni ćuti, zagorkijanci otmeno po običaju ćute, pa će ova visoka ustanova, koja se razume u doktorate bolje nego Univerzitet, zahtevati da vladika Nikanor bude optužen, i to pred svetovnim, a ne crkvenim sudom, jer je, govoreći o zlosrećnom Prajdu i o predsednici Vlade, iz sfere duhovnog i sakralnog sišao, možda i odveć nisko, u ovozemaljstvo, pa bi tu morao i da odgovara.

Peščanik.net, 18.08.2022.

Srodni link: Vladimir Veljković – Stigle su litije

LGBTQIA+